menu
Sepetim

Stichting Webshop Keurmerk’in bu Genel Hüküm ve Koşulları’nın Consumentenbond [Tüketici Derneği] Sosyoekonomik Konsey [Sociaal-ecomische Raad] Öz Düzenleme Koordinasyon Grubu [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] bağlamında ve 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

İÇİNDEKİLER

Madde 1 - Tanımlar
Madde 2 - Girişimci kimliği
Madde 3 - Uygulanabilirlik
Madde 4 - Teklif
Madde 5 - Anlaşma
Madde 6 - Çekilme hakkı
Madde 7 - Tüketicinin yansıma sırasındaki yükümlülükleri
Madde 8 - Tüketicinin geri çekilme hakkının ve maliyetlerin kullanılması
Madde 9 - Girişimcinin çekilme durumunda yükümlülüğü
Madde 10 - Çekilme hakkının hariç bırakılması
Madde 11 - Ücret
Madde 12 - Uyum ve ekstra garanti
Madde 13 - Teslimat ve icra
Madde 14 - Devam eden performans sözleşmesi: süre, fesih ve uzatma
Madde 15 - Ödeme
Madde 16 - Şikayet prosedürü
Madde 17 - Anlaşmazlıklar
Madde 18 - Ek veya değişken hükümler
Madde 19 - İnternet mağazası Keurmerk'in Genel Hüküm ve Koşullarında Değişiklik

MADDE 1 - TANIMLAR

Bu Şartlar ve Koşullarda, aşağıdaki şartlar aşağıdaki anlamlara gelecektir:

 • Ek anlaşma : Tüketicinin bir mesafe sözleşmesiyle ilgili ürün, dijital içerik ve / veya hizmetleri edindiği ve bu mallar, dijital içerik ve / veya hizmetlerin Girişimci veya üçüncü tarafça, bu üçüncü parti ve Girişimci;
 • Yansıtma süresi : Tüketici'nin çekilme hakkını kullanabileceği süre;
 • Tüketici : Ticari, ticari, zanaat veya mesleki faaliyetleriyle ilgili amaçlar için hareket etmeyen gerçek kişi;
 • Gün : takvim günü;
 • Dijital içerik : dijital biçimde üretilen ve sunulan veriler;
 • Devam eden performans sözleşmesi : belirli bir sürede mal, hizmet ve / veya dijital içerik sunmaya hizmet eden bir sözleşme;
 • Sürdürülebilir veri taşıyıcısı : Tüketici veya Girişimcinin kendisine yönelik bilgileri kişisel olarak kişisel olarak saklayabilmesine olanak tanıyan, gelecekteki danışma ve bilgileri bilginin hedeflendiği bir dönemde mümkün olan bir zamanda kullanmasını sağlayacak şekilde saklamak için herhangi bir yöntem ve saklanan bilgilerin değiştirilmemesini mümkün kılar.
 • Cayma hakkı : Tüketici, soğuma süresi içindeki mesafe anlaşmasına uymama seçeneği;
 • Girişimci : Stichting Webshop Keurmerk'e üye olan ve uzaktan Tüketicilere dijital içerik ve / veya hizmet sunan (ürüne erişim) sağlayan tüzel kişinin;
 • Uzaklık sözleşmesi : Girişimci ve Tüketici tarafından, uzaktan satış ürünleri, dijital içerik ve / veya hizmetler için organize bir sistem kapsamında imzalanan ve sonuca kadar olan bir veya daha fazla uzaktan iletişim teknolojisinin özel veya ek kullanımının yapıldığı bir sözleşme. Sözleşme;
 • Para çekme için standart form: Ek 1'de yer alan para çekme için Avrupa standart formu;
 • Uzaktan iletişim teknolojisi : Tüketici ve Girişimci aynı anda aynı yerde bir arada olmadan bir anlaşma yapmak için kullanılacak bir araç.

MADDE 2 - GİRİŞİMCİNİN KİMLİĞİ

Girişimcinin Adı International Web & Distribution Services;
İş adresi Sluisstraat 58 H 1075TH Amsterdam;
Telefon numarası +31 624230891 mesai saatleri boyunca;
E info@elephantos.com
Ticaret odası numarası 52614964;
VAT kimlik numarası NL850522110B01;

Girişimcinin faaliyeti ilgili bir lisans rejimine tabi ise: denetleme otoritesi hakkında bilgi;
Girişimci düzenlenmiş bir meslek uygularsa:

 • üyesi olduğu meslek birliği veya meslek kuruluşu;
 • mesleğinin unvanı, AB'deki veya verildiği Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki yeri;
 • Hollanda'da geçerli olan mesleki uygulama kurallarına atıfta bulunma ve bu mesleki uygulama kurallarına nereden ve nasıl erişilebileceği hakkında bilgi.

MADDE 3 - UYGULANABİLİRLİK

 • Bu Genel Hüküm ve Koşullar, Girişimci tarafından sunulan herhangi bir teklif ve Girişimci ve Tüketici tarafından yapılan herhangi bir mesafe sözleşmesi için geçerlidir.
 • Bir mesafe sözleşmesi imzalamadan önce, Girişimci bu Genel Hüküm ve Koşulların metnini ücretsiz ve mümkün olan en kısa sürede sunacaktır. Bunun makul bir şekilde imkansız olması durumunda, Girişimci, Genel Sözleşme ve koşulların ne şekilde denetlenebileceğini ve istenirse, uzak sözleşme imzalanmadan önce ücretsiz olarak gönderileceğini belirtecektir.
 • Mesafeli sözleşmenin elektronik ortamda yapılması durumunda, bu Genel Hüküm ve Koşulların metni, önceki bölümden sapma halinde ve mesafeli sözleşmenin sona ermesinden önce Tüketici'ye, Tüketici tarafından kolaylıkla depolayabileceği şekilde temin edilebilir. uzun vadeli bir veri taşıyıcısında. Eğer bu makul bir şekilde imkansızsa, Genel Hüküm ve Koşulların elektronik olarak görüntülenebileceği ve müşterinin isteğine ücretsiz olarak, ya elektronik yollarla ya da başka türlü, uzaklık sözleşmesini imzalamadan gönderilecekleri belirtilecektir;
 • Bu Genel Hüküm ve Koşullara ek olarak belirli bir ürün veya hizmet koşulunun geçerli olması durumunda, ikinci ve üçüncü paragraflar buna göre uygulanır ve çelişkili hüküm ve koşullar durumunda, Tüketici her zaman en çok geçerli olan hükümlere itiraz edebilir. ona uygun.

MADDE 4 - TEKLİF

 • Bir teklif sınırlı bir süreye sahipse veya belirli koşullar geçerliyse, teklifte açıkça belirtilir.
 • Teklif, sunulan ürünlerin, dijital içeriğin ve / veya sunulan hizmetlerin tam ve doğru bir açıklamasını içerir. Açıklama, Tüketicinin ürünleri veya hizmetleri ve / veya dijital içeriği uygun şekilde değerlendirmesini sağlamak için uygun şekilde detaylandırılmıştır. Girişimci resimleri kullanırsa, sunulan ürünlerin ve / veya hizmetlerin gerçek görüntüleridir. Teklifteki belirgin hatalar veya hatalar Girişimciyi bağlamaz.
 • Tüm teklifler, Tüketiciye teklifi kabul etmek için hangi hak ve yükümlülüklerin ekli olduğu konusunda net bilgi verecek kadar fazla bilgi içerir.

MADDE 5 - SÖZLEŞME

 • 4. paragraftaki hükümlere tabi olarak, Sözleşme, Tüketici teklifi kabul ettiğinde ve belirtilen şart ve koşulları yerine getirdiğinde geçerlidir. Söz konusu kabulün alındığı doğrulanmadıkça, Tüketici sözleşmeyi reddedebilir.
 • Sözleşmenin elektronik ortamda yapılması halinde Girişimci, elektronik veri aktarımı için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini alacak ve güvenli bir web ortamı sağlayacaktır. Tüketici elektronik olarak ödeme yapabilirse, Girişimci uygun güvenlik önlemlerini alır.
 • Girişimci, yasalar dahilinde, Tüketicinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti ve mesafe sözleşmesini sorumlu bir şekilde sonuçlandırmakla ilgili tüm gerçekler ve faktörler hakkında bilgi toplayabilir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Girişimcinin sözleşmeyi imzalamamak için sağlam nedenleri varsa, yasal olarak, nedenlerle desteklenen bir emri veya talebi reddetme ya da uygulamaya özel koşullar koyma hakkına sahiptir.
 • Ürün teslim edilmeden önce, Girişimci aşağıdaki bilgileri ürünle, hizmetle veya dijital içerikle birlikte yazılı olarak veya Tüketici'nin uzun vadeli bir veri taşıyıcısında erişilebilir bir şekilde saklayabileceği şekilde gönderir:
  a. Girişimcinin Tüketici'nin herhangi bir şikayeti ile temas edebileceği işyerini ziyaret adresi;
  b. Tüketici'nin çekilme hakkını hangi koşullarda ve nasıl kullanabileceğini veya durum itibariyle, çekilme hakkından muaf tutulduğu hakkında net bilgi;
  c. mevcut satış sonrası hizmetlere ve garantilere karşılık gelen bilgiler;
  d. Ürünün, hizmetin veya dijital içeriğin tüm vergilerini, geçerli olduğu durumlarda, teslimat maliyetlerini ve ödeme şeklini, teslimat sözleşmesini veya mesafe sözleşmesinin uygulanmasını içeren fiyat;
  e. Sözleşmenin bir yıldan fazla veya belirsiz bir süre için olması durumunda sözleşmeyi iptal etme gereklilikleri.
  f. Tüketici çekilme hakkına sahipse, standart para çekme biçimi.
 • Devam eden bir performans sözleşmesi olması durumunda, önceki paragraftaki şartname sadece ilk teslimat için geçerlidir.

MADDE 6 - ÇİZİM HAKKI

Ürünlerde:
 • Tüketici, bir ürün için satın alma sözleşmesini, en az 14 günlük bir yansıma süresi gerekmeksizin reddedebilir. Girişimci, Tüketiciye geri çekilme nedenini sorabilir, ancak nedenini / nedenlerini belirtmek için onu zorlayamaz.
 • Fıkra 1'de belirtilen yansıma süresi, ürünün Tüketici tarafından veya kendisi tarafından önceden atanan ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafça alındığı gün başlar veya
  a. Tüketici aynı sırayla birkaç ürün sipariş ettiğinde: Tüketici veya tayin ettiği üçüncü bir tarafın son ürünü aldığı gün. Girişimci, sipariş işleminden önce Tüketiciyi açıkça bilgilendirmesi şartıyla, teslim tarihini dolduran birkaç ürünün siparişini reddedebilir.
  b. Bir ürünün teslimi birkaç partiden veya bölümden oluşması durumunda: Tüketici veya tayin ettiği üçüncü bir tarafın son partiyi veya son parçayı aldığı gün.
  c. belirli bir süre zarfında ürünlerin düzenli teslimatına ilişkin bir anlaşmanın yapılması durumunda: Tüketici veya tayin ettiği üçüncü bir tarafın ilk ürünü aldığı gün.

Fiziksel bir taşıyıcıda sunulmayan hizmetler ve dijital içerik durumunda:

 • Tüketici, hizmetler için bir sözleşmeyi veya fiziksel bir taşıyıcıya teslim edilmeyen dijital içeriğin sunulması için bir sözleşmeyi en az 14 gün içinde sebep göstermeksizin sona erdirebilir. Girişimci, Tüketiciye geri çekilme nedenini sorabilir, ancak nedenini / nedenlerini belirtmek için onu zorlayamaz.
 • 3. Maddede belirtilen yansıma süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki gün başlar.

Para çekme hakkı hakkında bilgi verilmemesi durumunda fiziksel taşıyıcıya teslim edilmemiş ürün, hizmet ve dijital içerik için uzatılmış yansıma süresi:

 • Girişimci Tüketici'ye çekilme hakkı hakkında yasal olarak gerekli bilgileri sağlamadıysa veya çekilme için standart bir form vermediyse, yansıma süresi asıl yansıma süresinin bitiminden sonra belirlenen yansıma süresine göre on iki ay sonra sona erer. bu maddenin önceki alt fıkraları.
 • Girişimci, Tüketiciye, orijinal yansıma döneminin başlangıç ​​gününden sonraki on iki ay içerisinde önceki makalede belirtilen bilgileri sağladıysa, yansıma süresi, Tüketici'nin bilgi aldığı günden 14 gün sonra sona erer.

MADDE 7 - TÜKETİCİ'NİN REFLEKSİYON ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Tüketici, bu süre zarfında ürünü ve ambalajı özenle kullanacaktır. Tüketici, yalnızca ürünün doğasını, özelliklerini ve etkisini belirlemek için gereken ölçüde ambalajını açmalı veya kullanmalıdır. Yol gösterici ilke, Tüketici, ürünü yalnızca bir mağazada bir ürünü ele almasına izin verilen şekilde kullanabilir ve inceleyebilir.
 • Tüketici yalnızca, 1. bölümdeki izin verilenden daha ileri giden ürünün taşınması nedeniyle ortaya çıkan ürünün değerindeki düşüşten sorumludur.
 • Girişimci, Sözleşmeyi imzalamadan önce çekilme hakkıyla ilgili tüm yasal bilgileri sağlamadıysa, Tüketici, ürünün değerindeki düşüşten sorumlu değildir.

MADDE 8 - TÜKETİCİ'NİN ÇİZİM VE MALİYETLER HAKKI ÇALIŞMASI

 • Tüketici çekilme hakkını kullanırsa, Girişimciye yansıma süresi boyunca standart çekilme biçimini açıkça bildirir.
 • Tüketici ürünü iade edecektir veya mümkün olan en kısa sürede Girişimciye (yetkili temsilcisine) teslim edecektir, ancak Fıkra 1'de belirtilen bildirimi izleyen günü takip eden günden itibaren 14 gün içinde. Ürünü kendisi toplamak için. Tüketici, ürünün yansıma süresinin bitiminden önce iade edilmesi durumunda, herhangi bir durumda ürünün iade edildiğini gözlemledi.
 • Tüketici, ürünü teslim edilen tüm aksesuarlarla ve orijinal durumunda ve ambalajında ​​makul bir şekilde ve Girişimci tarafından verilen makul ve net talimatlara uygun olarak iade edecektir.
 • Çekilme hakkının doğru ve zamanında uygulanması için ispat riski ve Tüketici'ye düşme riski.
 • Tüketici, ürünü iade etmenin doğrudan maliyetini üstlenir. Girişimci, Tüketici'nin bu masrafları karşılaması gerektiğini bildirmemişse veya Girişimci masrafları kendisinin üstleneceğini belirttiyse, Tüketici'nin ürünü iade etme ücretini ödemesine gerek yoktur.
 • Tüketici, bir hizmetin veya satışa hazır hale getirilmeyen gaz, su veya elektrik arzının sınırlı bir hacimde başlatılmamasını veya yansıma süresince belirli bir miktarda başlatılmamasını talep ettikten sonra açıkça geri çekilirse, Tüketici, Girişimciye, yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmesiyle karşılaştırıldığında, çekilme sırasında halihazırda yapılan yükümlülüklerin bir kısmına eşit miktarda ödeme yapar.
 • Tüketici, sınırlı bir hacimde veya miktarda satışa hazır hale getirilmemiş su, gaz veya elektrik tedariki için hizmetlerin ya da bölgesel ısıtma tedariki için maliyetleri karşılamıyorsa,
  a. Girişimci, Tüketici'ye, çekilme hakkı, çekilme durumunda masrafların ödenmesi veya çekilme için standart bir form hakkında yasal olarak gerekli bilgileri sağlamadı.
  b. Tüketici, hizmetin performansının veya gaz, su ve elektrik ya da bölgesel ısıtma arzının açıkça yansımasını istemediğini belirtmişse.
 • Tüketici, fiziksel bir taşıyıcıda depolanmayan dijital içeriğin tamamen veya bir kısmının dağıtılması için herhangi bir maliyet getirmez
  a. teslimattan önce, sözleşmenin gerçekleştirilmesinin yansıma süresi bitmeden başlaması için açıkça onay vermedi;
  b. rıza verirken çekilme hakkını kaybettiğini kabul etmedi; veya
  c. Girişimci, Tüketici ifadesini onaylayamadı.
 • Tüketici çekilme hakkını kullanırsa, tüm ek sözleşmeler yasaların işleyişiyle sona erer.

MADDE 9 - GİRİŞİMCİNİN ÇİZİMDEN DURUMDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Girişimci elektronik yollarla çekilme bildirimini mümkün kılarsa, derhal bir iade makbuzu gönderir.
 • Girişimci, Tüketici tarafından iade edilen ürün için talep edebileceği teslimat maliyetleri de dahil olmak üzere, Tüketici tarafından kendisine geri çekildiğini bildirdiği günü izleyen 14 gün içinde, Tüketici tarafından yapılan tüm ödemeleri geri ödeyecektir. Girişimci ürünü kendisi almayı teklif etmediği sürece, ürünü alana veya Tüketici ürünü iade edene kadar, hangisi önce olursa, ürünü iade edene kadar geri ödeme bekleyebilir.
 • Girişimci, Tüketici başka bir yönteme izin vermedikçe, Tüketici tarafından kullanılan aynı ödeme yönteminden faydalanır. Geri ödeme, Tüketici için ücretsizdir.
 • Tüketici, en ucuz standart teslimat yerine daha pahalı bir teslimat yöntemi seçtiyse, Girişimcinin daha pahalı yöntem için ek masrafları geri ödemesine gerek yoktur.

MADDE 10 - ÇİZİM HAKKININ ÇIKARILMASI

Girişimci, aşağıdaki ürünleri ve hizmetleri geri alma hakkından hariç tutabilir, ancak yalnızca Girişimci teklifte bulunurken veya sözleşmeyi tamamlamadan önce herhangi bir zamanda, herhangi bir oranda bu durumu açıkça bildirirse:

 • Girişimcinin etkilemediği ve çekilme süresi içerisinde oluşabilecek finansal piyasalardaki dalgalanmalara maruz kalan fiyatı olan ürün veya hizmetler;
 • Açık artırma sırasında yapılan anlaşmalar. Halka açık bir müzayede, Girişimcinin, kişisel olarak mevcut olan veya müzayedede bir müzayedenin yönetimi altında başarılı bir şekilde teklif veren ve bu şekilde başarılı teklif veren tarafın bulunduğu müzayedede kişisel olarak bulunma olanağına sahip olan Tüketiciye ürün, dijital içerik ve / veya hizmetler sunduğu bir satış yöntemi olarak tanımlanır. ürünleri, dijital içerikleri ve / veya hizmetleri satın almakla yükümlüdür.
 • Servis anlaşmaları, servisin tamamen yerine getirilmesinden sonra, ancak
  a. Performans, Tüketicinin açıkça önceden rızasıyla başladı; ve
  b. Tüketici, Girişimci sözleşmeyi tam olarak yerine getirdiği anda çekilme hakkını kaybedeceğini belirtti.
 • Belli bir uygulama süresi sağlandığında ve mesken amaçlı kullanımdan, mal taşımacılığından, araç kiralama hizmetlerinden ve yiyecek-içecek hizmetlerinden başka bir yerde konaklama için hizmet sözleşmeleri;
 • Sözleşmede belirli bir tarih veya performans periyodu düzenlendiğinde boş zaman etkinlikleri ile ilgili anlaşmalar;
 • Tüketici'nin özelliklerine uygun olarak, önceden üretilmemiş ve Tüketici'nin kişisel seçimine veya kararına dayanarak veya belirli bir kişiye yönelik üretilen ürünler;
 • Bozulabilir ürünler veya sınırlı bir dayanıklılığa sahip ürünler.
 • Sağlık ya da hijyen nedeniyle iade edilmeye uygun olmayan ve mührün kırıldığı mühürlü ürünler;
 • Doğası gereği, diğer ürünlerle geri dönüşümsüz olarak karıştırılan ürünler;
 • Anlaşmanın sonunda fiyatın üzerinde anlaşıldığı ancak teslimatın ancak 30 gün sonra gerçekleşebileceği ve gerçek değeri, Girişimcinin etkileyemediği piyasadaki dalgalanmalara dayanan alkollü içecekler.
 • Mühürlü ses ve video kayıtları ve teslimattan sonra mühürlerin kırıldığı bilgisayar programları;
 • Abonelikler haricinde gazete, dergi veya dergiler;
 • Dijital içeriğin fiziksel taşıyıcıdan başka bir şekilde sunulması, ancak:
  a. performans Tüketici'nin açık önceden onayı ile başlamıştır;
  b. Tüketici bunu yaparak çekilme hakkını kaybedeceğini belirtti.

MADDE 11 - FİYAT

 • Sunulan ürün ve / veya hizmetlerin fiyatları, teklifte belirtilen geçerlilik süresi boyunca, KDV oranlarındaki değişikliklerden dolayı fiyat değişikliklerine tabi olarak yükseltilmeyecektir.
 • Bir önceki paragrafa aykırı olarak, Girişimci fiyatları, Girişimci kontrolünün dışındaki dalgalanmalara maruz kalan değişken fiyatlarda ürün veya hizmetler sunabilir. Teklif, dalgalanmalara maruz kalma olasılığını ve belirtilen fiyatların hedef fiyatlar olduğunu belirtecektir.
 • Sözleşme tamamlandıktan sonraki 3 ay içinde fiyat artışlarına, yalnızca yeni mevzuatın sonucu olması durumunda izin verilir.
 • Sözleşme yapıldıktan sonra 3 aydan itibaren fiyat artışlarına yalnızca Girişimci tarafından öngörüldüğü takdirde izin verilir ve
  a. yasal düzenlemeler veya hükümlerin sonucu
  b. Tüketici, fiyat artışının başladığı günden önce sözleşmeyi iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Ürün veya hizmet sunumunda belirtilen tüm fiyatlara KDV dahildir.

MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN PERFORMANSI VE EKSTRA GARANTİ

 • Girişimci, ürün ve / veya hizmetlerin sözleşmede, teklifte belirtilen şartnamelerde, makul kullanılabilirlik ve / veya güvenilirlik gereklilikleri ve sözleşmenin yapıldığı gündeki mevcut yasal hükümler ve / veya devlet düzenlemeleri ile sözleşmeye uygun olduğunu garanti eder. . Kabul edilirse, Girişimci ayrıca ürünün normal kullanım dışında uygun olduğunu garanti eder.
 • Girişimci, Tedarikçisi, Üreticisi veya İthalatçısı tarafından sunulan ekstra bir garanti hiçbir zaman haklarını etkilemeyecek ve Girişimcinin, Girişimcinin bir kısmını yerine getirememesi durumunda Girişimcinin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Girişimci aleyhine kullanabileceğini iddia edecektir. anlaşma.
 • 'Ek garanti', Girişimci, Tedarikçisi, İthalatçısı veya Üreticisi tarafından belirli haklarını verdiği veya Tüketici'ye yasal olarak zorunlu kılınması durumunda, yasal olarak gerekli olduğu hallerde ileride talep ettiği her yükümlülüğü ifade eder. anlaşma.

MADDE 13 - TESLİM VE İHLACAT

 • Girişimci, sipariş rezervasyonu yaparken ve ürün siparişlerini gerçekleştirirken ve hizmet sunum taleplerini değerlendirirken mümkün olan en iyi özeni göstermelidir.
 • Teslimat yeri, Tüketici tarafından Girişimciye verilen adrestedir.
 • Girişimci, bu Genel Hüküm ve Koşulların 4. Maddesindeki hükümlere uygun olarak, kabul edilen emirleri uygun bir hızda ancak başka bir teslim süresi kararlaştırılmadıkça en az 30 gün içinde yerine getirecektir. Teslimat gecikmişse veya bir sipariş doldurulamıyorsa veya yalnızca kısmen doldurulabiliyorsa, Tüketici sipariş verdikten sonraki bir ay içinde bu konuda bilgilendirilecektir. Bu gibi durumlarda, Tüketici sözleşmeyi ücretsiz ve olası tazminat hakkıyla reddetme hakkına sahiptir.
 • Girişimci, bir önceki paragrafa uygun olarak reddedildikten sonra, Tüketici tarafından yapılan ödemeyi derhal ancak reddedildikten sonraki 30 gün içinde iade edecektir.
 • Ürünlere gelebilecek zarar ve / veya hasar riski, Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, Tüketici ya da önceden atanmış ve Tüketici tarafından tanınan bir temsilciye teslim edilene kadar Girişimci tarafından karşılanacaktır.

MADDE 14 - PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE DEVAM EDİLMESİ: SÜRE, FESİH VE YENİLEME

Sonlandırma
 • Tüketici, her zaman belirsiz bir süre için sona eren ve fesih kurallarını dikkate alarak ve bir aydan fazla bir ihbarda bulunulmayacak şekilde düzenli olarak ürün (elektrik dahil) veya hizmetlerin teslimini uzatan bir sözleşmeyi feshedebilir.
 • Tüketici, belirli bir süre için bitmiş olan ve belirli bir sürenin sonunda, fesih kurallarına ve şartlarına uyulacak şekilde düzenli olarak ürün (elektrik dahil) veya hizmetlerin teslimini uzatan bir sözleşmeyi feshedebilir. bir aydan fazla bir ihbar değil.
 • Tüketici, önceki paragraflarda belirtilen anlaşmaları iptal edebilir:
  • herhangi bir zamanda ve belirli bir zamanda veya belirli bir sürede fesihle sınırlı olmayacak;
  • en azından kendisi tarafından sonuçlandırıldığı şekilde;
  • Girişimcinin kendisinin öngördüğü aynı bildirimle.

Uzantı

 • Ürünlerin (elektrik dahil) veya hizmetlerin düzenli olarak teslimini uzatan belirli bir süre için imzalanan bir anlaşma, belirli bir süre boyunca otomatik olarak uzatılamaz veya yenilenemez.
 • Önceki paragrafa bakılmaksızın, günlük gazetelerin, gazetelerin, haftalık gazetelerin ve dergilerin düzenli teslimini uzatan belirli bir süre için bir sözleşme, Tüketici, bu sözleşmeye yönelik sözleşmeyi feshetmesi durumunda en fazla üç aylık bir süre boyunca zımni olarak yenilenebilir. uzatmanın sonunda en fazla bir ay öncesine kadar.
 • Belirli bir süre için sona eren ve ürünlerin veya hizmetlerin düzenli olarak teslim edilmesini uzatan bir sözleşme, Tüketici herhangi bir zamanda bir aylık bir bildirimde bulunarak istediği zaman iptal ederse, belirsiz bir süre boyunca zımni olarak uzatılabilir. Bildiri en fazla üç aydır, sözleşmede düzenli olarak ancak ayda bir defadan az miktarda günlük gazete, gazete ve dergiler ve dergiler teslim ediliyor.
 • Deneme günlüklerinin, gazetelerin, dergilerin ve dergilerin (deneme veya tanıtım aboneliği) düzenli teslimat süresi sınırlı olan bir anlaşma tam olarak yenilenmez ve deneme veya giriş döneminden sonra otomatik olarak sona erer.

süre

 • Bir sözleşmenin süresi bir yıldan fazlaysa, Tüketici, makul bir süre ve dürüstlük kararlaştırılan sürenin sona ermesinden önce feshe dayanmadıkça, bir yıldan sonra herhangi bir zamanda, bir aydan fazla olmayan bir bildirimle feshedebilir.

MADDE 15 - ÖDEME

 • Sözleşmede veya ek şartlarda aksi belirtilmedikçe, Tüketici tarafından ödenecek miktarlar yansıma süresinden sonraki 14 gün içinde veya anlaşmanın tamamlanmasından sonraki 14 gün içinde yansıma süresinin bulunmaması durumunda çözülmelidir. Hizmet vermek için bir anlaşma yapılması durumunda, bu süre Tüketici'nin anlaşmanın onayını aldığı gün başlar.
 • Tüketicilere ürün satarken, Genel Hüküm ve Koşullarda% 50'den fazla bir avans müzakere edilmesine izin verilmez. Bir avans ödemesi kararlaştırılmışsa, Tüketici, kararlaştırılan avans ödemesini yapmadan önce söz konusu siparişin veya söz konusu hizmetlerin uygulanmasına ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.
 • Tüketici, girilen veya belirtilen ödeme ayrıntılarında Girişimciyi olası yanlışlıklar hakkında derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Tüketici ödeme yükümlülüklerine zamanında uymadığı ve Girişimcinin kendisine ödemenin geciktiğini ve Tüketicinin ödeme yükümlülüklerine uyması için 14 günlük bir süre tanıdığını belirtmesi durumunda, Tüketici; ödenecek tutarla ilgili yasal faizini ödediğinizde Girişimci, Tüketiciden herhangi bir yargı dışı tahsilat masrafı talep etme hakkına sahiptir. Bu yargısız tahsilât bedelleri, 2,500 Euro'ya kadar ödenmemiş meblağlar için% 15'ten az, sonraki 2,500 Euro'ya% 10 ve müteakip 5000 Euro'dan% 5'e, asgari 40 Euro'dur. Girişimci yukarıda belirtilen tutarlardan sapabilir. ve Tüketici lehine yüzdeler.

MADDE 16 - ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

 • Girişimci iyi duyurulmuş bir şikayet prosedürüne sahiptir ve şikayeti bu şikayet prosedürüne uygun olarak ele almaktadır.
 • Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin şikayetler, tüketici kusurları tespit ettikten sonra makul bir süre içinde girişimciye tam ve net bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Girişimciye iletilen şikayetler, alınma tarihinden itibaren 14 gün içinde cevaplandırılacaktır. Bir şikayetin öngörülebilen daha uzun bir işlem süresi gerektirmesi durumunda, girişimci, 14 gün içinde alınacak bir bildirim ve tüketicinin daha ayrıntılı bir cevap bekleyebileceğinin bir göstergesi ile cevap verecektir.
 • Stichting Webshop Keurmerk ( https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/ ) web sitesindeki tüketici sayfasındaki bir şikayet formu aracılığıyla girişimcinin bir ürün, hizmet veya hizmetiyle ilgili şikayet de gönderilebilir. . Şikayet daha sonra hem ilgili girişimciye hem de Stichting Webshop Keurmerk'e iletilecektir.
 • İnternet Mağazası Keurmerk bir anlaşmazlığı tedavi etmeyecek veya girişimciye bir ödeme durdurma hakkı verilmişse iflas ilan edilmiş ya da ticari faaliyetlerini sona erdirmişse ya da internet mağazasının Web Mağazası Keurmerk tarafından askıya alınmış ya da iptal edilmişse, anlaşmazlığı ortadan kaldırmayacaktır.
 • Bir anlaşmazlık, yalnızca tüketicinin şikayetini makul bir süre içinde girişimciye ilk kez iletmesi durumunda Webshop Keurmerk tarafından ele alınacaktır.
 • Anlaşmazlığın ortaya çıkmasından on iki ay sonra, anlaşmazlığın yazılı olarak Webshop Keurmerk'e sunulması gerekmektedir.
 • Şikayetleri Avrupa ODR platformu üzerinden de kaydetmek mümkündür ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ).

MADDE 17 - TARTIŞMA

 • Girişimci ile tüketici arasındaki bu genel şart ve koşulların geçerli olduğu anlaşmalara yalnızca Hollanda yasaları uygulanır. Tüketici yurtdışında yaşıyor olsa bile.
 • Viyana Satış Sözleşmesi geçerli değildir.

MADDE 18 - EK VE FARKLI HÜKÜMLER

Ek hükümler veya bu şart ve koşullardan sapma, tüketicinin zararına olmayabilir ve tüketici tarafından dayanıklı bir ortamda erişilebilir bir şekilde depolanabilecek şekilde yazılı olarak veya kaydedilmelidir.

MADDE 19 - GENEL ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE ÇIKARMA WEBSHOP KEURMERK KOŞULLARI

 • Stichting Webshop Keurmerk bir değişiklik yaptığında girişimciyi bülten aracılığıyla bilgilendirir ve en yeni koşulları web sitemize koyarız ( https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/) .
 • Bu şartlar ve koşullar üzerinde yapılan değişiklikler, yalnızca uygun bir şekilde yayınlandıktan sonra, teklif süresince yapılan değişikliklerde tüketici için en uygun koşulun geçerli olacağı anlayışı üzerine yürürlüğe girecektir.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.


Ek I: Para çekme işlemi için standart form

Para Çekme İçin Standart Form

(Bu formu doldurun ve yalnızca sözleşmeyi iptal etmek istediğinizde geri gönderin)

 • Kime: [Girişimci adı]
  [Girişimcinin coğrafi adresi]
  [Eğer varsa, girişimcinin faks numarası]
  [Girişimcinin e-posta adresi veya elektronik adresi]
 • Aşağıdaki ürünleri satma konusundaki anlaşmamızı iptal etmek istediğimi / iptal ettiğimizi size bildiririm / bildirir: [ürünün özellikleri] *
  Aşağıdaki dijital içeriğin teslimi [dijital içeriğin teknik özellikleri] *
  Aşağıdaki hizmetin yerine getirilmesi [hizmetin belirtilmesi] *
 • Sipariş verildi * / teslim alındı ​​* [hizmetleri sipariş etme veya ürün alma tarihi] *
 • [Tüketici adı]
 • [Tüketici adresi]
 • [Tüketici imzası] (yalnızca bu form kağıda gönderildiğinde)

*) Uygun olan yerlerde silin ve / veya tamamlayın.

1

Geri Gitmek için tıklayınız.
Trustpilot
Live chat
Sorry, we have to ask.

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18
and agree to Elephantos's Privacy Policy and Terms and Conditions.

Yes, continue to the store!