menu
Varukorg
Tillbaka

Allt du behöver veta om Psilocybin

21 nov 2019
12 min
George Mouratidis
George Mouratidis

Oavsett om du är intresserad av att studera psilocybin på djupet eller om du bara är intresserad av att beröra ämnet på ytan så har du kommit till rätt ställe. I den här artikeln så kommer vi att täcka alla de olika detaljer som du behöver (eller önskar) få veta om psilocybin. Om du inte redan vet det så kommer psilocybin från "magiska svampar". Men, vad är egentligen en magiska svamp för något?

Termen "magisk svamp" är ett samlingsbegrepp för hundratals olika svampar vilka alla innehåller psilocybin av olika höga halter. Dock så är det ganska intressant att beskåda faktumet att inte alla psilocybin svampar närbesläktade. De tre vanligaste typerna av magiska svampar är Amanita muscaria, Claviceps purpurea samt ett flertal specifika svamparter från arten Psilocybe.

Hur Fungerar Psilocybin?

vad gör din kropp med det

Psilocybin är den kemiska föreningen som ansvarar för svampens psykoaktiva egenskaper, även om de psykedeliska effekterna kan dröja ett tag innan de träder i kraft. Innan den kan binda sig till kroppens neurotransmittorer så omvandlar kroppen psilocybin till psilocin. Liksom de andra ”klassiska” psykedelika - LSD (syra) och meskalin - så är psilocin strukturellt ganska lik den naturliga neurotransmittorn serotonin. Just serotonin används ofta för att behandla olika psykiska åkommor i form av ocd, depression och ångest. Denna likhet är vad som gör det möjligt för psilocin att binda sig till 5-HT2A-receptorerna som återfinns i hela centrala nervsystemet.

Naturligtvis så är dessa receptorer endast avsedda att bindas ihop med serotonin. När de istället binds med psilocin så kan föreningens psykedeliska effekter träda i kraft. De subjektiva effekterna kan förklaras tämligen enkelt, men forskare är fortfarande oklart vad exakt som orsakar dem. Den nuvarande teorin är dock att psilocybin undertrycker de delar av hjärnan som är ansvariga för att filtrera den information som vi intar via våra sinnen. Detta skulle förklara de ökade upplevelserna som många konsumenter beskriver i samband vid intaget. Såldes så kan man även relatera denna teori till den psykedeliska och verklighets-böjande förändringarna av en individs uppfattningsförmåga.

Historia

cubensis svamp

De hällristningar som återfinns i Algeriets bergskedjor tenderar att avbilda användningen av magiska svampar. En snidning visar två maskerade människor som håller en svamp med tämligen långa och onaturliga armar. Svamparnas utseende verkar påminna om de populära arterna som innehåller rikliga mängder av psilocybin. För vissa forskare så tycks detta tyda på en kunskap om svampens psykoaktiva egenskaper. En annan snidning verkar föreställa en enorm, som maskerats till en guds avbild vars kroppsdelar verkar utsöndra en svampart rik på Psilocybin. Om det verkligen är så att det finns bevis på civilisationer som använd magiska svampar under tusentals år så betyder det att mänskilgheten använt de sen urtider. Experter och historiker uppfattar att dessa hällristningar skapades någon gång mellan 4 000 och 7 000 år före kristus.M

an har även hittat bevis på att människan använt sig av magiska svampar i andra delar av världen. Det finns idag bevis för att indianerna i Centralamerika (Mexiko och Guatemala) konsumerade frekvent psilocybinsvamp som enteogener. Man verkar ha använt dessa som ett verktyg för att hjälpa sina shamaner att kommunicera med den andliga världen för att på så sätt få uppenbarelser och insikter som skulle vara otillgängliga för resten av befolkningen. Västern visste inte mycket om svampen innan R. Gordon Wasson publicerade en artikel om sin erfarenhet av magiska svampar i Mexiko. Året var 1955 och det tog således flera tusen år innan man fick upp ögonen för den magiska svampen. Under 1960 började Timothy Leary att genomföra olika experiment i kombination med psilocybin. Tyvärr så varade dessa experiments endast under tre år, eftersom han 1963 avskedades från Harvard och ytterligare psilocybin-experiment har inte tillåtits på amerikansk mark sen dess. Under 1968 så förbjöd USA psilocybin helt på federal nivå… något som vi diskuterar på en mer detaljerad nivå lite senare i denna artikel.

Det är också möjligt att mänsklighetens historia om användningen av psilocybin går tillbaka ännu längre. I själva verket kan det till och med vara så att den började i samband med begynnelsen av mänskligheten - åtminstone den versionen av mänskligheten som vi förknippas oss med. En av de mest högljudda förespråkarna för psilocybin (liksom andra enteogener) var en man vid namn Terence McKenna. Just McKenna var en skicklig ethno botanist som i sin bok Food of the Gods diskuterar den mänskliga evolutionen i form av sin teori, som han så finurligt döpte till ”Stoned Ape”.

Denna teori presenterar en tes om att magiska svampar delvis är ansvariga för den senaste fasen av den mänskliga evolutionen. Enligt teorin så började Homo erectus förflytta sig norrut när den Afrikanska öknen började sina och tillgången till vatten och mat blev en bristvara. Idag så vet vi att hjärnan från Homo erectus utvecklas tämligen snabbt, men dock så är vi osäkra på varför. McKennas teori är att på sin väg norrut i jakten mot bättre levnadsförhållanden så förflyttade sig Homo erectus bakom en flock av av nötkreatur, vilka också letade efter en mer lämpligare miljö att leva i. Homo erectus skulle tyldigne ha upptäckt att Psilocybe cubensis svamp växte bland boskapen. Sedan när deras maten började ta slut så konsumerade Homo erectus dessa svampar i brist på annan föda. Sättet som McKenna formulerad det på var "vi åt vår väg till högre medvetande."

Enligt McKenna så skulle psilocybin ha bidragit till att Homo erectus fick en förbättrad synförmåga samt en ökad sexdrift. Psilocybin stimulerar också den del av hjärnan som ansvarar för språkfärdigheterna. Enligt honom så skulle en förbättrad synförmåga lett till mer framgång i jakten och en högre sexeull drift lett till en accelererad förökningsgrad. Båda dessa element skulle ha hjälpt Homo erectus att spridas snabbt över jordklotet. Det finns inget bevis dock för att så har skett - och det kanske aldrig kommer heller finns några. Dock så är det en intressant och sannolik teori.

När det gäller tesen om att att psilocybin hjälpte Homo erectus att utveckla sitt språk, så är den teorin mer än trolig. Psilocybin är känt för att "minska sammankopplingen av integrations navet i hjärnan." Med andra ord låter de delar av hjärnan som normalt är hålls separerade från varandra till att helt plötsligt börja kommunicera med varandra istället. Detta i sin tur skapar kommunikationsmöjligheter som tidigare varit omöjliga. Det är inte omöjligt att en av dessa förbindelser ledde till att våra förfäder kunde utveckla sitt språk.

Fysiologiska effekter

utlösning

När det gäller de fysiologiska och fysiska effekterna så orsakar psilocybin endast små förändringar i kroppens naturliga tillstånd. Psilocybin kan orsaka viss yrsel, trötthet och illamående, men dessa effekter förekommer oftast i mindre former. Under tiden som man är påverkad så blir användarens pupiller utvidgade, vilket är en orsak till varför man upplever att färgerna verkar så mycket ljusare. Psilocybin har också visat sig kunna höja blodtrycker samt orsaka en liten ökning av kroppens nivåer av TSH (sköldkörtelstimuleringshormon), prolaktin, kortisol och adrenokortikotropiskt hormon. Men alla dessa förändringar var knappt synbara under studien och stabiliserades till det normala inom några timmar.

Psykologiska och upplevda effekter

vad du kan förvänta?

En psilocybin-upplevelse kan vara en intensiv, ögonöppnande och ibland transcendent upplevelse. Många användare beskriver sina upplevelser som en overklig eller hyperrealistisk drömliknande tillstånd. Detta låter mer än rimligt eftersom fynd från Imperial College London har visat att individernas hjärnaktivitet liknar mycket dess aktivitet när individen drömmer.

De mest uppenbara förändringarna orsakade av psilocybin är just förändringar i synen. Visuella förvrängningar orsakade av psilocybin kan inkludera episoder som att väggarna verkar röra dig eller att de verkar han en förmåga att röra sig upp och ner. Man kan även uppleva att de olika färgerna förändras och blir djupare samt ljusare. Andra har även sagt att man även kan uppleva olika geometriska mönster under tiden som din hjärna försöker "organisera" din visuella stimuli. Du kanske även uppleva att dina andra sinnen - såsom smak, beröring och hörsel förändras och upplevs annorlunda.

Det kan tyckas som att tiden rör sig extremt långsamt eller extremt snabbt. Psilocybin kan få dig att uppleva ökade känslor och kan minska aktiviteten i de delar av hjärnan som ansvarar för hanteringen av vår självkänsla. Du kan också uppleva en ökad känsla av empati, liksom en djupare känsla av samhörande till andra människor men även med resten av världen runtomkring dig. När man jämför psilocybin med LSD i Psychedelics Encyclopedia så påstår Peter Stafford att upplevelsen av psilocybin “tenderar att upplevas som en varmare känsla med mindre kraftfull och isolerande”. Det tenderar att bygga förbindelser mellan människor, som i allmänhet är mycket kommunikativa än när de konsumerar LSD. ”Dessa tankar speglas av anekdotiska bevis från många andra användare, som ofta ser magiska svampar som en mjukare, lättare kontrollerad och njutbar upplevelse än LSD.

Biverkningar och faror

hitta en bra miljö

Inget läkemedel kan intas utan potentiella biverkningar. Enligt en forskningsartikel så är dock psilocybin det tredje säkraste substansen av alternativa läkemedel. Det är vetenskapligt bevisat att den sällan tvingar de individer som konsumerar den till att söka akut hjälp. Många av dessa potentiella

biverkningar kan minskas genom att se till att du befinner dig i en lugn och avslappnande miljö (men mer om det lite senare). De kortvariga riskerna när det kommer till intaget av psilocybin inkluderar ångest, nedsatt möjlighet till rationella tankar och i vissa fall en psykotisk episod. Men alla dessa element kommer att försvinna helt allt eftersom din trip avtar. Ångest är alltid en potentiell biverkning vid intaget av psykedeliska substanser, men i många fall kan dessa lindras eller förhindra helt genom att skapa en stillsam miljö, lyssna på lite lugnande musik eller delta i en annan aktivitet som minskar din stressnivå.

Det är viktigt att betona faktumet att en psilocybin trip kan utlösa en psykotisk episod hos vissa individer, dock så är det ganska sannolikt att det inträffar hos helt friska individer. Även om det skulle inträffa så borde det avta markant i korrelation med att just din trip avtar i styrka. Det finns emellertid en grupp människor som bör undvika psilocybin och magiska svampar nämligen dela med en familjehistoria av schizofreni, bipolär sjukdom eller någon annan psykisk störning. För dessa individer så kan en misslyckad trip innebära en större chans att utlösa en tillfällig eller ihållande psykos. I värsta fall så kan det till och med aktivera symptom för den obotliga psykiska sjukdomen schizofreni. Det rekommenderas att alla med familjehistoria av psykotiska störningar undviker psilocybin (och andra psykedeliska) helt och hållet.

Det finns och en risk att du kan komma att utveckla Hallucinogen Persisting Perception Disorder, eller HPPD. Denna störning är i huvudsak en pågående, och tillfällig förändring av den visuella uppfattningen efter konsumeringen av hallucinogener. Denna åkomma beror vanligtvis på ologiska visuella förändringar i form av väggar som verkar både röra sig men även har förmågan att andas. Lyckligtvis så är detta en relativt sällsynt störning, med en prevalens på endast 0,12% bland psykedeliska användare, enligt en färsk vetenskaplig studie. HPPD verkar vara vanligare bland individer som konsumerar psykedelika preparat i större omfång, snarare än bara ibland. Det ska tilläggas att det även tednerara att förekomma mycket mer hos användare av LSD än hos användare av psilocybin. Den vanligaste risken vid konsumering av psilocybin (dock fortfarande i mindre omfång) är risken för en dålig tripp.

Dessa misslyckade trippar kännetecknas av svår ångest, panik och tillfällig förlust av användarens förmåga att uppfatta vad som är verkligt. Det kan uppkomma känslor som att världen omkring inte är verkligt, känsla av att du lever i en dröm och en känsla av att vara frikopplad från allt runtomkring. Dessa effekter är kända som derealisering respektive depersonalisering. Lyckligtvis så kommer de att försvinna när resan bleknar och di trip avtar. Psykedeliska upplevelser kan vara mycket intensiva, djupa och kan ta lite tid efteråt vara svåra att bearbeta - oavsett om upplevelsen är positiv eller negativ. Om du upplever en dålig tripp, så behöver du komma ihåg det som diskuteras i denna artikel. Vissa negativa tankar kan kvarstå i veckor eller till och med månader, men de flesta av dem bleknar över tid. Faktum är att de flesta som upplever en dålig tripp beskriver det som en positiv upplevelse som de längtar till. Med psykedeliska preparat så kan du få möjligheten att uppleva nya saker och tänka i nya banor. Av denna anledning så föredrar många användare uttrycket "utmanande tripp" snarare än "dålig tripp", eftersom även en svår tripp kan innebära att man upplever sig ha fått en värdefull lektion. Trots det så är det bäst att undvika en "utmanande" tripp i den mån du kan.

Psilocybin och Psilocin
Related post
Psilocybin och Psilocin

Säkerhetsaspekter

Psilocybin är idag ett av de säkraste substanserna som man kan bruka. Faktum är att det klassas bland användarna som en av de säkraste hallucinogenerna… Dock så är det ändå viktigt att vara medveten om hur man konsumerar det på ett säkert sätt. Om din familjehistoria ej innehåller episoder med psykiska åkommor och andra relaterade sjukdomar som kan riskera att förvärras vid konsumtion av psilocybin, så är nästa steg att se till att du inte tar några mediciner vilka kan komma att interagera med psilocybin. FÖrutom dessa element så ska man även vara uppmärksam på doseringen, beredning och själva miljön runtomkring.

Om du funderar på att inta psilocybin eller magisk svamp för första gången, så ska du alltid börja med en liten dos. TripSafe rekommenderar 0,8 gram torkad svamp om du är helt grön inom det hela. Observera dock att i själva svampen så får psilocybin inte fördelas jämnt över stjälken och locket. Om du gör det så riskerar du att få i dig något som du inte nödvändigtvis räknat med. Om du vill ha en mer exakt dos så kan du använda magiska tryfflar eller sklerotier istället. Dessa är en annan del av svamp kroppen vilka förekommer i samma växt. Det har docken jämn fördelning av psilocybin. Allt du behöver göra är att väga dessa för att säkerställa att du inte får i dig för mycket.

För det andra, säkerställ att du utbildar dig själv innan du ger dig ut på en tripp. Vissa människor rekommenderar att du går in i en tripp utan förväntningar, men dock så är inte det den smartaste tillvägagångssättet. Det har nämligen visat sig att individer utan erfarenhet av psykedeliska substanser kan klara av höga doser av psilocybin (i olika vetenskapliga studier) om de vill säga förberetts i förväg för dess effekter. Slutligen, din inställning betyder allt. Själva inställningen i detta sammanhang är synonym med ditt tankesätt. Du bör vara vara mentalt trygg och stabil innan du konsumerar psilocybin. Om du ofta upplever mycket stress, ångest eller depression så kan det fortfarande vara en dålig ide att ge sig ut på en tripp. Säkerställa alltid att du befinner dig i ett positivt utrymme som både känns och uppfattas som konsekvent samt sist men inte minst, stabilt. Psilocybin ökar empatin och intensifierar känslor, så det är av yttersta vikt att hålla sig ifrån ihållande negativa känslor innan du ger dig ut på en resa. Ha alltid någon vid din sida när du är ute på en tripp. Säkerställ att denna person är villig att vara där under hela trippen. Denna side-kick borde vara någon du litar på, någon du är bekant med och någon som har viss erfarenhet av psykedeliska substanser att de förstår (till viss del) vad du upplever.

Låt oss nu fokusera lite på din inställning. Denna del är avgörande för en säker tripp. En tripp kan vara mycket stimulerande eftersom flera delar av din hjärna blir anslutna med varandra än de normalt är där även mer sensorisk information når dina hjärnceller. Detta kan vara fascinerande och roligt, men det kan också upplevas som överväldigande. En del erfarna användare tycker om att inta psykedeliska substanser medan de befinner sig på musikfestivaler och andra liknande hektiska tillställningar. Detta är något som de får stå för men det rekommenderas verkligen inte för nya användaren. Om du är omgiven av ljus, ljud och främlingar så finns det ingenstans att ta vägen om trippen börjar känns jobbig. Av denna anledning så bör du inta psilocybin i en trygg, säker och bekant miljö, runt individer du känner och har förtroende för. Ha dina hörlurar och solglasögon nära till hands för att kunna skydda dig mot starkt ljus eller kunna blocker omvärlden för att få ut det mesta av din tripp.

Det är också värt att nämna det faktum att den fullständiga "tripp-upplevelsen" omfattar mer än bara själva trippen. Det omfattar också veckorna eller månaderna efteråt, när du tittar tillbaka på upplevelsen och assimilerar den i din fortsatta liv. Du rekommenderas dock att vänta med att uppleva en ny tripp tills du har "smält" din tidigare tripp helt och hållet. Vissa användare uppger att genom att konsumera små mängder alkohol, till exempel en öl eller två, så kan man avhjälpa ångesten som brukar associeras med en tripp Bensodiazepiner kan motverka en psilocybin-resa, vilket mildrar de psykoaktiva effekterna. Av denna anledning så har vissa användare bensodiazepiner som Xanax till hands i fall de upplever en misslyckad tripp. Marijuana kan öka psilocybins effekter, men anekdotiska bevis tyder på att det också kan öka ångesten, särskilt om substansen tu intagit kommer från en hög-THC-stam. Detta kan öka sannolikheten för en mer utmanande tripp som ställer högre krav på användaren. I vilket fall som helst så har psilocybins effekter ej kombineras med andra läkemedel tillräckligt mycket. Med andra ord så det är lämpligt att undvika att blanda psilocybin med andra relaterade ämnen.

Laglighet

För närvarande är psilocybin (och psilocybin som innehåller svamp eller sclerotia) olagligt i större delen v västvärlden. Det finns dock en gråzon i Kanada och USA, där odlings-satser, sporer och mycelium är lagliga. Dock så ska man veta att det är olagligt att inneha de psilocybin innehållande delarna av svampen. Undantaget är Denver, Colorado, som nyligen har legaliserat svampar med psilocybin. I Västeuropa har Spanien, Portugal, Italien, Österrike och Tjeckien också legaliserat svamparna. I Nederländerna så är magiska tryfflar helt lagliga, men ej svampen. Psilocybin har varit listat som ett I- läkemedel av FN sedan 1971, men när forskningen om medicinsk användning vinner ny mark så är det möjligt att detta kommer att förändras i närmare framtid. Om du är nyfiken på att pröva psilocybin så ska du vara medveten om huruvida läkemedlet är lagligt eller ej i det område du råkar befinna dig i för tillfället.

Möjlig medicinsk användning

I slutet av 90-talet ökade det vetenskapliga intresset för psilocybin (återigen) och forskningen återupptogs sakta och långsamt. Läkemedlet studeras nu som en potentiell behandling för depression och ångest, samt en handfull andra psykiska åkommor och åkommor. Detta beror till stor del på psilocybina förmåga att öka neuro plasticiteten samt tillfälligt frigöra sinnet och göra det mer formbart. Oftast upprätthåller våra hjärnor en jämvikt mellan ordning och kaos. Under en tripp, så fungerar psilocybin som en balans mellan lugn och kaos. Det kan låta alarmerande, men det tillfälliga kaoset är exakt vad forskarna hoppas kommer att göra psilocybin till en effektiv behandling av psykiska hälsoproblem såsom depression.

Trippen omkasta tillfälligt användarens sinne men efter ett tag så kommer sinnet att återgå till en stabil form när trippen avtar. Av denna anledning så kan en psykedelisk resa ha potential att "återställa" en ohälsosam hjärna. Resan kan ge användarna en möjlighet att gå tillbaka och undersöka ohälsosamma eller skadliga tankemönster, ta reda på anledningar till dessa mönster ur ett nytt perspektiv och sedan (förhoppningsvis till viss del) slita sig loss från dessa mönster. Detta kan potentiellt hjälpa till att behandla orsaken till olika psykiska sjukdomar, snarare än att bara hjälpa till att kontrollera symtomen. Psilocybin har visat goda resultat och inom fem år kan det användas lagligt på sjukhus som en behandling mot depression.

Trustpilot