menu
Varukorg
Tillbaka

Mimosa Hostilis Jurema

29 jan 2021
20 min
Xavier Francuski
Xavier Francuski

Mimosa hostilis, tidigare känd som Mimosa tenuiflora, är ett träd eller buske som växer naturligt runtom ­tropiska skogar från södra Mexiko till norra Brasilien, inklusive central-och sydamerikanska länder såsom El Salvador, Honduras, Panama, Colombia och Venezuela.

Växten tillhör Fabaceae familjen (ärtor med över 16 000 arter). Bortsett från dess två synonyma botaniska namn, så har den även ett antal lokala smeknamn, nämligen: Jurema,  Jurema Preta  (Negra),och  Calumbi i Brasilien,  Tepezcohuite i Mexiko,  CarbónCarbonalCabrera,eller  Cabrero i Colombia, Honduras och Venezuela.

En gång i tiden så var det en allmänt använd ingrediens vid bryggning av berusande drycker. På senare tid så har den vetenskapliga färskingen av denna kraftfulla växt tills stor del övergivits, medan kolonisatörerna utrotat dess rituella användning runt om de olika länder som ockuperats. Numera fortsätter växten att användas bland den ursprungliga befolkningen där den främst prisas för dess traditionella medicinska egenskaper, medan rotbarken av växten tenderar att vara mer populär bland psykonauter runt om världen främst på grund av dess oreglerad juridiska tillämpning inklusive dess höga DMT-innehåll.

Den antika historien om Mimosa Hostilis och dess användning

antika historien om Mimosa Hostilis

Baserat på dess gamla namn, Tepezcohuite, så tros Mimosa Hostilis ha använts i traditionell inhemsk medicin sedan de antika mesoamerikanska civilisationer vilka i sig mest sannolikt kan ha varit de första att förverkliga dess terapeutiska egenskaper. Pre-spansktalande kulturer, såsom Maya och Nahua, kan ha använt den för att hjälpa till vid läkningen av olika skador på hud, olika former av inflammationer men även för kosmetiska ändamål.

Dessa civilisationer använde sannolikt ej Mimosa hostilis för dess entogeniska egenskaper, eftersom dess fulla psykoaktiva potential inte kan frigöras om det inte konsumeras med en anläggning som innehåller  ß-carboline MAOI alkaloider så som B. caapi, som ofta används för att beredda ayahuasca runt om de sydamerikanska urbefolkningarna (inklusive södra Brasilien) eller syriska rue (Peganum harmala), som nu också är en populär MAOI val för att beredda ayahuasca analoger. DMT-MAOI och dess synergistiska effekt tros ha sitt ursprung i ett mycket senare, nämligen runt om ursprungsbefolkning i Siona (runt övre Putumayo River), på gränsen mellan dagens Ecuador och Colombia.

shamaner och Jurema vin

Återfunna register över inhemska seder i norra Brasilien är praktiskt taget obefintliga, men vi vet att ursprungsbefolkningen i de tropiska skogarna började använda anläggningen för olika rituella ändamål. Vinho da jurema  (Jurema vin) eller  ajucá, den berusande brygd som bereds av  Mimosa hostilis var naturligt förekommande inom de shamanskt helande ceremonier hos Jurema Cult (OCulto da Jurema). Den tros initialt ha uppstått hos i Tupí folket där dess rituella användningsområde beskrevs första gången 1788.

Denna kult var tidigare (och fortfarande idag) tillägnad Jurema, skogens gudinna och dotter till Oxalá, den gudomlighet som förknippas av ursprungsbefolkningen med skapandet av världen inklusive den mänskliga arten. Enligt legenden så härskar Jurema över det mytiska paradiset i eftervärlden, som även bär hennes namn. Numera åberopas även Jurema under olika böner i samband med ceremonier runt om Santo Daime, en brasiliansk religion där hoasca (ayahuasca) konsumeras rituellt.

Den traditionella vinho da jurema som konsumeras av Jurema kulten sägs framkalla intensiva psykoaktiva effekter, inklusive visioner och en känsla av att man besöker andliga världar, men även levande och meningsfulla episoder av drömmar efter ceremonin. Men eftersom den dryck som utvinns av roten oftast inte är starkt psykoaktiva så är det mer troligt att beredning innefattar även infusion av maracujá (passionsfrukt) juice, som i sig innehåller en måttlig mängd ß-carboline alkaloider vilka i sin tur skulle kunna fungera som MAO-hämmare samt slutligen förstärka DMT inom Mimosa hostilis.

Dessutom sker konsumtionen av vinho da jurema  i en ofta rituellt laddad miljö, med shamansk inspirerad sång och dans vilket resulterar i vad som ofta beskrivs som en form av trance från de som deltar i dessa. Det är möjligt att uppsvinget från maracujájuicen delvis kan hållas ansvarig för detta förtrollade tillstånd, liksom de andra psykoaktiva effekter som upplevs hos dessa ceremonier. Men själva inställningen, som påvisats runtom olika typer av ceremonier över hela världen, kan vara mer än tillräckligt för att uppnå de eftertraktade tillstånd av trance även utan konsumering av psykotroper.

Samtida Mimosa Hostilis Användning

Mimosa Hostilis användning

Efter latinamerikanernas ankomst och fram till 1900- talet, så ansågs Jurema som en form av dryck som används främst inom häxkonsten och just därför så arresterade kolonisatörerna många av dess användare där de blev anklagade för "häxkonster” vilket ofta bestraffas med döden! Men Jurema Cult handlade inte endast om ritualer som innefattade att konsumera brygden. Den var även djupt rotad hos den inhemska mytologin där komplexet av de begrepp som återkom hos Juremas anda kvarstod, men inte särskilt trotsigt, under hela invasionen och in i samtida epoken.

Konsumtionen av vinho da jurema överlevde in på 20-talet, om än på ett mycket mer dolt sätt men användes även som en form av återuppståndelse, då som ett sätt att stärka den svaga kulturella identiteten hos den decimerade ursprungsbefolkningen.

År 1946 beskrev den brasilianska mikrobiologen Oswaldo Gonçalves de Lima den shamanska användningen av vinho da jurema bland Pancarurú indianerna i södra Pernambuco. Dessutom var den inhemska jurema ceremonin vid ett senare skede religiöst integrerad av synkretiska Umbandista kyrkor längs den brasilianska kusten, där Mimosa hostilis ej växer naturligt. Att hålla jurema ritualen vid liv verkar ha tjänat till att hjälpa ursprungsbefolkningen att enklare komma i kontakt med rötterna till deras kulturella identitet efter återtagandet av deras territorium inklusive förstörelsen av större delen av sina traditioner som föregicks av de obarmhärtiga kolonisatörerna.

Senare, med lite spår av de olika Jurema ritualerna så var kulten märkt som extinkt av Richard Evans Schultes och Albert Hofmann i deras bok som utkom 1980 med titeln; Växter av gudarna jurema. Men återigen, den rituella drycken vinho da jurema beskrevs (överraskande) av Yatra da Silveira Barbosa i slutet av 1990-talet. Barbosa beskrev också återkomsten av själva ritualen som ett sätt att komma i kontakt med gamla aspekter av dess ursprungliga kultur, om att "Barnen till de stammar som ursprungligen använde det, en blandning mellan vita och negrer, långsamt förlorat sin rätt till den inhemska mark där de inte längre erkändes som indianer [...] För att erkännas som indianer, återupprätta sin identitet [och] återta rätten till sitt land, var de tvungna att följa en tradition. Så fördes Jurema Cult (O Culto da Jurema) tillbaka bland de indiska stammarna som ett led i att återupprätta sin inhemska identitet."

Barbosa noterade dock att brygden han stötte på under sin expedition inte upplevdes som psykoaktiv. Även om det inte finns några register vilka bekräftar att andra ingredienser tidigare användes vid framställningen av vinho da jurema, så hävdade han att "Med gapet i tid, hade stammarna förlorat kunskapen om ß-carboline som används för att aktivera effekten av DMT-innehållande Jurema." Han introducerades till befolkningen i byn Atikum, med vilken han stannade och konsumerade brygden, till harmelbuske. Barbosa förberedde frön från harmelbusken och serverade dessa till lokalbefolkningen tillsammans med Mimosa hostilis. Till deras stora glädje så mynnade det hela i en utsökt men något skrämmande och oväntat djup ceremoni.

Dagens traditionella mexikanska herbalister tänker ofta på Tepezcohuite som "hudträd" eftersom de ser dess främsta fördelar vid behandlingen av olika hudsjukdomar men även för anti-åldrande, inklusive generella kosmetiska ändamål. Annat än för dess dermatologiska fördelar så konsumeras också Mimosa hostilis  i kapselform för att behandla olika former av magåkommor och svampinfektioner.

I resten av världen är växten inte alls populär när det kommer till användning i ritualer eller medicin. Omfattningen av användning när det kommer till Mimosa hostilis så kokar man ihop det antingen med B. caapi  eller harmel busken  som ett led i utvinningen av ayahuasca eller utvinning av DMT kristaller.

Mimosa Hostilis Biokemi

 Biokemi Mimosa Hostilis

Den viktigaste alkaloiden av intresse för Mimosa hostilis  är naturligtvis dimetyltryptamin eller N,N-DMT. Bortsett från DMT, så har barken även visat sig innehålla tanniner, saponiner, andra former av alkaloider, fytoserotonin, lipider, fytosteroler, glykosider, xylose, rhamnose, arabinose, lupeol, methoxychalcones, och kukulkanins.

En intressant bit av DMT trivia när det kommer till Mimosa hostilis  är att Oswaldo Gonçalves de Lima beskrev användningen av  vinho da jurema  1946 faktiskt lyckades isolera en alkaloid från roten bark av  jurema  samma år. Han döpte det hela för nigerina!

Tretton år senare, 1959, skickade han ytterligare prover till ett amerikanskt läkemedelsföretag, som isolerade en nästan identisk koncentration av N,N-DMT från det. Den första isoleringen av DMT från en naturlig källa tillskrivs normalt M. S. Fish, som lyckades extrahera den från  Adenanthera peregrina  (en flerårig baljväxt som används för att producera psykoaktiva snus i många sydamerikanska inhemska kulturer) 1955.

Pusselbitarna tyder på att nigerina faktiskt kan ha varit en DMT extrakt; om detta stämmer så var Gonçalves de Lima faktiskt den första att hitta DMT i en anläggning och Mimosa hostilis  är den första anläggningen där DMT upptäcktes!

När det gäller innehållet av DMT som återfinns i Mimosa hostilis så tenderar dessa att skilja sig åt. Enligt Jonathan Ott legendariska rapport från 1997 så gav de olika analyserna av anläggningens rotbark DMT koncentrationer mellan 1 och 11%.

Ott jämförde sedan dessa nivåer med 0-0,66 % koncentrationer som förekommer i många prover av Psychotria viridis, den vanligaste DMT-innehållande ingrediens som används för att tillverka ayahuasca. Även skillnaden mellan konservativa uppskattningar av DMT-halten i M. hostilis  och generösa uppskattningar av dess koncentrationer i  P. viridis  var betydande, så placerades  M. hostilis  långt före när det kommer till psykedelisk potens. Ott fortsatte med att kontrastera att de mängder som används vid tillverkning av vinho da jurema och ayahuasca låg uppskattningsvis på "minst 2,5-3,0 gånger högre i DMT än den typiska ayahuasca."

Christian Rätsch's Encyclopedia of Psychoactive Plants presenterar mer detaljerad forskning gällande M. hostilis. Den anger en mer exakt och konservativ teori gällande DMT innehållet i roten bark mellan 0,57 och 1,7 %. En studie från 2005 fann 0,33 % i barken, vilket gör det jämförbart med P. viridis.  Numera så accepterar man 1 % som den genomsnittliga DMT innehållet hos M. hostilis.

Är Mimosa Hostilis Psykoaktiv?

Mimosa Hostilis psykoaktiv?

Även om roten bark, vanligen används vid beredning av vinho da jurema, så innehåller den en betydande mängd av den psykoaktiva molekylen DMT. Just därför så kommer inte diverse hopkok vilka baseras enbart på den att erbjuda de psykoaktiva effekter, som eftersträvas initialt, om inte extrema doser intas förstås.

Detta beror på det faktum att när DMT intas oralt så bryts det snabbt ner av monoaminoxidas (MAO) enzymer så snart den når magsäcken. Liksom med ayahuasca så är det nödvändigt att tillsätta en andra komponent för att hämma dessa enzymer och på det sättet tillåta DMT en säker passage in i blodomloppet och slutligen till hjärnan. Ayahuasca er tinkturer baseras på B. caapi  vinstockar, vars  β-carboline alkaloider tar hand om denna hämningsprocess. Även om det har förekommit påståenden hos olika rapporter så har inga β-carboline βalkaloider kunnat hittas i  Mimosa hostilis.

Så, hur kommer det sig att denna växt kommit att användas för rituella, visionära och spirituella ändamål om dess verkar inte har den psykoaktiva effekt som efterfrågas? Detta är en fråga som i grunden har otaliga svar eftersom vi inte vet med säkerhet. Dock så finns det flera teorier där en av de (som vi redan diskutera) är att den ursprungliga Jurema Cult kan ha använt sig av en extra MAOI-innehållande ingrediens så som passionsfruktjuice, eller kanske till och med de mer potenta, men mindre lokala syriska rue frön.

Ett annat skäl till att vissa delar hos DMT i M. hostilis tros vara bundna till vissa radikaler eller andra föreningar, vilket mynnar ut att en del av det att förbli intakt när dessa konsumeras oralt. Detta är fallet med psilocin i magiska svampar där denna förening är faktiskt 4-HO-DMT, eller N, N-DMT med fyra hydroxy radikaler, som skyddar den från att metaboliseras av MAO tarm enzymer.

Det finns också spekulationer om att serotonin β-carboline alkaloider kan produceras naturligt av kroppen via serotonin som återfinns i β anläggningen. Det finns dock inget fast biokemiskt resonemang bakom detta, så vitt vi vet.

En annan färsk teori var att en förgrening som isolerades från M. hostilis och benämns för yuremamine kunde ha utövat någon form av effekt på DMT för att skydda den från att metaboliseras. Vid upptäckten så trodde man att denna förgrening var den första i en ny klass av fytoindoler. Dock så påvisade senare revidering av den föreslagna molekylära strukturen att det den bara är en flavonoid derivat och kunde således inte ha sådana kemiska befogenheter. Vi listar denna debunkede teori som en påminnelse om att vi verkligen inte har den fullständiga bilden gällande vad M. hostilis består av och hur det fungerar utan konstaterar att vetenskapen bör ägna mer av sin uppmärksamhet åt denna fantastiska växt.

Det mest sannolika scenariot är att de inhemska beredningarna av vinho da jurema helt enkelt innehöll massor av barken. Överväldigande MAO resurser i kroppen skulle förmodligen tillåta vissa former av DMT att smyga in sig i hjärnan och göra vad den gör bäst.

Terapeutiska egenskaper hos Mimosa Hostilis

 Mimosa Hostilis terapeutiska egenskaper

Den medicinska tillämpningen av denna växt har aldrig riktigt överskridit gränserna för traditionell användning inom sina respektive inhemska kulturer. Som sådan, så finns det lite vetenskaplig forskning tillgänglig för att bekräfta dess påstådda terapeutiska fördelar. Ett undantag dock är dess stimulerande effekt på immunsystemet, som beskrevs 1993. Ändå kommer vi att lista dess tillämpningar enligt den inhemska traditionen och erfarenheten.

Mimosa hostilis tonics och aktuella lösningar används för:

 • Håravfall
 • Huvudvärk
 • Acne, rynkor, bristningar, eksem, och andra hudproblem, inklusive brännskador, inflammation, sår och dylikt
 • Magbesvär såsom sura uppstötningar, gastrit, peptiska och duodenalsår och kolit
 • Avlägsnande av parasiter och diverse andra mikrobiella infektioner
 • Hemorrojder
 • Herpes
 • Påskynda befruktningen
 • Trötthet
 • Hosta och bronkit

Att tillverka Anahuasca/Pharmahuasca med Mimosa Hostilis

Att tillverka Anahuasca med Mimosa Hostilis

Beroende på vilken MAOI ingrediens du väljer så kan processen för att tillverka anahuasca eller Pharmahuasca med M. hostilis som en källa till DMT vara ganska enkelt men även lika så mer komplicerat.

Det enklaste sättet att förbereda Mimosa hostilis är att blöta den i vatten vilket är också tillvägagångssättet som många av Jurema Cult shamaner skulle göra traditionellt. Beroende på din erfarenhetsnivå så bör mellan 10 och 30 g finstrimlad eller pulveriserad rot bark placeras i 150 ml kallt vatten i en timme, och röras om då och då. Därefter bör växtdelen filtreras bort och processen upprepas igen, i sötvatten. Sila igen och konsumera båda vätskorna.

När du ska brygga Mimosa hostilis så bör den istället erbjuda en betydligt mer potent upplevelse än när du blötlägger det i kallt vatten. Faktum är att betydligt mindre del av barken behövs - mellan 5 och 10 g, beroende på din erfarenhet. Om du väljer att brygga barken, så kanske du vill överväga att göra följande:

 • Ju finare strimlad Mimosa hostilis är, desto bättre kommer den bli. Pulveriserad bark är idealisk.
 • Frysning av roten bark (om du inte har det tillgängligt i pulverform) före kokning kan göra brygden ännu mer potent eftersom det kan accelerera nedbrytningen av cellväggar.
 • Destillerat, försurat vatten med ett pH-värde på 2,5-4 är idealiskt. Vit vinäger kan tillsättas för att effektivisera processen. Annars kan du också använda ett digitalt vattenfilter för att justera pH-värdet. Detta kommer att erbjuda en bättre smak när den bryggts klart än när ättikan infunderas. Försurat vatten är inte ett måste, men det kan göra brygden mer potent.
 • Koka alltid i rostfria behållare.
 • M. hostilis skall kokas separat från andra ingredienser. Bortsett från att ge fördelen av gradvis dosering för att mäta din ideala DMT nivå så är den fristående beredningen av M. hostilis  nödvändigt för att undvika potentiella hälsorisker. Cirka 24 timmar efter kokning av växten så kommer ett mörkt sediment att sjunka till botten av behållaren. Till skillnad från sedimentet som produceras efter tillagning B. caapiP. viridis,eller  D. cabrerana, tannin så är sediment av  M. hostilis inte säkert att konsumera. Det kan orsaka intensiva känslor av illamående och en generellt mörkare upplevelse under trippen. Det är just därför vätskan måste vara ansträngd igen en dag efter kokning. Det finns ett alternativ till detta, som vi kommer att diskutera i följande avsnitt.

Bryggningsprocessen i sig är ganska enkel om du följer stegen flitigt:

 1. Koka upp 400 ml vatten.
 2. Sänk värmen till medium.
 3. (Valfritt) Tillsätt 4 matskedar vinäger och rör om.
 4. Placera önskad mängd Mimosa hostilis i vattnet.
 5. Låt sjuda på medelhög till låg värme tills det mesta av vattnet avdunstar.
 6. (Valfritt men rekommenderas starkt) Tillsätt mer vatten och minska vätskan igen; ytterligare två minskningar är idealiska eftersom de kommer att maximera styrkan i brygden. Annars, om inte styrkan minskat efter första gången, så bör dubbelt så mycket bark användas.
 7. Innan vattennivån sjunker till ca ¼ så bör rotbarken tas ut och läggas vid sidan för att svalna. När den svalnat så bör vätskan pressas ut från den tillbaka in i potten och roten barken kan sedan kasseras. Om du brygger med pulver, pressa vätskan efter den slutliga minskningen. Själva vätskan bör vara i ett vattnigt tillstånd för att kunna användas i nästa steg. Du har då två val:
  1. Låt den resulterande vätskan vila i rumstemperatur under cirka 24-timmar. Sedan så pressar du den för att få bort tannin sediment som då kommer att sjunka till botten. Den filtrerade vätskan är klar för konsumtion, men den kan också reduceras igen till en tjockare konsistens.
  2. Minska långsamt vätskan ytterligare samtidigt som äggvitorna tillsätts i brygden. När de hårdnat så kommer de att absorbera tanniner i vätskan. De mörkfärgade härdade äggvitorna kommer att flyta upp till ytan och kan enkelt avlägsnas. Den återstående vätskan kan läggas under för att svalna och sedan konsumeras alternativt så kan den bearbetas ytterligare till en tjockare konsistens.

Slutligen bör MAOI-delen förberedas. De vanligaste ingredienserna är syriska rue frön, B. caapi vinstockar (strimlad eller pulveriserad bark eller koncentrerat extrakt), eller en eller flera av de enskilda ß-carboline alkaloider, beroende på personliga preferenser.

 • Syriska rue frön kräver ingen förberedelse. Dessa kan tuggas, fuktas i ett te, eller sväljas som de är eller placeras i en kapsel. Dosen 1 till 3 g räcker för varje enskilt tripp.
 • B. caapi kan beredas eller intas så som den är, beroende på vilken form den kommer i. Om den kommer i extrakt så är den redo att konsumeras efter att ha upplösts i vatten, medan den råa vinstocken kräver bryggning som i sig liknar processen för Mimosa hostilis. Vänligen se vår guide på ayahuasca recept för detaljerade instruktioner. Mellan 30 g och 100 g av vinstockens bark ska bryggas, per tripp. Om du använder extrakt så rekommenderas du att dela den rekommenderade dosen med extrakt koncentrationen.
 • ß-carboline alkaloid extrakt kan också konsumeras på ett enkelt sätt genom oralt intag. Mest vanligt förekommande är harmalineharmin, eller en blandning av dessa två. Doserna är mycket individuellt eftersom alla individer har olika trösklar inklusive subjektiva erfarenheter med dessa förgreningar. Det bör noteras dock att dessa extrakt kommer att resultera i en mindre fyllig upplevelse än jämfört att använda en av ovanstående två alternativ.

MAO-hämmare bör intas minst 15-20 min och upp till en timme före Mimosa hostilis. Detta kommer att ge dem tid att hämma de enzymer som normalt metaboliserar DMT när den befinner sig i magsäcken.

Vad är Ayahuasca?
Related post
Vad är Ayahuasca?

DMT Utvinning från Mimosa Hostilis

DMT Utvinning från Mimosa

Många psykonauter föredrar att utvinna DMT från Mimosa hostilis snarare än att behöva brygga barken. Själva fördelen med att utvinna DMT kristaller är att dessa kan lagras på obestämd tid och konsumeras lättare, antingen oralt genom att helt enkelt lösa upp dem i vatten eller inta dessa i form av en kapsel. Du kan också röka dessa men även förånga dem. Emellertid så är DMT utvinning en kemisk process och kräver lite mer ansträngning än bryggning.

Det finns många sätt att extrahera dimetyltryptamin från Mimosa hostilis på. Utvinningens är ganska enkel, men själva processen bör göras med försiktighet och utföras med exakthet för att förhindra potentiella olyckor.

Den enklaste metoden för att isolera DMT är genom att lösa upp Mimosa hostilis rot bark, som i sig bör vara finmald för att maximera ytan från vilken alkaloider kan extraheras. Så här ser det ut i ett nötskal:

 • Den pulveriserad bark placeras i en baslösning – det vanligaste valet av lösningsmedel är natriumhydroxid (NaOH). Molekylerna i DMT släpps sedan ut i vätskan och måste separeras från lösningen.
 • Eftersom N,N-DMT-molekyler är av neutral polarisering behövs ett icke-polära lösningsmedel för att locka dem. Den vanligaste är nafta. Att introducera den i lösningen kommer att göra DMT molekyler flyta till ytan, bildar ett separat lager. Allt som finns kvar då är att ta bort DMT innehåll, frysa den, filtrera ut den och torka ut den för att få fram den rena kristallen.
 • Ett ytterligare steg, som kan vidtas för att rena DMTn ytterligare, är om-kristallisering. Det innebär att lösa upp kristallerna som utvunnits i den första extraktionen med ett icke-polära lösningsmedel. Ett bra lösningsmedel val för detta steg är en ren alkane såsom heptan eller dylikt. Uppvärmning av lösningen kommer att bidra till att DMTn löses upp lättare. De flesta av de återstående föroreningarna från den ursprungliga extraktionen kommer inte att lösas upp i denna lösning och de kan separeras genom enkel dekantering. Det just där som fördelarna med om-kristallisering ligger. När DMT löses upp så ska den frysas och sedan filtreras och torkas igen. Omkristallisering kan upprepas för ännu större förfining.

Det finns andra, mer komplexa sätt att extrahera DMT på och i allmänhet så är det så att ju mer arbete dessa kräver, desto bättre och mer renare blir slutprodukten. Du kan hitta många metoder som beskrivs i detalj genom att följa denna länk. Noman's tek  används ofta och det rekommenderas som den bästa valet när det gäller ansträngning-till-avkastning kvalitet förhållande.

Biverkningar och försiktighetsåtgärder

Biverkningar och försiktighetsåtgärder Jurema

Eftersom den viktigaste psykoaktiva delen av Mimosa hostilis är DMT så gäller samma varningar och användningsbegränsningar.

De vanligaste fysiologiska biverkningarna av att konsumera DMT inkluderar: en ökning av hjärtfrekvens och blodtryck, yrsel, förvirring, bristande samordning, illamående (särskilt om M. hostilis  brygga bereds utan att extrahera tanniner från det, eller om brygden eller bara DMT konsumeras med en  B. caapi-baseradberedning, som ofta inducerar illamående), frossa, spasmer, och, potentiellt, en förlust av medvetande. Om du har ett befintligt hjärtfel, såsom högt blodtryck, bör du vidta höga försiktighetsåtgärder när du konsumerar en M. hostilis och/eller B. caapi hopkok, samt DMT, eller undvika att konsumera dem helt och hållet.

DMT och anahuasca / pharmahuasca upplevelser bör avnjutas i en rymlig, bekväm miljö, eftersom förlusten av samordning kan resultera i skada om utrymmet inte är tillräckligt säkert. Att ha en nykter barnvakt närvarande under trippen rekommenderas starkt, särskilt om du ger dig in i det hela för första gången.

De visuella hallucinationer DMT kan framkalla kan avsevärt snedvrida din uppfattning av miljön. Detta kan skapa förvirring, vilket kan eskalera till ångest eller panik. De visualiseringar som du upplever när du sluter ögonen kan också vara överväldigande vilka i sin tur kan orsaka en känsla av obehag eller rädsla. I vissa extra fall så kan det även bidra till att orsaka psykologiska trauman. Dåliga trippar på DMT är inte ovanliga och de kan upplevas mycket mer upprörande än på andra psykedelia.

DMT kan också skapa en känsla av dissociation mellan sinnet/själen och kroppen. Vissa betraktar denna process som en form av erfarenhet som relateras till ego död, som den heliga graalen bland DMT-relaterade trippar. Det kan katalysera otroligt kraftfulla och djupgående förändringar i medvetandet. Men det kan också framkalla symtom på depersonalization, som kan vara svårt att återhämta sig från och integrera.

Slutligen, de fall där DMT verkligen kan vara potentiellt farligt är när det konsumeras i kombination med andra läkemedel. Tumregeln är att det aldrig ska blandas med något annat ämne som kan förändra de olika serotoninnivåerna (såsom antidepressiva SSRI medicinering) eller blodtryck (såsom alkohol eller hyper/hypertension medicinering). Dessa interaktioner kan leda till serotonergt syndrom eller hypertensiv kris vilka båda kan ha en dödlig utgång. Detta blir ett ännu större hot om MAO-hämmare intas tillsammans med DMT, eftersom de potentiera effekterna ännu mer. Du kan läsa mer information om biverkningarna av B. caapi MAOIs själva i vår ayahuasca nybörjarguide.

Det säger sig självt att andra psykoaktiva ämnen, såsom opioider, CNS-depressiva eller stimulantia, fenetylaminer, metamfetamin, barbiturater, antipsykotiska och andra intensiva sinnesförändrande ämnen inte heller bör användas samtidigt med DMT. Dessa interaktioner har ännu inte varit helt forskat, men det är ganska troligt att det kan finnas allvarlig risk för skada.

Var kan man köpa de bästa Mimosa Hostilis?

Var kan man köpa de bästa Jurema?

Det finns många alternativ att köpa Mimosa hostilis online, men du kommer att bli svårt att hitta en butik med vårt rykte och priser.

Elephantos har varit en topp leverantör av psykedelika i över 18 år och vi vet vad som krävs för att hålla sig på toppen, där prioriteringar av produktkvalitet och nöjda kunder utför en del av formeln.  Du behöver aldrig tvekan över våra produkter, priser eller diskretion inklusive snabb leverans eftersom vi tar dessas på högsta allvar.

Kolla in vår Mimosa hostilis root bark urval nedan och låt oss veta om du har några frågor.

Youtube: Mimosa Hostilis Jurema
Kanna
14.00
Lemon-x
10.00
MDNX
11.50
Sex-e
9.50
Speed X
11.95
Trip-e
10.00
Zen X
12.50