menu
Varukorg
Tillbaka

Kan CBD Behandla Migrän?

11 nov 2019
8 min
Hunter Burroughs
Hunter Burroughs

Även om THC är den cannabinoidreceptor som traditionellt fått mest uppmärksamhet på grund av dess psykedeliska effekter, så producerar även cannabis CBD, vilket är en form av cannabinoidreceptor som bidrar med flera olika effekter. Nya studier har publicerad nyligen vilka visar lovande resultat för nya användningsområden för CBD.

Cannabidiol (CBD) är en cannabinoid molekyl och produceras precis som THC av trichome körtlar från cannabisplantan. Cannabinoid molekyler binds till cannabinoidreceptorer i individens kropp och producerar olika effekter beroende på individens tillstånd. Till skillnad från THC så är CBD inte  psykoaktivt! Just därför så är den laglig i de flesta länder. Den lämpar sig mer för individer som vill avnjuta dess positiva effekter men samtidigt undvika de höga halterna av THC. Det är en muskelavslappnande ämne som även gjort sig känd för att minska värk och smärta, men tenderar även att användas i många andra områden med ett lyckat resultat.

Olika vetenskapliga studier har nämligen visat att CBD lämpar sig som en naturlig form av alternativ behandling för sjukdomstillstånd i form av artrit, epilepsi och ångest. Det har visat sig successivt minska förekomsten av neurotoxicitet, lindra olika former av psykos episoder samt fungera som en antioxidant och anti inflammatorisk hämmare. Nya studier har påvisat att CBD kan användas som en alternativ behandlingsform för att lindra olika former av migrän. Även om effekten av att röka cannabis eller konsumera andra typer av ämnen redan förekommit i olika former av studier när det kommer till migrän-problem så har effekterna av CBD som ett isolerad behandlingsmetod för migrän först studerats på senare tid. Eftersom cannabis producerar flera olika cannabinoider och terpener så var det svårt att peka på (fram tills nyligen) exakt vad det var som inverkade på migränen.

Varför Drabbas Människor av Migrän?

Vad utlöser migrän?

Migrän kan vara oerhört smärtsamt och påfrestande. Trots att man oftast provat en massa olika behandlingar så tenderar symptomet att bita sig fast och orsaka onödiga lidanden. Rent vetenskapligt så är det tämligen mindre känt hur man exakt behandlar migrän, samt vad det är egentligen som orsakar det. Man kan tycka att det är ganska förvånande att ungefär en femtedel av Sveriges befolkning drabbas av migrän i olika former, men vet egentligen inte vad det beror på. Även faktumen att minst 15% av dess individer drabbas av migrän attacker åtminstone en gång i månaden.

Som vi redan nämnt i föregående stycke så vet man gengelitne inte vad som orsakar migrän attacker, men de tycks vara närbesläktade med orgegebuldnana matvanor samt lägre konsumering av vatten. Bristen på sömn kan även bidra till att öka problemen, liksom vardaglig stress. Man bör även undvika för mycket alkohol konsumtion då det också visat sig öka frekvensen av migrän. Vetenskapliga studier indikerar även att en person är mer benägen att få migrän om de har närbesläktade medlemmar som också lider av migrän. Med andra ord så verkar det finnas en ärftlig komponent i det hela.

Migrän skiljer sig från andra typer av huvudvärk. De är ofta ganska jobbiga och påträngande i sin grundform. Ibland är det rent av nästan outhärdliga. De upplevs vanligtvis som bankande huvudvärk på ena sidan av kraniet och brukar vara från 4 timmar men ända upp till 72 timmar. Migrän kan också åtföljas av syn förvrängning, eller en "aura", som personer upplever som blinda fläckar, blinkande ljus, vinglig syn men även  tunnelsyn har rapporterats in. Vissa människor upplever också kronisk migrän eller migrän som varar i två veckor eller mer. Migrän kan också orsaka illamående, kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet. De flesta som upplever migrän har svårt att fungera i sitt vardag när episoden väl startar.

CBD är inte Farligt eller Beroendeframkallande, Enligt WHO
Related post
CBD är inte Farligt eller Beroendeframkallande, Enligt WHO

Hur inverkar Cannabinoidreceptorer på Migrän?

Hur minskar det migrän?

Endocannabinoidsystemet är ett system med cannabinoid molekyler och enzymer som ansvarar för att producera dessa men även de receptorer som de dessa binds till, främst CB1- och CB2-receptorerna. Endocannabinoid-systemets primära funktion är att reglera kroppens olika delar. Den utgör även en viktig del av nervsystemet hos en människa. Endo-cannabinoiderna som produceras av enzymerna ansvarar för en mängd olika funktioner i en människans kropp när de väl binder sig till sina respektiva receptorer. Dessa ansvarsområde kan innebära att hjälpa till att skapa nya celler men även olika former av  gentranskription. Dessa endocannabinoider liknar rent kemiskt de fyto cannabinoider som produceras av cannabis. Just därför så har CBD cannabinoider förmågan att binda sig till cannabinoidreceptorer och på det sättet erbjuda en mäng olika effekter i positiv bemärkelse.

En av de viktigaste funktionerna som kopplas samman med endocannabinoid-systemet är smärt-regleringen. Vissa endocannabinoider tros hämma smärtsignaler genom dess CB1-receptor. CBD är en sådan endocannabinoid. Genom att hämma frigörandet av smärtsignaler från hjärnan så kan CBD fungera som ett värdefullt terapeutiskt verktyg för olika typer av sjukdomar, från artrit men även för migrän

CBD och Migräner

Serotonin och smärtreglering

Ny forskning tyder på att individer som upplever migrän kan drabbas av endocannabinoid brist, vilket innebär att de tenderar att sakna rätt balans mellan cannabinoider, vilka som du redan fått läsa fungerar som ett hämmare för hjärnans smärtsignaler. Anandamid anses vara en viktig cannabinoid som hjälper till att hämma smärtsignaler och tenderar att saknas hos individer som lider av migrän. Anandamid (AEA) är en kemikalie som produceras av kroppen som har i uppgift att reglera serotonin receptoraktivitet. Eftersom serotonin fungerar som en huvud-kemikalie vid smärtreglering så utgör den en central punkt när man diskuterar migrän.

Manipulering av mängden AEA ändrar även mängden serotonin som binder till serotoninreceptorer, vilket i sin turn påverkar smärta nivåerna hos en individ. CBD påverkar i sin tur mängden AEA i kroppen. CBD hämmar återupptagning och nedbrytningen av AEA, vilket förlänger dess effekter. I grund och botten så påverkar CBD själva AEA-uppsättningen, vilken i sin tur påverkar serotonin, som då  påverkar smärta och slutligen lindrar migrän attacker. Genom att tillämpa denna process så kan CBD användas för att behandla olika former migrän espider.

Hur Behandlar Man Migrän med CBD

Hur man använder CBD

CBD kan intas i flera olika former. I takt med ämnets ökning i popularitet så har olika odlare börjat ta fram strängar av cannabis med högt CBD-innehåll. Dessa innehåller knappt några mätbara THC mängder vilket innebär att patienter med migrän problem kan inhandla och konsumera dessa för att lindra smärtan. Ett annat alternativ är de olika CBD-oljekapslar, vilka för övrigt är ett av de mest subtila sätten att konsumera CBD på. Dessa kapslar är även lagliga i de flesta länder och kan hittas i många butiker runtom i världen. Kapseln placeras under tungan där den upplöses och samtidigt absorberas tämligen snabbt i själva blodomloppet.

Individer som upplever migrän kan inta CBD och uppleva en lättnad och behöver sällan vara rädda för olika former av biverkningar. För många patitner är detta behaninglssät att föredra eftersom traditionella läkemedel för behandling av migrän oftast kommer med olika typer av biverkningar.
Om du bestämmer dig för att ta reda på om CBD kan hjälpa dig med dina migränattacker så bör du se till att du börjar konsumera ämnet i form av en låg dos. När du känner dig bekväm så kan du öka din dos successivt.

Dock så är inte behandlingen alltid effektiv med cannabinoider. Detta pga av att cannabinoider - CBD och THC inkluderade - har en bifasisk effekt, vilket innebär att en liten dos kan lindra migrän, men en stor dos kan förvärra tillstånden. Varje individ reagerar olika på dom -mängderna så det är omöjligt att ge konkreta riktlinjer för vad som är den optimala doseringen för varje enskild person. Börja därför med den lägsta rekommenderade dosen baserat på den form av CBD du konsumerar och öka sedan mängden långsamt.

Trustpilot