menu
Varukorg
Elephantos Reviews with ekomi.co.uk

GREEN REPTILE 3 Blomnings-konstgödning

21.50
GREEN REPTILE 3 Blomnings-konstgödning

Om GREEN REPTILE Blomnings-konstgödning:

Denna tredje konstgödning innehåller alla element som du behöver för explosiv blomster I blomningsfasen.

GREEN REPTILE marijuana-konstgödning:

En fullständig serie konstgödning för varje steg i processen att odla marijuana.
Vi erbjuder en fullständing serie konstgödning i pulverform, för varje steg i processen att odla marijuana, uppbyggt av olika NPK-ämnen, som innehåller alla nödvändiga ämnen för alla odlingsmetoder (som vattenkultur eller krukjord).

Varför använda GREEN REPTILE marijuana-konstgödning?

Marijuana-konstgödning ger starka, hälsosamma växter, som producerar haschrika knoppar. Det ökar tillväxt i vegetativa och blomningsfasen och förstärker också immunförsvaret för att förhindra sjukdomar.

Egenskaper hos GREEN REPTILE marijuana-konstgödning

Kolla på vår GREEN REPTILE start-konstgödning för att läsa mer om varför man ska använda marijuana-konstgödning och egenskaperna hos GREEN REPTILE marijuana-konstgödning.
Några tips om marijuana-konstgödning:

  • Marijuana behöver en stadig tillgång på mineraler för att växa sig stora, vilket behöver tillsättas till vattnet regelbundet.
  • Mängden mineraler som ska tillsättas beror på plantans storlek, krukans storlek, och jordens allmänna tillstånd.
  • Lägg alltid till vatten när du tillsätter mineraler eller konstgödning till jorden.
  • Att tillsätta mer mineraler än plantan behöver kommer förgifta jorden och skada plantans tillväxt och utveckling.

Följ vårt gödningsschema som guide, men anpassa till dina egna förhållanden:
Inomhus:


values in 1 liter, e.g.

Grow Period 18 hours light

Bloom Period 12 hours light

Week:

0

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Start (EC)

1.0

1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grow (EC)

-

-

1.6

1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bloom (EC)

-

-

-

-

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

-

Boost (EC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

-

-

Acidity (pH)

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

Befruktning av marijuana-plantor enligt detta schema krävs för inomhusodling

Utomhus:

values in l liter, e.g.

Grow Period

Bloom Period

Week:

0

1

2

3

4

5

6

7

Then use till end of grow period* weekly

First week of the flower period*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Start (EC)

1.1

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grow (EC)

-

-

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bloom (EC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

-

Boost (EC)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.0

-

Acidity (pH)
5.8 - 6.5
* Mer info om: tillväxts- och blomningsperioderna för detta schema
Fertilizing marijuana plants according to this schedule is required for outdoor growing

Så snart cannabis-plantan är stor nog att mogna (12 tum eller högre) behöver ljusschemat ändras för att påbörja blomningsfasen och producera knoppar. Marijuana knoppar och blommar under ett 12-timmars ljusschema, utan ljusavbrott, eftersom det skulle kunna stoppa blomningen flera dagar eller veckor.
Att göda blommande marijuana med GREEN REPTILE blomnings-konstgödning är ett måste om du bryr dig om skörd och potens.
Blommande plantor ska inte sprayas lika ofta, eftersom det orsakar mögel. Håll fuktigheten låg inomhus när det blommar, eftersom det är den mest delikata tiden för växterna.

Användning av GREEN REPTILE blomnings-konstgödning:

Komplett NPK-konstgödning för genererande tillväxts- och produktionsfas.
Högt kalium-innehåll (K). NPK 15-9-30.

values in 1 liter, e.g.

Bloom Period 12 hours light

Week:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bloom (EC)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Boost (EC)

0.2

Acidity (pH)

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

5.8 - 6.5

Användning i vecka 1-8 (av blomningsperioden):

  • 1 gram NPK-stimuli-konstgödning upplöst i 1 liter hårt kranvatten innebär (20ºC) ett EC på 2.0 mS/cm.

Rör om väl och justera till optimalt pH-värde (5.8-6.5) om det behövs.

Krukor, inomhus:
Tillsätt konstgödsel dagligen, låt inte jorden torka ut.
Mät EC och pH regelbundet, förbered sedan vattnet enligt vårt schema.
Akta! Det betyder att när EC- och/eller pH-värden är för höga, så behöver du också tillsätta mindre konstgödsel till vattnet. Då kommer slutresultatet ligga i fas med schemat igen.
Spola jorden minimalt varannan vecka med rent vatten.

Vattenkultur, inomhus:
Börja med de EC- och pH-värden som schemat anger när du först förbereder vattnet. Vattna plantorna flera gånger om dagen.
När det förberedda vattnet är klart behöver du mäta EC- och pH-värden i ditt växtmedium innan du förbereder nytt vatten. När EC och/eller pH är för högt så kan du justera det genom att tillsätta mindre konstgödsel till vattnet. På det sättet kommer slutresultatet i fas med schemat.
Spola ditt medium en gång var tredje vecka med rent vatten.

Jord, utomhus:
Förbered vattnet enligt schemat.
Vattna växterna varje dag utan konstgödsel.
Tillsätt vatten med konstgödsel enligt värden i vårt schema, och räkna med att utomhusodling ger annorlunda tillväxts- och blomningsperioder jämfört med inomhusmetoder.

Allmänt:
Om du noterar att bladens spetsar börjar skifta färg så betyder det ofta att du tillsätter för mycket konstgödsel. Justera det genom att tillsätta mindre konstgödsel nästa gång.
I så fall rekommenderas att man spolar växtmediet med rent vatten. På det sättet spolas alla överflödiga näringsämnen ut ur ditt tillväxtmedium.
GREEN REPTILE blomnings-konstgödning är utvecklad för användning i kombination med vanligt kranvatten, så se till att justera ditt EC och pH enligt dina egna förhållanden.

Använd detta cannabis-konstgödsel på rätt sätt så kommer du få potent marijuana.
Använd dessa marijuana-näringsämnen fel, så kan du förstöra din marijuana-växt.

Innehåller GREEN REPTILE startkonstgödsel: 100-gram-påsar.

Viktigast när man använder marijuana-konstgödning är att spola marijuana-plantan de sista veckorna av blomningen. Även organisk konstgödning kräver en ordentlig spolning de sista dgaran. Att spola bort konstgödningen från marijuana-plantan i vecka 7 av blomningsperioden innan skörd och torkning är mycket viktigt för att uppnå en fantastisk marijuana-rök.

Kolla nu på den sista fasen i vårt program på: GREEN REPTILE stimuli-konstgödning!

Varning:
Ej för intern bruk, håll utom räckhåll för barn. Om kontakt med ögon uppstår, skölj genast med mycket vatten och sök medicinsk hjälp. Bär skyddande klädsel. Lös upp i varmvatten (20 °C). Rör om lösningen väl innan användning.

Gå till INFO: Säkerhetsblad: GREEN REPTILE Bloom (endast på engelska)

Ej klassificerat som skadligt material enligt UN-nummer eller internationella transportkoder som ADR (väg), RID (järnväg), ADN (kanaler) och IMDG (till sjöss). Ej för internt bruk.

Risk- och säkerhetsbeslut
R8 : Kontakt med antändbart material kan orsaka eld
(S2 : Håll utom räckhåll för barn)
S7/8 : Håll behållare ordentligt sluten och torr
S17 : Håll borta från antändbart material
S26 : Om kontakt med ögon uppstår, skölj genast med mycket vatten och sök medicinsk hjälp.

Lägg till varukorgen Skriv en recension om denna produkt!

Kunder som har köpt den här produkten köpte också

Blue Cheese
Blue Cheese 35.00 see product
High Hawaiian Magiska Tryffel
High Hawaiian Magiska Tryffel 19.95 see product
Snortdammsugare
Snortdammsugare 16.40 see product
Odlingskit för king cambodia magiska svampar
Odlingskit för king cambodia magiska svampar 37.50 see product
Sour Diesel 
Sour Diesel  35.00 see product