menu
Varukorg
Elephantos Reviews with ekomi.co.uk

pH-mätare

Out of Stock
pH-mätare

Med denna mätare kan du mäta och kontrollera Ec-vä
Lätt att använda, för att testa pH-nivån i din jord, för välmående växter.
Dina växter behöver rätt pH värde. Med denna mätare kan du mäta och kontrollera tillgängliga näringsämnen i din jord.
Genom att testa din jord bestämmer du förutsättningarna, så du kan justera den så att den blir mer effektivt och mer ekonomiskt.

Funktioner pH-mätare:

Om du vill mäta om din jord är alkalisk eller veta dess surhetsgrad, då kan detta elektroniska instrument hjälpa dig att mäta pH-värdet i jord eller vätska.

Hur? En pH-mätare har en glaselektrod ansluten till en elektrisk mätare. Den liknar en voltmätare som visar i pH-enheter i stället för i volt.

Varför? pH-värdet på din jord påverkar direkt tillgången för näringsämnen som behövs för välmående växter.

PH-skalan sträcker sig från 0 till 14:
7 är neutral
< 7 är sur
> 7 är alkalinsk

Marijuana, grönsaker och andra gräs växer bäst i svagt sura jordar (pH 5,8 till 6,5).
Om värdena i din jord är felaktiga leder detta till brist på näringsämnen och mindre tillväxt.

De viktigaste näringsämnena för välmående växters tillväxt är kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) som behövs i ganska stora mängder jämfört med de andra (sekundära) växtnäringarna.

För att hålla dina växter friska med rätt pH, EG-värden och den rätta mängden näringsämnen bör du även se: GREEN REPTIL gödselmedel

Användning av pH-mätare:

Lätt att använda:
1.) Tryck bara sonden i fuktig jord.
2.) Mätaren registrerar pH-nivåer på en pH skala från 0,00 till 14,00.
3.) Kontrollera avläsningar mot dina önskade värden.
4.) Justera gödselmedlet enligt beskrivningen för gödselmedlet du använder

Kalibrering av pH-mätare:

För mycket exakt avläsning bör pH-mätaren mäta korrekt.
Det är därför du behöver kalibrera pH-mätaren före varje mätning (varje dag)
Du kalibrerar en pH-mätare med de2 buffertarlösningar  som ingår, pH 4 och pH 7,
och justerar mätaren därefter.

Tekniska detaljer om pH-mätare:
- PH-testare med automatisk 2-puntskalibrering och + / -0,2 noggrannhet
- Idealisk för växthus, samt inom-och utomhus växer
- Automatisk kalibrering och automatisk igenkänning av buffert
- Långt sensorliv, ingen anledning att ändra sensorer
- Automatisk avstängning efter 10 minuter (räddar livet på dina batterier)
-  2-puntskalibrering

Kvantitet och innehåll för pH-mätare:

1x pH-mätare
20 ml pH 4 buffertlösning
20 ml pH 7 buffertlösning
Instruktioner

rden i din jord eller vätska.
Dina växter behöver den korrekta Ec-nivån. Den rätta Ec-nivån beror på vilket växtstadie dina växter är i (korrekta värden ligger mellan 1,0 till 2,0).
För korrekta Ec-värden se även: Marijuana gödslingslmedel
Testa Ec-nivån av din jord, för välmående växter.

Allmänt:

När du märker att bladen på dina växter börjar ändra färg innebär detta förmodligen att dess pH-nivå eller Ec-nivå inte är korrekt. Du kan ha använt för mycket gödsel. Justera detta genom att använda mindre gödningsmedel för varje gång.

Genom att testa  Ec-värden för din jord, bestämmer du villkoren för din jord och du kan på så sätt göra den mer effektivt och mer ekonomiskt.

Funktioner Ec-mätare:

En digital konduktivitetsmätare (Ec-mätare) mäter Ec i en lösning.
Så att du kan övervaka näringsämnen, salter och föroreningar i mark eller vatten.

Ledningsförmågan av en lösning är starkt temperaturberoende, därför är det viktigt att använda ett temperaturkompenserat instrument, eller att du alltid mäter vid samma temperatur.

Varför? Ec värdet av din jord påverkar tillväxten dina växter och dina knoppar.

Ec-skalan går från 0 till 19,99 mS / cm:


Marijuana, grönsaker och andra gräs växer bäst med korrekta Ec värden.
Om värdena i din jord är felaktiga resulterar detta i sämre tillväxt.

För att hålla dina växter friska och välmåendemed rätt pH och Ec-värden och den bästa mängden näringsämnen bör du även se: GREEN REPTIL tillväxt-konstgödsling

Användning av Ec-mätare:

Lätt att använda:

1.) Ta prover på din jord eller på ditt vatten.
2.) Om du använder din jord, tillsätt lite destillerat  vatten och rör om med en sked.
Mätaren kommer att registrera Ec-nivå på en skala från 0,00 till 19,99 mS / cm
3.) Kontrollera avläsningar mot dina önskade värden.
4.) Justera mängden gödselmedel enligt  beskrivning för gödningsmedlet du använder just nu

Förvaring av din Ec-mätare:

Det är enormt viktigt  att du när du inte använder Ec-mätaren förvarar den med en förvaringsvätska:
Sätt lite av den medföljande förvaringsvätskan i mätarens skyddshölje.
Sätt tillbaka skyddshöljet på Ec-mätaren.
Detta förhindrar att din mätare att kristalliseras, vilket innebär att den läser av korrekt även nästa gång du använder mätaren.

Tekniska detaljer om Ec-mätaren:

- Mätare med hög räckvidd och automatisk temperaturkompensering
- Idealisk för växthus eller övriga former av jordbruk, både inom- och utomhus
- Enkel 1 punktskalibrering
- Byggd i ett stycke vattensäkert skyddshölje
- Kan sänkas ner till LCD
- Levereras komplett med batterier

Kvantitet och innehåll Ec-mätare:

1x Ec-mätare
20 ml förvaringsvätska
Instruktioner

Skriv en recension om denna produkt!

Kunder som har köpt den här produkten köpte också

AK 47 XTRM auto-blommande cannabis frön
AK 47 XTRM auto-blommande cannabis frön 35.50 see product
Devilmatic aka Little Devil marijuana auto-blommande Frön
Devilmatic aka Little Devil marijuana auto-blommande Frön 27.50 see product
Critical självblommande frön
Critical självblommande frön 40.00 see product
Rosewood Grinder
Rosewood Grinder 7.50 see product
Northern Light XTRM Självblommande frön
Northern Light XTRM Självblommande frön 42.50 see product