menu
Varukorg
Elephantos Reviews with ekomi.co.uk

Anonymitet

privacy and cookies

Integritetspolicy International web & Distribution Services

https://www.elephantos.com

Om vår integritetspolicy

International web & Distribution Services bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och behandlar den information som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part i kommersiellt syfte.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen International web & Distribution Services och de tjänster som är kopplade till den. Giltighetsdatum för dessa villkor är den 13/10/2022, i och med att en ny version publiceras upphör giltigheten för alla tidigare versioner.

Denna sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används för och med vem och under vilka villkor, om några, dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter från missbruk samt vilka rättigheter du har i förhållande till de personuppgifter som du lämnar till oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandlingen

Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och vem uppgifterna kan ses av.

Webbutiksmjukvara

Vår butik är utvecklad med programvara från Webvalue. Personuppgifter som du lämnar till oss för våra tjänster delas med denna part. Webvalue har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. Webvalue är skyldiga enligt det avtal vi har med dem att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Webvalue använder cookies för att samla in teknisk information om din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras.

E-post och sändlistor

Vi skickar våra nyhetsbrev och transaktionsmejl med hjälp av vår programvara för webbutiker ' Webvalue '. Alla bekräftelsemail som du får från vår webbplats och våra webbformulär skickas via Webvalues servrar . Webvalue kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats ser du länken "avregistrering". Om du klickar på denna kommer du inte längre att få e-post från vår webbplats. Detta kan allvarligt minska funktionaliteten på vår webbplats!

Dina personuppgifter överförs, lagras och nås på ett säkert sätt av Webvalue. Webvalue använder cookies och annan Internetteknik för att avgöra om e-postmeddelanden öppnas och läses. Dessutom behandlar Webvalue information om dig som mottagare och e-postens ämnesrad för att förbättra tjänstens kvalitet, dessa uppgifter lagras i 30 dagar. Webvalue förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och som en del av detta dela information med tredje part.

MailChimp

Vi skickar våra nyhetsbrev via e-post med hjälp av MailChimp. MailChimp kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för egna ändamål. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats ser du länken "avregistrering". Du kommer då inte längre att få vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter lagras säkert av MailChimp. MailChimp använder cookies och annan internetteknik som ger insikt om huruvida e-postmeddelanden öppnas och läses. MailChimp förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och att dela information med tredje part i samband med detta.

Office365

Vi använder Office365:s tjänster för vår regelbundna e-posttrafik för affärsverksamhet. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i möjligaste mån förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra uppgifter. Office365 har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsprocessorer

Pay.nl

För att hantera (en del av) betalningarna i vår webbutik använder vi betaltjänstleverantören Pay.nl. Pay.nl behandlar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter samt din betalningsinformation, t.ex. ditt bankkonto- eller kreditkortsnummer. Pay.nl har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Pay.nl förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsterna och i detta sammanhang (anonymiserade) uppgifter med tredje part. Pay.nl delar vid ansökan om uppskjuten betalning (kreditfacilitet) personuppgifter och beställningsuppgifter med tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster efter betalningen. Alla ovanstående garantier för skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Pay.nl:s tjänster för vilka Pay.nl anlitar tredje part. Pay.nl kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt de lagstadgade perioderna.

Reviews

WebwinkelKeur

Vi samlar in recensioner via plattformen WebwinkelKeur. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur måste du ange namn och e-postadress. WebwinkelKeur delar denna information med oss så att vi kan koppla recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar också ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att ge en förklaring till din recension. Om vi uppmanar dig att lämna en recension delar vi ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur.

De använder denna information endast i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att använda tredje part för tillhandahållande av tjänster, för detta har vi gett WebwinkelKeur tillstånd. Alla ovanstående garantier om skydd av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten för vilka WebwinkelKeur anlitar tredje part.

Frakt och logistik

Maersk

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att se till att ditt paket levereras till dig. Vi använder oss av Maersk för att utföra leveranserna. Detta kräver att vi delar dina uppgifter om namn, adress och bostadsort med Maersk. Maersk] använder dessa uppgifter endast för att genomföra avtalet. Om Maersk anlitar underleverantörer kommer Maersk också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Syftet med databehandlingen

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande för att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar uppgifter med oss och vi använder dessa uppgifter - på annat sätt än på din begäran - för att kontakta dig vid en senare tidpunkt, kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part annat än för att uppfylla bokföringsskyldigheter och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna till sekretess i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig förpliktelse.

Uppgifter som samlas in automatiskt

Uppgifter som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete med skatte- och brottsutredningar

Vid behov kan International web & Distribution Services enligt lag vara skyldiga att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att göra motstånd inom ramen för de möjligheter som lagen erbjuder.

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Detta innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta till oss kommer vi också att tolka detta som en begäran om att glömma. Vi är skyldiga enligt tillämpliga administrativa krav att behålla fakturor som innehåller dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga tidsfristen varar. Anställda har dock inte längre tillgång till din kundprofil och de dokument som vi har producerat till följd av ditt uppdrag.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig nederländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad person vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Vi förklarar nedan vilka rättigheter detta är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk skickar vi i princip endast kopior och utskrifter av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du vill få uppgifterna till en annan e-postadress eller t.ex. per post kommer vi att be dig att identifiera dig. Vi för register över behandlade förfrågningar, vid glömda förfrågningar administrerar vi anonymiserade uppgifter. Du får alla utskrifter och kopior av uppgifter i det maskinläsbara dataformat som vi använder i våra system. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätt att inspektera de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de processorer som innehar dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dessa uppgifter, till den e-postadress som vi känner till.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig rättade. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på den e-postadress som vi känner till att uppgifterna har justerats.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas tills du häver begränsningen.

Rätt till överförbarhet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får då ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att till den e-postadress som vi känner till skicka dig kopior eller utskrifter av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller låtit behandla för vår räkning av andra personuppgiftsbiträden eller tredje parter. Med all sannolikhet kommer vi inte längre att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster i ett sådant fall, eftersom en säker sammankoppling av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt till invändning och andra rättigheter

Du har rätt att i lämpliga fall invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller för International web & Distribution Services räkning. Om du invänder kommer vi omedelbart att avbryta behandlingen av uppgifter i väntan på att din invändning ska behandlas. Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) tillgängliga för dig och kommer därefter att permanent upphöra med behandlingen. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet är tillämplig. Om du anser att det gör det, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Google Analytics

Via vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Detta bearbetningsföretag kan vara skyldigt enligt tillämpliga lagar och förordningar att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

Cookies från tredje part

Om programvarulösningar från tredje part använder cookies anges detta i denna sekretesspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Du hittar dock alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya integritetspolicyn påverkar hur vi behandlar uppgifter som redan samlats in om dig kommer vi att meddela dig via e-post.

Kontaktuppgifter

International web & Distribution Services
Keizersgracht 520 1017 EK
Amsterdam
Nederländerna
Tel: (068) 252-2322
E-mail: info@elephantos.com

Kontaktperson för integritetsfrågor

Dave Hester

Tillbaka