menu
Varukorg
Tillbaka

Blå Lotus

14 sep 2020
10 min
Xavier Francuski
Xavier Francuski

Blå lotus (Nymphaea caerulea), även känd som den blå näckros, är en mild psykoaktiv blomma som används som använts som sakrament av flera tidiga civilisationer där framför allt de gamla egyptierna sticker ut. Den hade en viktig roll i deras religiösa och sociala ritualer, men använder även frekvent för olika medicinska ändamål.

Växten har utvecklats nämnvärt i jämförelse med den status som den hade i den forntida egyptiska kulturen där den idag används inom den psykedeliska sfären med omnejd. Idag så hyllar många av dess konsumenter blomman för dess njutbara och psykofysiska effekter.

Utseende

Utseende Blå lotus

Nymphaea caerulea är vida känd för sina vackra blommor vilka ofta växer över vattenytan under somrarna där de vecklar ut sig vackert under dess blomningsperiod. De har en stjärnformad form med 10-15 cm i diameter och kännetecknas av den blåaktiga/lila kronbladet där färgen övergår till en pistillens blekgula nyans

Distribution

Distribution Blå lotus

Nymphaea caerulea har en gång i tiden vuxit rikligt i norra och centrala delarna av Afrika, framför allt i regionen Nildeltat. Idag så har den mestadels utrotats inom dessa områden. Dock så kan den komma att växa sporadiskt i nordöstra, östra och södra Afrika (norra Etiopien, Somalia, Sudan, Kenya, Tanzania, Uganda, Zaire, Angola, Malawi, Moçambique, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia och Sydafrika), och i vissa delar av sydvästra Asien, liksom Indien och Thailand.

Det har varit allmänt förekommande runt om i hela östra Australien, hos flera ö-länder vilka återfinns i Stilla havet men även Argentina och sydöstra Brasilien. På grund av sin förmåga att växa till sig relativt enkelt så odlas också Nymphaea caerulea för närvarande rikligt av botaniska entusiaster runt om i världen.

Växande

Växande Blå lotus

Nymphaea caerulea odlas traditionellt sett från rhizomerna, men nyligen upptäckt att det går att odlat det även från des frö, vilket i sig tenderar att vara lättare och mer ekonomiskt försvarbart. Även om arten sällan förekommer på samma sätt som den brukade inom det vilda så uppmuntras alla som har intresse för den att försöka sig på att odla den.

Fröna bör gros i små krukor, där de pressas in cirka fem centimeter. Du kan använda dig av vanlig trädgårdsjord bestående av sand och lite lera. Potten bör fyllas med vatten upp till cirka två till tre centimeter (en tum) ovanför jord. Buteljerat, destillerat eller regnvatten bör användas i stället för kranvatten.

För att plantorna ska få gro ordentligt så måste de befinna sig i en varm miljö (över 24 °C eller 75 °F) med mycket solljus. Efter några dagar så kommer gräsliknande groddar att börja ploppa upp. De kommer så småningom att växa till sig med två blad vilka kommer att resa sig upp och börja flyta på vattenytan. När detta inträffar så kan de återplanteras i djupare vatten, även om platsen i sig har mycket skugga.

De mogna blå lotusblommorna förökas enkelt genom att dividera rhizomerna. När det kommer till rhizomerna så ska dessa planteras i en 45° vinkel under våren. Lotusen kommer blomma ut fullt under juli till slutet av augusti och nå sin fulla potential.

Användningshistoria

Användningshistoria  Blå lotus

Den blå lotusen har en lång historia av traditionell användning runt om flera kulturer i världen. Dock så nämns den främst inom den egyptiska kulturen, framförallt i de olika arkeologiska fynd som man hittat.

Växten i sig betraktas somhelig och central för den egyptiska civilisationen. Deras mytologi beskriver den blåa lotusen som den sanna modern till deras solgudar, Amun-Ra och Atum. Enligt egyptierna så var världen i begynnelsen uppslukat i både mörker och vatten ända tills en stor blå lotus dök upp, öppna upp det hela och förde in ljuset.

Lotusen blommar fullt ut under sommaren där den stiger fram långsamt ur vattnet och öppnar upp sina kronblad för att ta emot solens ljus. De omsluter sig och stänge igen sig på kvällen. På grund av detta så har växten blivit en symbol för ljuset (solen), ursprunget, evigheten och uppståndelsen för forntida egyptier.

Skildringar av den blå lotusblomman finns att beskåda hos faraonernas gravar, statyer och tempel runt om hela Egypten. Den mest kända faraonen av de alla, Tutankhamun, som för övrigt även anses vara den mest inflytelserika faraonenansågs länge varit inkarnationen av solguden, Amun-Ra. Just därför så begravdes han med en massa blå lotusblad inklusive en staty av hans huvud som härstammar från en blå lotusblomma.

Bortsett från blommans betydelse inom religion så finns det betydande bevis vilka tyder på att den blå lotusen användes också under anrika sociala och andliga ritualer i den egyptiska kulturen. Framförallt så menar forskarna på att kronbladen skulle läggas till vin, varefter drycken skulle fungera som en upphöjande källa till energi och afrodisiakum. Många skildringar av forntida egyptiska orgier inkluderar motiv av den blå lotusen fäst i håret på kvinnorna som man anser symboliserar kvinnornas fertilitet och vilja att ha sexvilja.

Användningshistoria  Blå lotus 2

Det är mest troligt att den blå lotusen skulle även kombineras med andra ingredienser, såsom olika typer av frukt och vallmo för att på så sätt kunna producera mer intensiva psykedeliska episoder.

Den blå lotusen eller en av dess närbesläktade växter från Nymphaea så konstaterades det att just Maya civilisationen använt sig av den flitigt i sina religiösa ritualer. De olika arkeologiska fynden från denna period vilka innehåller motiv med blå lotus där framförallt präster och gud avbildade individer förekommer tyder på att blomman spelat en ganska viktig roll i deras kosmologi, precis som hos de forntida egyptierna. Det antas även att de båda kulturerna använt sig av blomman som en form av renande purgativ ritual.

Spår av sinnesförändrande användning av den blå lotusen kan fortfarande hittas hos andra kulturer där exempelvis Homers "Odyssey" föreställer blomman som en form av näring för Lotophagi (lotusätare). En mystisk flock av människor vilka lever isolerade på en ö där de ständigt befinner sig i ett drömmande tillstånd av glömska och sysslolöshet på grund av att de konstant konsumerar blomman.

Farmakologi

Farmakologi Blå lotus

De två viktigaste aktiva alkaloider hos den blåa lotusblomman och rhizomer är aporfin, somi kroppen omvandlas till apomorfin och nukiferin.

Båda dessa alkaloider interagerar med vår dopamin system: apomorfin är en icke-selektiv D1/D2 dopaminagonist, medan nukiferin har visat sig ha blandade effekter på dopaminreceptorer. Dopamin är en signalsubstans som reglerar motivation, uppmärksamhet, beteende, humör, smärta, insulinnivåer och gastrointestinala processer, för att nämna några av dess många funktioner.

Nukiferin rapporterades ha antiinflammatoriska egenskaper där den även kan förstärka de smärtlindrande effekterna av morfin, samt att potentiellt hjälpa till att behandla leversjukdom vid typ-2 diabetes. Det har också visat sig hämma glioblastom (hjärncancer) celltillväxt, vilket gör det till en intressant kandidat för alternativa cancerbehandlingar. Intressant nog så har det visat sig vara effektivt även vid tidig utlösning och erektil dysfunktion.

Damiana: En Djupgående Titt På en Av Historiens Mest Uppskattade Naturläkemedel
Related post
Damiana: En Djupgående Titt På en Av Historiens Mest Uppskattade Naturläkemedel

Apomorfin antas kunna förbättra den motoriska funktionen och bromsa in neuro degenerationen, vilket gör det specifikt användbart vid Parkinsons sjukdom inklusive behandling av Alzheimers. Det stöder enligt uppgift neural tillväxt och undertrycker beroendeframkallande beteende hos de råttor som använts som försöksobjekt. Det har även undersökts för sin in vitro potential när det kommer till att undertrycka tillväxt av tumörer . Det hämmar även nedbrytningen av dopamin , håller ner denna neurotransmittor och med sannolikhet står även för de flesta av de psykoaktiva effekterna när det kommer till konsumeringen av den blå lotusen. Slutligen så har apomorfin även visat sig vara effektiv vid behandling av erektil dysfunktion.

Andra förgreningar isolerade från den blå lotusen befaras ha antioxiderande egenskaper, vilket innebär att dessa kan komma att hjälpa till med att skydda nervsystemet från att brytas ner.

Beredning

Beredning Blå lotus

De vanligaste sätten att konsumera blå lotus är genom att antingen dricka alternativt röka/förånga den. Torkade blommor eller växtens koncentrerade extrakt, knoppar eller tinkturer är lätta att förbereda för konsumering.

Om du brygger det hela så kan de torkade kronbladen, pulver, knopparna eller tinkturerna helt enkelt placeras i varmt vatten där de sedan avnjuts i form av te när när det hela väl svalnat. Men eftersom alkaloider i dess råa form inte är vattenlösliga gör den te som bryggs från torkade kronblad inte lika effektiv.

Ett alternativ är att göra som de gamla egyptierna brukade göra och kombinera ihop det med vin eller en annan alkoholhaltig dricka. Man låter det hela stå under några timmar, alternativt upp till några dagar (rör om emellanåt) för att sedan kunna avnjuta en intressant synergi av effekter, vilket inträffar på grund av de kemiska reaktioner som sker när etanol-rika vätskan. sOm man väljer att låta det hela vila en längre period så kommer drycken bli mer intensiv och bitter. Just därför så rekommenderas du att antingen lägga till ett sötningsmedel i form av honung eller använda en sötad dryck till att börja med.

Alternativt så kan du även röka de torra blommorna men även förånga extraktet om så önskas vilket i sig bör ge omedelbara effekter.

Effekter

Effekter Blå lotus

De psykologiska effekterna av att konsumera blå lotus är inte särskilt intensiva. Det hela varar i ca 15-20 min efter att man konsumerat det (te eller alkohol infusion) och nästan omedelbart efter att man antingen röker eller förångar substansen.

Den allmänna uppfattningen bland konsumenterna är dock att blå lotus, i tillräckliga doser, orsakar både känslor av avkoppling och eufori och liknas ofta med effekten som uppnås vid en mildare dos av opium. Vissa användare beskriver det hela som en blandning av MDMA och ett lugnande medel, insvept i ett milt förändrat tillstånd av medvetenhet som kan liknas vid att dagdrömma. Visuella föreställningar kan också komma att infinna sig.

Sensorisk och känslomässig perception förbättras hos många användare. Taktil känsla kan också komma att förbättras där man upplever en ökad önskan om närhet och intimitet, samt en mer djupgående uppskattning av skönhet. Blå lotus har använts som ett afrodisiakum sedan urminnes tider där dess förmåga att ingjuta sexuell lust och förbättra styrkan inklusive uthålligheten hos män bekräftas även av många som konsumerar det idag.

Det finns också rapporter om personer som konsumerar blå lotus som en form av ångestdämpande eller smärtstillande substanser men också vid behandling av gastrointestinala problem (såsom diarré och dyspepsi). Det förekommer även rapportera gällande hur användare lyckats kontrollera blodsockernivåerna med hjälp av den. Vissa väljer att producera oljor eller salvor gjorda på den blåa lotus och applicera det på huden för att lindra inflammation eller smärta.

Biverkningar och försiktighetsåtgärder

Biverkningar och försiktighetsåtgärder Blå lotus

Konsumering av produkter gjorda på blå lotus har inga kända bieffekter i form av beroendeframkallande eller andra allvarliga biverkningar hos överlag friska konsumerar. Många vittnar om att det fungerar utmärkt att konsumera med andra substanser såsom marijuana eller alkohol inklusive andra former av psykedelia.

De enda begränsningarna när det kommer till blå lotus produkter riktar sig till individer för personer med onormala eller förändrade nivåer av dopamin och glukos. Man avråder inte helt från att konsumera det utan att man ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder när man planerar att förtära det.

Dosering

 Dosering Blå lotus

Liksom med cannabis, så behöver man inte oroa sig för överdosering, Det finns inga särskilda riktlinjer gällande dosering när det kommer till konsumtion av produkter som produceras på blå lotus. I grund och botten så är det fritt fram att konsumera så mycket som man anser vara nödvändigt för att de önskade effekterna ska infinna sig.

Generellt sett, om du brygger det hela på kronblad i form av te eller väljer att kombinera det hela med alkohol så bör mellan 3-10 gram vara en tillräcklig dos för en vuxen person. Några gram räcker gott och väl om du planerar att rulla kronbladet i kombination med din favorit röka eller helt enkelt röka det på egen hand.

Om du extraherar det hela från knopar så kan du rulla in det till två eller tre små bollar vilka du sedan antingen lägger i en dricka alternativt i kombination med din favorit röka. Du kan också förånga det hela med hjälp av en spridare som fungerar ihop med knopar.

Om du däremot brygger en tinktur så bör 6-10 droppar räcka mer än väl för att få en berusningseffekt upp till två gånger per dag.

Det juridiska

Det juridiska Blå lotus

Nymphaea caerulea är i allmänhet lagligt över hela världen, även om ett fåtal länder har förbjudit storskalig odling främst på grund av att man liknar det vid syntetisk marijuana. Dessa länder inkluderar Lettland, Polen, Rumänien och Ryssland.

I USA är den blåa lotusen lagligt att odla och produkterna kan både säljas och köpas fritt. Dock så är de är inte godkända för konsumtion av FDA. Just därför så erbjuds de ofta till konsumenterna i form av rökelse eller låg volym blå lotus tepåsar

Var kan man köpa de bästa Blå Lotus produkterna?

Var kan man köpa de bästa Blå Lotus produkterna?

Du har många alternativ när det kommer till inköp av blå lotus produkter på nätet, men det kommer vara svårt att hitta en butik med lika gott omdöme och lukrativa priser som vi har.

Elephantos har varit en välrenommerad psykedelisk leverantör i över 18 år! Vi är väl medvetna om att våra kunder förväntar sig det bästa vilket kräver att vi ständigt är med på noterna om vi önskar behålla vårt fläckfritt rykte. Du kan lita på att du hittar de bästa produkterna kombinerat med de lägsta priserna där vi utlovar största diskretion men även snabb leverans.