menu
Varukorg
Tillbaka

Att Röka Eller Att Inte Röka Svampar, Det är Frågan?

29 okt 2019
3 min
Hunter Burroughs
Hunter Burroughs

Bland svampentusiaster så påstås det ofta att man en bättre effekt av att röka svamparna istället för att konsumera dessa i tuggbar form. Naturligtvis så undrar deras motpart huruvida det konventiella sättet att bruka svampar på faktiskt gör att de bidrar en mer kraftigare och mer tillfredsställande upplevels. Detta i sig leder till två specifika frågor, nämligen: Går det att röka svamp? Kort svar, ja! Bör man röka svamp? Kort svar, förmodligen nej!

Det mer utförligare svaret är att man inte gjort så mycket forskning runt effekterna av svamp när det konsumeras i rökbar form. De studier som påstår sig stödja inhaleringen av svamparna är för det mesta anekdotiskt iakttagelse. Dock så finns det en massa studier vilka påvisar att konsumeringen av svampar fungerar väldigt bra samt att inhaleringen av dessa i rökbar form bidrar med största sannolikhet till en lägre effekt. Konsumering av svampar genom att tugga dessa är dt mest effektiva sätet att uppleva en tripp på. Vidare så finns det några andra skäl till varför du inte ska röka svampen i första taget. Till att börja med så röker man svamp i många fall i kominaton med andra ämnen såsom tobak eller cannabis vilket i sig kan förändra hela trippen till det värre (i de flesta fall) För det andra så kan sporer från själva svampen leta si in i halsen på dig eller ännu värre, i lungorna, om svampen inhaleras, vilket i olyckliga fall kan komma att orsaka kvävnings tillstånd. Det tredje och sista skälet till varför du inte ska röka svampens är att dess psykoaktiva komponenter förstörs. Dessa argument bör vara mer än nog för att du ska undvika att röka svampar.

Kan Du Röka Svamp?

det är möjligt

Som vi redan nämnt så är det verkligen möjligt att röka magiska svampar, ock om de först torkas och mals ner till pulverform. Dessa rullas sedan vidare till en fog i kombinaton med en annan substans såsom cannabis eller tobak.

Vissa brukar gillar dock att röka och äta svamp samtidigt, eftersom vissa rapporterat in att man förbättra trippens styrka. Andra förespråkare av psykadelika som konsumerar svamparna i rökbar form rökningen leder till upplevelse som kan härledas till eufori, upplysning och en djupare insikt i det inre. Vissa brukare påstår att inhalering av röken garanterar en lyckad tripp, ökar brukarens kreativitet, lyfte upp dess sinnesstämning och vidgar ditt mentala tillstånd för att på så sätt kunna inspirera dig till olika känslor i form av vördnad och dylikt.

Bör Du Röka Svamparna?

 varför skulle du

Anledningen till att cannabis röks eller tuggas för den delen är att den behöver genomgå en så kallad process vid namn dekarboxylering för att man ska kunna känna av någon effekt av den vid konsumtion. De åtråvärda cannabinoider, såsom THC och CBD, börjar ta form samtidigt som THCA och CBDA inaktiveras. För att dekarboxylera själva cannabinoider och bidra till att förbereda dem för konsumtion så måste cannabis värmas, överskottet brännas bort av karboxylgrupp och slutligen förvandla syrorna till THC och CBD för att uppnå deras fulla effekt. När man konsumerar substansen i rökbarfrom så sker dekarboxyleringsprocessen när förbränningsprocessen inleds, det vill säga när man antänder det hela. Om man önskar inta det hela genom ätbar form så måste man komma ihåg att cannabis måste först tillagas i en ugn för att man ska kunna aktivera gräset cannabinoider.

Magiska svampar å andra sidan fungerar på ett helt annat sätt. Svamparna innehåller den psykoaktiva förgreningen Psilocybin vilket är en substans som bidar till att ändra brukarens tidsuppfattning, förbättrar livligheten hos de färger som man upplevear, förbättrar hörselförmågan att uppfatta ljud och slutligen skapar den euforiska känslan som en tripp associeras med. Psilocybin förbränns vid 180 ℃ eller 356 ℉. Cannabis och tobak förbränns dock vid temperaturer mellan 500 ℃ och 900 ℃, eller 932 ℉ och 1652 ℉. Medan cannabis kan brukas genom rökning, så bränner Psilocybin helt enkelt bort det eftertraktade och man upplever således inget rus vid intag. Medan vissa brukare hävdar fortfarande att rökning hjälper till att öka själva upplevelse, så finns det egentligen inga konkreta bevis för påståendet. Vissa brukar är av den uppfattningen att magiska svampar kan rökas vid tillräckligt låga temperaturer, men trots det så är själva effekten av det hela relativt svag och tenderar inte att hålla så länge jämfört med om substansen konsureas i tuggbar form.

Att konsumera substansen i rökbar form kommer med några risker vilka inte återfinns när man tuggar den istället. Den största risken är att sporer eller luftburna partiklar kan leta sig in i halsen och lungorna. Sporer som fastnar kan i olyckliga fall leda till inflammation i halsen och bröstet samt orsaka livshotande kvävnings tillstånd. När dessa väl fastnat så kan de kräva komplicerade medicinska ingrepp för att kunna avlägsnas från kroppen.

Eftersom man vanligtvis konsumerar svampar i rökbar form, oftast i kombinaten med något annat ämne samtidigt som man tuggar svampen för att uppnå maximal önskad effekt så kan denna kombination av substanser leda till en väldigt misslyckad tripp. Vissa negativa effekter som kunnat härledas till detta inkluderar paranoia, ångest, kräkningar, rädsla, förvirring, huvudvärk samt inklusive stora luckor i dess minne. Även om chansen för en dålig tripp generellt sett är låg om svamparna konsumeras i tuggbar form istället för att rökas, så är det statistik sett endast 14 % av alla de individer som brukar svampen genom att tugga å den som upplever en dålig tripp efter att ha intagit 3,2 gram. Enligt en studie, så ökar chansen för en dålig tripp procentuellt sätt markant när man kosumerar substansen i kombinaten med cannabis eller tobak.

Hur länge stannar psykedeliska svampar i ditt system?
Related post
Hur länge stannar psykedeliska svampar i ditt system?

Slutsats: Undvik att Röka Svamp

bättre att inte

Enkelt uttryckt så finns det ingen anledning att konsumer svamp i rökbar form. De som brukar svampen genom att röka den hävdar att kombination av att röka samtidigt som man tuggar den förhöjer själva upplevelse och trippen. Dock så finns det inga studier å att dessa skulle stämma. Den största anledningen till att inte konsumera svamp i rökbar form är (som vi redan nämnt) att sporer kan koma att blockera dina luftvägar vilket i sig kan resultera i livhostande tillstånd.

Summar summarum så finns det inga starka argument för att röka svamparna istället för att såsom rekommenderas tugga dessa.

Trustpilot