menu
Varukorg

GREEN REPTILE 2 tillväxt-konstgödning

21.50
GREEN REPTILE 2 tillväxt-konstgödning
Share this article with your friends:

Om GREEN REPTILE tillväxt-konstgödning:

Lösningen för varje odlare, det andra i vår serie till perfektion, är tillväxt-konstgödning för en explosiv tillväxt. GREEN REPTILE tillväxt-konstgödnings pulvret bibehåller ordentlig vegetativ tillväxt och utveckling.

GREEN REPTILE marijuana-konstgödning i pulverform:

Vi erbjuder en fullständing serie konstgödning i pulverform, för varje steg i processen att odla marijuana, uppbyggt av olika NPK-ämnen, som innehåller alla nödvändiga ämnen för alla odlingsmetoder (som vattenkultur eller krukjord).

Varför använda GREEN REPTILE Marijuana-konstgödning?

Marijuana-konstgödning ger starka, hälsosamma växter, som producerar haschrika knoppar. Det ökar tillväxt i vegetativa och blomningsfasen och förstärker också immunförsvaret för att förhindra sjukdomar.
Använd kvalitativa frön i kombination med rätt mängd konstgödning för att förbättra dina växter. (Balanserade NPK-förhållanden är viktigt, väte N, fosfor P, kalium K.)
De spelar en vital roll i utvecklingen av starka rötter, snabb vegetativ tillväxt, blomning knoppformation och stor skörd.  Konstgödning används som tillsats för mineralerna i jorden och innehåller essentiella mineraler som snabbt kan absorberas och användas av grödorna.

Egenskaper hos GREEN REPTILE marijuana-konstgödning

Kolla på vår GREEN REPTILE start-konstgödning för att läsa mer om det här.

Komplett marijuana-konstgödningsschema för odling med artificiellt ljus:

Att veta när och hur mycket av vilket gödningsmedel som man ska använda är viktigt för en lyckad skörd. Den bästa konstgödningen vid rätt tidpunkt låter dig se hur cannabis-plantorna svarar på mineralerna.

Följ vårt gödningsschema som guide, men anpassa till dina egna förhållanden:

Inomhus:


values in 1 liter, e.g.

Grow Period 18 hours light

Bloom Period 12 hours light

Week:

0

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Start (EC)

1.0

1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grow (EC)

-

-

1.6

1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bloom (EC)

-

-

-

-

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

-

Boost (EC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

-

-

Acidity (pH)

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

Befruktning av marijuana-plantor enligt detta schema krävs för inomhusodling

Utomhus:

values in l liter, e.g.

Grow Period

Bloom Period

Week:

0

1

2

3

4

5

6

7

Then use till end of grow period* weekly

First week of the flower period*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Start (EC)

1.1

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grow (EC)

-

-

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bloom (EC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

-

Boost (EC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.0

-

Acidity (pH)
5.8 - 6.5

* Mer info om: tillväxts- och blomningsperioderna för detta schema
Fertilizing marijuana plants according to this schedule is required for outdoor growing

Du är nu i vecka 2, den vegetativa fasen eller tillväxtsfasen, vilket betyder att plantans fotosyntes arbetar med så mycket ljus som möjligt för att den ska bli stor, och det kommer växa ut många spetsar vid varje bladpar innan plantan tvingas blomma. GREEN REPTILE tillväxt-konstgödning är essentiell för att bibehålla ordentlig vegetativ tillväxt och utveckling.

Användning av GREEN REPTILE tillväxt-konstgödning:

Berikad NPK-konstgödning för att bibehålla ordentlig tillväxt och utveckling.
Lika mängder kväve (N) och kalium (K). NPK 19-10-20.

values in 1 liter, e.g.

Grow Period 18 hours light

Week:

2

3

Grow (EC)

1.6

1.8

Acidity (pH)

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

Bruk i vecka 2-3:
Bygg upp gradvis från:

  • 0.75 till 1 gram NPK startkonstgödsel upplöst i 1 liter hårt kranvatten (20ºC) innebär ett EC av 1.6 till 1.8 mS/cm

Rör om väl och justera till optimalt pH-värde (5.8-6.5) om det behövs.

Krukor, inomhus:
Tillsätt konstgödsel dagligen, låt inte jorden torka ut.
Mät EC och pH regelbundet, förbered sedan vattnet enligt vårt schema.
Akta! Det betyder att när EC- och/eller pH-värden är för höga, så behöver du också tillsätta mindre konstgödsel till vattnet. Då kommer slutresultatet ligga i fas med schemat igen.
Spola jorden minimalt varannan vecka med rent vatten.

Vattenkultur, inomhus:
Börja med de EC- och pH-värden som schemat anger när du först förbereder vattnet. Vattna plantorna flera gånger om dagen.
När det förberedda vattnet är klart behöver du mäta EC- och pH-värden i ditt växtmedium innan du förbereder nytt vatten. När EC och/eller pH är för högt så kan du justera det genom att tillsätta mindre konstgödsel till vattnet. På det sättet kommer slutresultatet i fas med schemat.
Spola ditt medium en gång var tredje vecka med rent vatten.

Jord, utomhus:
Förbered vattnet enligt schemat.
Vattna växterna varje dag utan konstgödsel.
Tillsätt vatten med konstgödsel enligt värden i vårt schema, och räkna med att utomhusodling ger annorlunda tillväxts- och blomningsperioder jämfört med inomhusmetoder.

Allmänt:
Om du noterar att bladens spetsar börjar skifta färg så betyder det ofta att du tillsätter för mycket konstgödsel. Justera det genom att tillsätta mindre konstgödsel nästa gång.
I så fall rekommenderas att man spolar växtmediet med rent vatten. På det sättet spolas alla överflödiga näringsämnen ut ur ditt tillväxtmedium.

GREEN REPTILE tillväxtskonstgödsel är utvecklat för användning i kombination med vanligt kranvatten, så se till att justera ditt EC och pH enligt dina egna förhållanden.

Använd detta cannabis-konstgödsel på rätt sätt så kommer du få potent marijuana.
Använd dessa marijuana-näringsämnen fel, så kan du förstöra din marijuana-växt.

Innehåller GREEN REPTILE startkonstgödsel: 100-gram-påsar.

När vecka 3 av gödningsschemat är klart, ändra ljusschemat till början av vecka 1 av blomningsperioden för att tvinga fram blomningsfasen och börja med: GREEN REPTILE blomningskonstgödning.

Varning:
Ej för intern bruk, håll utom räckhåll för barn. Om kontakt med ögon uppstår, skölj genast med mycket vatten och sök medicinsk hjälp. Bär skyddande klädsel. Lös upp i varmvatten (20 °C). Rör om lösningen väl innan användning.

Gå till INFO: Safetysheest: GREEN REPTILE grow (endast på engelska)

Ej klassificerat som skadligt material enligt UN-nummer eller internationella transportkoder som ADR (väg), RID (järnväg), ADN (kanaler) och IMDG (till sjöss). Ej för internt bruk.

Risk- och säkerhetsbeslut
R8 : Kontakt med antändbart material kan orsaka eld
(S2 : Håll utom räckhåll för barn)
S7/8 : Håll behållare ordentligt sluten och torr
S17 : Håll borta från antändbart material
S26 : Om kontakt med ögon uppstår, skölj genast med mycket vatten och sök medicinsk hjälp.

Lägg till varukorgen

Kunder som har köpt den här produkten köpte också

Misty marijuana feminiserade frön
Misty marijuana feminiserade frön 30.25 Mer information
Sour Diesel 
Sour Diesel  35.00 Mer information
OG Kush 
OG Kush  40.00 Mer information
Super Lemon Haze
Super Lemon Haze 35.00 Mer information
Purple Kush 
Purple Kush  27.50 Mer information
Trustpilot
Live chat
Sorry, we have to ask.

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18
and agree to Elephantos's Privacy Policy and Terms and Conditions.

Yes, continue to the store!