Varukorg
Out of Stock
pH-mätare
Share this article with your friends:

Lätt att använda, för att testa pH-nivån i din jord, för välmående växter.
Dina växter behöver rätt pH värde. Med denna mätare kan du mäta och kontrollera tillgängliga näringsämnen i din jord.
Genom att testa din jord bestämmer du förutsättningarna, så du kan justera den så att den blir mer effektivt och mer ekonomiskt.

Funktioner pH-mätare:

Om du vill mäta om din jord är alkalisk eller veta dess surhetsgrad, då kan detta elektroniska instrument hjälpa dig att mäta pH-värdet i jord eller vätska.

Hur? En pH-mätare har en glaselektrod ansluten till en elektrisk mätare. Den liknar en voltmätare som visar i pH-enheter i stället för i volt.

Varför? pH-värdet på din jord påverkar direkt tillgången för näringsämnen som behövs för välmående växter.

PH-skalan sträcker sig från 0 till 14:
7 är neutral
< 7 är sur
> 7 är alkalinsk

Marijuana, grönsaker och andra gräs växer bäst i svagt sura jordar (pH 5,8 till 6,5).
Om värdena i din jord är felaktiga leder detta till brist på näringsämnen och mindre tillväxt.

De viktigaste näringsämnena för välmående växters tillväxt är kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) som behövs i ganska stora mängder jämfört med de andra (sekundära) växtnäringarna.

För att hålla dina växter friska med rätt pH, EG-värden och den rätta mängden näringsämnen bör du även se: GREEN REPTIL gödselmedel

Användning av pH-mätare:

Lätt att använda:
1.) Tryck bara sonden i fuktig jord.
2.) Mätaren registrerar pH-nivåer på en pH skala från 0,00 till 14,00.
3.) Kontrollera avläsningar mot dina önskade värden.
4.) Justera gödselmedlet enligt beskrivningen för gödselmedlet du använder

Kalibrering av pH-mätare:

För mycket exakt avläsning bör pH-mätaren mäta korrekt.
Det är därför du behöver kalibrera pH-mätaren före varje mätning (varje dag)
Du kalibrerar en pH-mätare med de2 buffertarlösningar  som ingår, pH 4 och pH 7,
och justerar mätaren därefter.

Tekniska detaljer om pH-mätare:
- PH-testare med automatisk 2-puntskalibrering och + / -0,2 noggrannhet
- Idealisk för växthus, samt inom-och utomhus växer
- Automatisk kalibrering och automatisk igenkänning av buffert
- Långt sensorliv, ingen anledning att ändra sensorer
- Automatisk avstängning efter 10 minuter (räddar livet på dina batterier)
-  2-puntskalibrering

Kvantitet och innehåll för pH-mätare:

1x pH-mätare
20 ml pH 4 buffertlösning
20 ml pH 7 buffertlösning
Instruktioner

Kunder som har köpt den här produkten köpte också

AK 47 XTRM auto-blommande cannabis frön
AK 47 XTRM auto-blommande cannabis frön 35.50 Lägg till varukorgen
Critical självblommande frön
Critical självblommande frön 40.00 Lägg till varukorgen
Devilmatic aka Little Devil marijuana auto-blommande Frön
Devilmatic aka Little Devil marijuana auto-blommande Frön 27.50 Lägg till varukorgen
Rosewood Grinder
Rosewood Grinder 26.00 Lägg till varukorgen
Northern Light XTRM Självblommande frön
Northern Light XTRM Självblommande frön 42.50 Lägg till varukorgen
Live chat