menu
Varukorg
Tillbaka

Kanna

9 okt 2020
13 min
Xavier Francuski
Xavier Francuski

Kanna (Sceletium tortuosum), stavas även som canna  och  channa är vida känd under sitt nederländska talspråket  kougoed. Skapelsen är en saftig växt med en rik historia av traditionell användning i rekreations- och medicinskt syfte hos olika stammar runt om södra Afrika.

Denna kraftigt underskattade växt kommer med ett brett spektrum av psykoaktiva och kroppsliga effekter. Det har en kraftfull ångestdämpande, antidepressiva och humörhöjande effekt. Den rapporteras även förse användarna med mer energi, skapa en euforisk känsla och öka den sensoriska simuleringen.

Viktigt att nämna i sammanhanget är att Kanna inte är en potent hallucinogen, även om dess rituella användning av Khoikhoi och San hos ursprungsbefolkningen antyder att den kan användas som ett verktyg för att uppleva visionära föreställningar alternativt kombineras ihop med andra växter.

I århundraden efter dess upptäckt så var Kanna knappt något som man diskutera runt om i västvärlden. Emellertid, med vetenskapens framfart så har man fått upp ögonen för växten eftersom man kunnat identifiera dess kemiska egenskaper, specifikt under de senaste decennierna.

Detta har bidragit till ett ökande antal användare vilka kommit att rapportera in dess terapeutiska fördelar. Förutom det så har västen också blivit hett eftertraktat på grund av dess förmåga att lindra smärta, ångest men även depression på ett mer naturligt och mindre skadligt sätt än konventionella läkemedel.

Utseende

Utseende Kanna

Kanna växer nära marken och tenderar att göra så i alla riktningar. Dess röra av tunna stjälkar varvas med vitt, gult eller ljusrosa blad. Växten producerar också mörkgula eller orange liknande frukter, vilka i sig innehåller rikligt med svarta frön. Namnet, Sceletium, valdes på grund av växternas blad vilka uppvisar ett tydligt skelett mönster när det hela vissnat.

Distribution

Kanna Distribution

Kanna och andra Sceletium arter växer runtom Little Karoo och Namaqualand i Sydafrika, vilka även fungerar som hem till nomadiska grupper såsom Khoi och San.

Odlande

Kanna Odlande

Kanna är lätt att odla och tolerant mot ett brett spektrum av väderförhållande. De kan exempelvis odlas och succesivt växa i alla miljöer med solljus, är oftast torr och når temperaturer högre än 16ºC (60ºF). Det hela bör vattnas sparsamt medan jorden bör vara mer torr än våt. Kompost i kombination med lite grus kan användas för att förbättra dräneringen.

Sceletium arter, där särskilt Kanna tenderar att minska i dess naturliga miljöer främst på grund av överdriven skörd och ökande popularitet bland allmänheten. Det rekommenderas därför att alla de som inte räds för att smutsa ner händerna hjälper till att odla dess för eget bruk och på det sättet förhindrar att växten utrotas i dess naturliga miljö.

Användningshistoria

Användningshistoria Kanna

Kanna tillhör Sceletium släktet, vilken i sig består av cirka två dussin kommersiellt värdefulla växtarter. Man är ganska säker på att dessa växter varit en del av inhemska kulturer under tusentals år, där de första skriftliga bevis på deras användning går tillbaka till 17-talet. 

Den Khoi, liksom San, verkar ha namngett växten efter den gigantiska antilopen, som var symboliskt kopplad till fertilitet, äktenskap, spådom, dans, trance och helande. Detta majestätiska djur anses vara heligt i de kulturer som dyrkar den och är ett av de vanligaste motiven som återfinns i de hällristningarna runt om södra Afrika.

Vid ankomsten sårapporterade de nederländska kolonisterna följande gällande Sceletium: "Denna växt användas av Namaquas och växer endast på ett fåtal av de många bergen runtomkring. Den skördas under oktober och benämns bland lokalbefolkningen som Canna. Det står högt i kurs hos Namaquas men också bland andra lokala stammar och kan jämföras med den aktning som betel eller areca har hos indianerna. Stammarna tuggar delar eller hela växten, mestadels under hela dagen, vilket bidrar till att skapa en berusande effekt hos användaren i fråga."

Kanna blev snart känd som kougoed, som bokstavligen kan översättas som "en sak att tugga på." Namnet syftade ursprungligen till den orala beredningen av växten, som förbereds genom torkning och "jäsning".

Under1700-talet så döptes faktiskt en del av regionen som återfinns i halvöken området i Lilla Karoo i Västra Kapprovinsen med namnet "Cannaland", vilket återspeglar på dess bördiga miljö och självfallet den rika förekomsten av Sceletium. Området i sig är hem till Attaqua Khoikhoi, som i sig upptäcktes av de nederländska kolonisterna där man identifierade den som källan till all den Kanna som brukades inom regionen i fråga.

Khoi skulle samla växten och byta ut den med andra, ibland ganska avlägsna stammar. Varor som kunde användas vid utbytet kunde utgöras av boskap och dylikt. Kanna var välkänd i hela regionen för sina många användningsområden. För att nämna några exempel på var den avvändes så tuggade man små doser under dagen av de som arbetade med fysiskt krävande arbetet som ett sätt att öka deras energi och avvärja hungern, inklusive törsten. Men den brukade ofta även rökas, användas i kombination med olika former av tinkturer samt bryggas i form av te vid speciella tillfällen som ett led i att njuta av växtens avkopplande men även psykedeliska effekter.

Förutom ovanstående så användes Kanna även som smärtstillande och lugnande medel där man exempelvis tuggade det för att lindra tandvärk och buksmärtor. Det brukade även användas flitigt till att bedöva en patient som skulle få en eller flera tänder borttagna. I dess färska form så hade den en svagare effekt och gas således still barns som en form av miltlugnande medel. En droppe eller två av kallpressad Kanna skulle räcka för att lugna de barn som led av olika typer av sjukdomar men också som ett led i att få barnen att få sova under några timmar.

Totalt sett var den hedonistiska användningen av Kanna mycket vanligare än dess medicinska tillämpningar. Ännu idag så används det runtom i Sydafrika främst som en form av psykedelisk substans och dess effekter länkas oftast ihop med de som uppnås genom rökning av cannabis.

Farmakologi

Kanna Farmakologi

Sceletium tortuosum innehåller sju aktiva alkaloider, varav fyra är ganska kända inom vetenskapen, nämligen: mesembrina, mesembranol, mesembrenon och mesembrenol. Den totala alkaloid koncentrationen för torkade Sceletium tortuosum är  mycket varierande beroende på odlingsförhållanden och skördetid, där den varierar från 0,05% till 2,3%.

Dessa alkaloider fungerar som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), vilket innebär att de förhindrar återupptagande av serotonin, signalsubstansen som reglerar humör, känslor, sömn, hunger, och socialt beteende, hålla mer av det tillgängligt för sina receptorer. I grunden så har det samma funktion som konventionella antidepressiva och ångestdämpande farmaka. Dessutom så har alkaloiderna som återfinns i Kanna visat sig hämma PDE4 , en biokemisk process som också börjat öka i popularitet som en form av alternativa farmaka vid behandling av olika tillstånd av depressioner.

Det har också visat sig att dessa alkaloider interagerar med CB1-receptorer, vilka i sig har varit inblandade när det kommer till påverkan hos humöret, smärtan, och regleringen avaptit hos många individer. Dessa är endast några av de processerna som det stora nätverket av endocannabinoid receptorer styr. Slutligen, in vitro-studier har kunnat påvisa att, vid högre koncentrationer såpåverkar mesembrina upptaget av noradrenalin och dopamin. Detta kan delvis förklara dess lugnande-liknande effekter när större doser konsumeras, något som inte rapporteras in vid lägre doser. Medan kliniska tester med Kanna eller dess isolerade alkaloider på människor ej tillåts så har dock djurstudier rapporterat in lovande resultat från användningen av växten i fråga.

En japansk forskare vid namn Hirabayashi och hans team genomförde tre studier där de administrerade olika doser av pulveriserad Kanna till katter och hundar. Efter studierna så kunde man påvisa kliniska tecken på stress eller demens, men även oupphörlig nattlig skällande och ylande. Forskarna rapporterade heller inte någon framgång när det kommer till att lindra dessa symtom, oavsett storleken på dosen.

Anekdotiska rapporter från andra användare stöder också uppfattningen att Kanna är ett säkert, effektivt och mycket fördelaktigt terapeutiskt verktyg. Bland de vanligaste rapporterade fördelarna är som följande: minskandet av ångest, förbättrad social interaktion, känslor av avkoppling och meditativ lugn, ökad introspektion, uppskattning för naturens skönhet och minskat begär för alkohol och tobak.

Rapé, Amazonas Heliga Snus Med Tobak
Related post
Rapé, Amazonas Heliga Snus Med Tobak

Förberedelser

Kanna Förberedelser

Traditionellt så bereds Kanna genom torkning och en "jäsningsprocess" där delar av den, som i sig alla innehåller psykoaktiva förgreningar används. Efter skörden krossas stjälkarna, bladen och rötterna med stenar och placeras i förseglade behållare under flera dagar för att "jäsa". Kanna blir psykoaktivt först efter denna process vilket innebär att själva skörden är ytterst tidskänslig. Om växterna samlas in för tidigt så kommer den resulterande produkten att vara mindre potent.

Här nedan följer de förberedelser vilka beskrivits av en lokal Khoi och som återfinns i1995 års- fältstudie på Kanna: "Lämna påsen med krossade "kougoed" i solen så att den ska bli varm; det är inte nödvändigt att lägga påsen i skuggan eftersom det ändå blir skugga när väl natten infinner sig. Notera att solen ej kommer ej inverka negativt. Växten får istället ligga i solen där man efter 2-3 dagar öppnar upp den igen. Under den 8:e dagen så ska innehållet spridas ut för att torka i solen, ungefär som när man torkar russin eller andra frukter. Man ska lämna det att torka tills det hela torkat. Gör du inte så kommer det hela inte att ha någon effekt när det väl konsumeras." Den länkade studien föreslår dock en annan, snabbare förberedelse för dem som inte har tålamod att vänta i åtta dagar.

Denna form av beredningsprocess görs inte bara för traditionens skull utan de har också en vetenskaplig logik. Sceletium tortuosum innehåller en hel del oxalater, vilket kan orsaka irritation och allergier när dessa kommer i kontakt med magen och tarmarna. Själva nedmalningen av växten är faktiskt tänkt att införa oxalat-förnedrande mikrober från stenarna till växten, som sedan arbetar för att lösa upp dessa skadliga förgreningar under hela "jäsningsprocessen".

Tidigare så användes man sig av djurskinn eller påsar tillverkade av hampa för att lagra det Kanna under dess "jäsningsprocess". Detta gjordes förmodligen eftersom organiskt material hjälper till med oxalat nedbrytning. Numera används plastpåsar istället. När "jäsningsprocessen" är klar pulvriseras det som blir kvar och är således redo att konsumeras antingen som röka, te, tinktur eller helt enkelt tuggas såsom det är.

Effekter

Kanna Effekter

Vid låga doser så har Kanna möjligheten att erbjuda en snabbare nedvarvning från stress och ångest. Det kan öka medvetandet och den hälsosamma introspektionen, skapa trevliga sensoriska upplevelser samt ge utrymme för ökad uppskattning av ens omgivning kombinerat med sensorisk stimulering. Denna samling av förnimmelser följs ofta av en viss likgiltighet eller känslomässig avskildhet från frågor som normalt skulle orsaka en negativ reaktion hos individen.

Måttliga doser av Kanna har en övergripandeökande effekt när det kommer till humöret. Det beskrivs ofta som en känsla av eufori tillsammans med en ökning av energi inklusive en stickande känsla över kroppen. För vissa framkallar den ökade energin en önskan om att umgås och utföra aktiviteter som dans och sång. För andra kan det kanaliseras i fokus och mental klarhet, vilket gör Kanna en utmärkt alternativt när man vill öka både sin produktivitet men även dess kreativitet.

Vid högre doser, så kan växten bidra med exakt motsatt effekt. Det kan istället fungera som en form av lugnande medel, underlätta muskelavslappning med minskad fokus för omgivningen. Kannas alkaloider interagerar också väl med flera andra förgreningar, framför allt med dem som återfinns i alkohol och cannabis.

Även om det inte erbjuder högre hallucinogena effekter på egen hand (vanligtvis så orsakar det endast små visuella förändringar såsom mjukare eller mer intensiva färger), så är dessa kombinationer kända för att resultera i mildare visioner. Några andra växt blandningar som Khoikhoi traditionellt kombineras med kan komma att inkludera Damiana, blå lotusblommor, vild dagga, tongkat ali samt ginseng. Man kan anta att de rapportera om Kanna och psykedeliska effekter kan förklaras, delvis, genom att konsumera den med andra ingredienser.

Slutligen, Kanna är känt för attundertrycka aptiten  och vissa begär för substanser som alkohol, nikotin, och opioder, vilket innebär att det kan integreras som ett komplement för att stödja en hälsosam livsstil. Inga formella studier har utförts för att bekräfta dessa effekter, men de återfinns i olika rapporter vilka baseras på århundraden av traditionell användning.

Som med andra psykedelia så kommer Kanna påverka alla individer på olika sätt. Hur man påverkas beror till stor del på tankesättet och inställningen när det väl konsumeras. Kanna producerar inte serotonin, utan förhindrar snarare dess nedbrytning, samt håller mer av signalsubstansen i omlopp. Detta innebär att det endast kommer bidra till att öka humöret om användaren i fråga redan befinner sig i harmoni, dvs om det finns serotonin tillgänglig att arbeta med. Just därför så rekommenderar man att konsumera Kanna med när man befinner sig i ett positivt tillstånd.

Även om Kanna visat sig kunna hjälpa till med att lindra depression så har man inte några garantier på att den kommer göra så. Just därför så rekommenderas du att konsultera en läkare innan du försöker använda dig av kanan som en form av alternativt antidepressivt läkemedel.

Biverkningar och försiktighetsåtgärder

Biverkningar och försiktighetsåtgärder Kanna

Biverkningar vid konsumering av Kanna är sällsynta och är oftast en följd av att man råkat inta en för hög dos eller valt att konsumera det i fel sammanhang. De få biverkningar som vanligen rapporteras in inkluderar följande: ett förhöjt blodtryck och hjärtklappning, vilket kan åtföljas av ångest, mild huvudvärk samt illamående (utan kräkningar). Även muntorrhet är vanligt, liksom en lösare avföring.

Många användare har rapporterat in att dessa upplevt en känsla av irritation när väl effekterna klingat av. Detta inträffar sannolikt på grund av den nödvändiga justeringen av serotoninnivåer hos individen i fråga. Även om det kan vara frestande att konsumera en högre dos i detta skede för att höja stämningen så avråder vi dig starkt från detta. Detta gör vi eftersom högre doser kan leda till en ansamling av irritabilitet och ännu mer intensiva reaktioner av ilska när den högre dosen börjar avta.

De faktiska effekterna av Kanna kan också betraktas som biverkningar beroende på sammanhanget för dess användning. Den eufori det orsakar i måttliga doser kan göra det svårt att somna om det tas senare på dagen, medan den lugnande effekten av högre doser kan bidra till att man känner sig omtumlad och dåsig, vilket gör aktiviteter där motorisk samordning krävs väldigt svåra eller helt ogenomförbara. Just därför så rekommendera alla att vara uppmärksamma på när och var man väljer att konsumera Kanna för att undvika oönskade konsekvenser av dess effekter.

Kanna är känt för att orsaka tolerans, vilket innebär att högre doser kan behöva intas med upprepade intag. Emellertid, varken djurstudier eller anekdotiska studier har rapporterat allvarlig abstinens effekter efter avslutad användning. Å andra sidan, för vissa användare, så kan kroppen inledningsvis behöva anpassa sig för att ens känna av effekterna. Just därför så kan man välja att inta lägre doser under flera dagar är för att känna på vilken dosering som lämpar sig för en själv.

På grund av sin kemiska sammansättning så får Kanna inte kombineras med andra SSRI (såsom depression medicinering) eller MAO-hämmare (såsom B. caapi eller syriska rue). Blandning av dessa kan leda till en negativ biokemisk interaktion och resultera i allvarliga hälsokomplikationer.

Dosering

Kanna dosering

Rätt doser av Kanna varierar beroende på styrkan av produkten; exempelvis så kan det komma i pulverform, som ett extrakt, en tinktur, en vape vätska, eller i kombination med andra ingredienser.

Sniffning och inandning (rökning eller förångning) kräver i allmänhet lägre doser medan sublingual och oralt intag kräver högre doser, men kommer då även bidra till att producera långvariga effekter. Här nedan så kan du se en uppdelning av standarddoser beroende på hur du planerar att inta det:

  • För sniffing, mellan 20 och 50 mg bör resultera i blygsamma till intensiva effekter.
  • Om den används sublingualt, blanda det med alkohol och undvik att svälja det utan låt det vila i munnen alternativt blanda det med ett tuggummi, där mellan 50 och 150 mg är mer än tillräckligt för en mild till mer intensiv resa.
  • Om du väljer att brygga det i form av te så bör mellan 200 och 250 mg vara mer än tillräckligt för att uppnå önskad effekt.

Var kan man köpa den bästa Kanna pulvret?

Var kan man köpa den bästa Kanna pulvret?

Det finns många alternativ när det kommer till att köpa Kanna på nätet. Dock så kommer du få svårt att hitta en online butik med samma rykte och priser såsom hos Elephantos. Vi har varit en topprankad leverantör av psykedelia under mer än 18 år.

Vidare så är vi medvetna om det faktum att enda sättet att behålla ett fläckfritt rykte är att fokusera på att leverera produkter av högsta kvalitet. När det beställer dina produkter hos oss så gör du det till de lägsta priserna där vi kombinerar det hela med största diskretion inklusive snabb leverans.

Spana även in vår magiska tryffel och kit för att odla magisk svamp nedan och låt oss veta om du har några frågor gällande dessa.