menu
Varukorg

The famous Dennis B


Dörr Dennis Blanc,
Senaste uppdatering: 30 januari 2019

Vad är självblommande cannabisfrön?

Självblommande cannabisfrön är inte samma som normala cannabis frön. Den speciella egenskapen hos självblommande plantor är att de börjar blomma från 2 till 3 veckor efter att du har sått fröna. Den stora fördelen med detta är att du kan skörda 3 till 4 gånger per år vid plantering utomhus, jämfört med bara en gång om året med normala frön. Den nya stammen av självblommande cannabisfrön kan nu odlas inomhus också. Detta är något som inte var lätt att göra förräns nu.
För att förstå de stora fördelana med att använda självblommande cannabisfrön är det nödvändigt att först förstå hur en normal marijuana växt växer och blommar.

Odlings- och  blomfas av regelbunden (icke- självblommande) marijuana växter som odlas utomhus:

Normalt kommer ett frö att gro under början av våren. Denna tid på året är dagarna fortfarande korta men de blir längre för var dag som går. Det är så  en planta vet att det är rätt tid att börja växa.
På sensommaren, efter den längsta dagen har passerat och dagarna börjar bli kortare igen, vet växten att det inte finns mycket tid kvar innan det kommer att dö i den kalla vintern.
Det  är därför som  plantan börjar blomma när dagarna blir kortare igen. I detta skede kommer växten att fortplanta sig innan den dör, och för att göra detta kommer den  att börja producera knoppar.

aucannabis fron to blommande

Den tid på året som motsvarar de olika årstiderna varierar beroende på vilken del av världen du befinner dig i.
Du  bör ta reda på själv när det blir vår i ditt land.

För nedanstående exempel kommer vi att anta att plantan kommer att växa utomhus i Europa.
Här blir det vår i slutet av mars / början av april, men vi bör vänta att plantera frön tills frosten har försvunnit. Vi kan förvänta oss fröet kommer att gro och börja växa någon gång i början av april.
Plantan kommer att ligga kvar i odlingsstadiet under fem månader (mars-augusti). Efter det växlar som plantan till den genetiskt etablerade blomningstiden. Detta stadium varar normalt mellan 8 och 12 veckor, beroende på planta, och mot slutet av detta steg  kommer  plantan att vara redo att skördas. En stam med en en normal blommningsperiod på  10-veckor kommer att vara redo att skördas i mitten av november (10 veckor efter slutet av augusti).

Självblommande cannabisfrön

Sammanfattningsvis, när stammen planteras i början av våren, kommer det att innebära en genomsnittlig väntetid på 7,5 månader från frö till skörd.
Men låt oss föreställa oss att du bestämmer dig för att plantera frön vid ett senare tillfälle, till exempel i slutet av juli.
Även i detta fall kommer plantan att övergå till blommninsstadiet vid exakt samma tid på året som i ovanstående exempel, där fröna planterades i början av april.

Självblommande marijuana frön

Den enda skillnaden är att växttiden är betydligt kortare, och därför kommer växterna att vara mycket mindre.
Detta innebär att oavsett vilken tid på året du planterar frön, kan du skörda en gång per år.

Odlings och blomningsfas för "självblommande" marijuanafrön:

Självblommande cannabisfrön är genetiskt modifierade frön.
En självblommande planta börjar sitt blommningsstadie ca 3 veckor det att fröet är satt, oavsett av årstid och ljustimmar.
I vårt exempel nedan kommer vi att Illustrera den växande cykeln av en själblommande plantor med en genetiskt etablerad blomningstid på 8 veckor:
Vi plantera ett (redan grott) frö i början av april.
Efter 3 veckor växlar plantan automatiskt från odlingsstadiet till blommingsstadiet, och efter ca 8 veckor är det dags att skörda.

auto-blommande-cannabis-fron

Egenskaper beroende på årstid och ljustimmar per dag

Egenskaper för självblommande utomhusfrön:

• Växer  på ca 3 veckor
• Blommingstid mellan 8 till 10 veckor
• Upp till fyra möjliga utomhusskördar per år!
• Växt höjd ca 70 cm (när den planteras i början av våren)
• Oberoende av årstid och ljustimmar.

Att använda frön eller skott inomhus:

Normala frön används inte för att odla inomhus.
Istället är det vanligt att använda skott till inomhusbruk.

Det är därför normala utomhusfrön:

• Har en optimal växtid på ca. 5 månader
• Har blomningstid på mellan 8 till 12 veckor
• Ger 1 utomhusskörd per år möjlig
• Ger en växt som blir ca 2,5 meters/100 inches (när den planteras i början av våren)
• Beroende på den optimala genetiska åldern byter växterna från odlingsfase till blommningsfas efter 3 månader eller mer.

Växter med en genetisk ålder  på mindre än 3 månader är för svaga för goda resultat.
Bra skott tas av växter som minst är 3 månader gamla. Genetisk i denna ålder är det möjligt för skottet att byta till  blomfasen bara 2 veckor efter att ha planteras.
Men även om ett skott kan verkla lovande, betyder de inte nödvändigtvis att det kommer att ge goda resultat, eftersom det inte har en  genetisk ålder på minst tre månader.
Inomhusanvändning av normala frön rekommenderas inte eftersom plantan växer i åtminstone 3 månader innan den växlar till blomfasen.
Det är möjligt, men det kommer att skapa för höga , något som inte rekommenderas.
Å andra sidan, om ett inomhus frö växlar från normal till blomningsfas efter bara ett par veckor kommer det genetiskt att vara för ungt och skörden kommer att blir dålig.

Användning av självblommande frön inomhus:

Självblommande frön är mycket bättre för inomhusbruk.
De kommer att byta till blomfasen efter ca 3 veckor.
Plantorna blir korta, men din skörd kommer att vara bra!
Fördelen med att använda dessa frön är att du kan vara säker på att du kommer att ha kvalitetsplantor, vilket är något som inte kan garanteras när det gäller skott.

Tillbaka
Live chat
Sorry, we have to ask.

By clicking enter, I certify that I am over the age of 18
and agree to Elephantos's Privacy Policy and Terms and Conditions.

Yes, continue to the store!