menu
Varukorg
Tillbaka

Skillnaden Mellan Hampafrön och Cannabisolja

17 sep 2019
5 min
K.C
K.C

Även om termen "cannabis" tidigare varit synonymt med att bli hög så är det så att det är i dagsläget lika starkt förknippat med hälsa, läkning och homeopatiska medel. CBD-olja och fröolja från hampa har blivit särskilt erkända för sina avkopplande och lugnande genskaper. De två oljorna är emellertid helt olika vilket vi kommer att diskutera i denna artikel.

Cannabis vs. Hampa

Innan man diskuterar skillnaden mellan CBD och fröolja från hampa så är det viktigt att göra en klassificering mellan ”cannabis”, växten som odlas och skördas för dess THC-innehåll samt psykoaktiva egenskaper och ”hampa”, växten med låg THC-innehåll som nvänds för tillverkningen av CBD-olja inklusive fröolja.

Cannabis och hampa härstammar från samma växtart, men de har mycket olika egenskaper. Cannabisplantor odlas normalt för de psykoaktiva egenskaperna i knopparna. Dessa kan odlas hemma av nästan vem som helst så länge man har en grundläggande botanisk unskap om hur det hela ska göras och underhållas.

Cannabisplantor kan vara fotoperiod-stammar, vilka sällan blommar om de inte får åtminstone tolv timmars mörker. Det finns också auto-blommande stammar som blommar ungefär trettio dagar efter att växten groddar från fröet. Eftersom kvalitets-knoppar är fria från rön så kommer odlare att välja dessa till förmån för de som innehåller frön. Av denna anledning så tenderar dessa att vara mer populära än just de med frön.

Hampa, å andra sidan, måste innehålla mindre än 0,2 % THC när den sälj inom EU och mindre än 0,3 % i Amerika och Kanada. Hampa odlas av jordbrukare och används bland annat som spannmål, fiber, CBD-olja och frö-olja. De många olika vändningsområdena f innebär att det mesta av växten kan återanvändas där endast en liten del kastas.

Vissa stammar är faktiskt monocious i stället för dioecious. Autoblommande hampa-varianter fungerar också bra eftersom de är tillräckligt korta för att kunna skördas av de flesta. Fotoperiod-stammarna av hampa som odlas skördas efter 150 dagar eller färre innan de börjar blomma. Vissa hampa-stammar kan producera två ton per hektar frön. Cannabisplantor kan ge 10-14 ton per hektar.

OLjeutvinning

extrahera cbd-olja

Hampafrön innehåller cirka 30 viktprocent olja. Själva oljan extraheras med en metod som liknar den metod som används för att utvinna oljan från andra arter: hampafröna kallpressa och ut sipprar oljan som för övrigt är väldigt rik på fettsyror. Fröna kallpressade enom att ta bort det yttre skalet, nedkyls och sedan utvinna oljan med hjälp av en stålpress.

Eftersom oljan utvinns utan att använda någon värme så går inga näringsämnen förlorade och den resulterande oljan raffineras. Fröspridning och variationen i deras storlek betyder emellertid att kallpressning blir svårare och inte kan göras lika effektivt av hobbyodlare. å grund av kostnaderna för maskinerna som gör processen möjlig och antalet frön som måste bearbetas för att kompensera avfallet, kan kallpressning endast rättfärdigas för kommersiella ändamål.

Fröolja från hampa består av över 80 % fleromättade fettsyror, vilket är den högsta andelen, när det kommer till oljor som kan konsumeras av människor. Oljan har även massor av fettsyror i form av Omega-6 och Omega-3. Dessa benämns ofta för "essentiella syror", eftersom kroppen inte kan producera dem på egen bevåg. De är emellertid ytterst viktiga för att bilda cellmembran, hjärtat, mentala välbefinnandet, skelettet, hjärnan med mera. Dessutom innehåller hampolja den optimala balansen mellan LA- och LNA-fettsyror, som hjälper till att upprätthålla en frisk hud- och stärker hårets säckar. Den har även förmågan att läka sår snabbare, förbättra motorisk koordination och en mängd andra funktioner. Dessutom är hampolja rik på vitamin E, vilket är en antioxidant som kan bidra till att romsa tecken på åldrande, bland annat.

Kan CBD Behandla Migrän?
Related post
Kan CBD Behandla Migrän?

Laglighet

För de som är oroliga över hur en olja som härrör från en art av cannabisväxten kommer att påverka deras frihet om de skulle råka komma i kontakt med lagens långa arm så bör man veta att hampa helt lagligt odlas av jordbrukare världen över och innehåller knappt någon mätbar THC. Fröolja från hampa innehåller inga cannabinoider överhuvudtaget, inte ens CBD. Detta beror på att cannabinoider produceras av cannabisplantans trichomer, som inte utvecklas förrän under plantans blomningsfas. I slutändan så är hampolja inte arligare än att använda någon annan matolja. Bortsett från att äta en stor mängd fett, så finns det väldigt lite att oroa sig för.

År 2018 godkände kongressen Farm Bill 2018 en modifiering av Farm Farm 2014. Medan lagförslaget för 2014 begränsade produktionen av hampa, mestadels för att användas för forskning, lagstiftade 2018- propositionen växande hampa som jordbruksprodukt. Dent togs även bort från listan över kontrollerade ämnen och fick Federal Crop Insurance Corporation att arbeta snabbt för att utveckla riktlinjer så att hampa kunde täckas av olika försäkringsbolag. Förslaget från 2018 utökade också eftergifter som 2014-ropositionen applicerad gällande forskningen runt hampan. Även om hampa fortfarande inte kan odlas lika fritt som andra grödor, är räkningen för 2018 ett steg i den riktningen.

CBD-olja och hampolja: vad är skillnaden egentligen?

vilken olja du ska använda

CBD-olja skiljer sig nämnvärt från hampolja. Till att börja med så kan det extraheras från antingen hampa eller cannabis. Även om mången cannabis stammar odlas primärt för deras THC-innehåll och innehåller mindre än 1 % CBD, så innehåller flera hamp-stammar pp till 2-3% THC, men är fortfarande helt lagliga.Flera cannabis stammar ämnade för medicinskt syfte har utvecklats som innehåller höga doser av CBD och samtidigt låga doser av THC. Dessa stammar är tillräckligt populära för att cannabisodlare ska överväga att fokusera på just att odla dessa istället för att börja odla THC-rika stammar. Det är viktigt dock att betona faktumet att de flesta CBD-oljor kommer fortfarande från hampa, helt enkelt för att de är lättare att odla utan att råka i trubbel med lagens långa arm. CBD-ntusiaster spekulerar i huruvida CBD-olja kommer så småningom att sluta skördas från hampa och istället pressas från cannabisväxten som har ett högre innehåll av CBD (20 % eller högre).

För att konkurrera med tillverkare som utvinner CBD-olja från cannabisplantor, vilka har en högre koncentration av CBD, så använder tillverkarna av CBD-oljan som härrör från hampa oftast den kritiserade CO²-extraktionsmetoden. CO²-extraktion görs genom att yla ner CO² till en vätska och skjuta det genom ett extraktions-rör som innehåller hampa och separerar växtmaterialet från mål-föreningarna. Den flytande koldioxiden förångas och lämnar efter sig cannabisoljan med alla önskade CBD, terpener och trichomer.

CBD-olja från hampolja har olika effekter. Medan hampolja i huvudsak är en hälsosam, ätbar livsmedel av hög kvalitet så innehåller den inga cannabinoider. CBD-olja innehåller cannabinoider CBD, som är en muskelavslappnande och antiinflammatorisk i sin natur. Användningarna av CBD sträcker sig från behandling av artrit till ångest men kan även fungera väl vid behandling av epilepsi. Det är inte psykoaktivt, till skillnad från THC. CBD-olja intas normalt genom några droppar under tungan.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan fröolja från hampa härledas från hampa, medan CBD-olja kan extraheras från cannabis eller hampa för den delen. När det gäller effekterna så är olja från hampafrön rik på Omega-3, Omega-6 och E-vitamin. Förutom det så har den få killnader jämfört med andra traditionella matlagningsoljor. CBD-olja innehåller cannabinoider CBD, som har en mer avslappnande effekt. I framtiden kommer dessa oljor att bli ännu mer lättillgängliga när cannabis odlingarna blir mer accepterade i USA och de positiva aspekterna gällande produktionen av oljan får en högre erkännanden bland allmänheten.

Trustpilot