menu
Varukorg
Tillbaka

CBD-Blommor - Allt Du Behöver Veta

21 dec 2021
21 min
Xavier Francuski
Xavier Francuski
CBD-Blommor - Allt Du Behöver Veta

Medan den traditionella men framför allt artificiella läkemedelsindustrin tillhandahållit läkemedel vilka räddat otaliga liv från massvis med sjukdomar så förekommer det fortfarande farmaceutiska produkter, vilka ej når upp till den nivå som efterfrågas av patienterna.

Några av de vanligaste åkommorna där dessa produkter återfinns utgörs i form av depression, ångest och PTSD. Sanningen är att de miljontals individer vilka ej upplevt tillräckliga förbättringar genom de artificiella medicinerna har på senare tid valt att söka sig till alternativa men framför allt naturliga former av medicinska substanser.

En av de mest uppskattade och vida använda formerna av naturligt baserade läkemedelssubstanser återfinns i form av CBD (cannabidiol). Även om den använts under tusentals år av ursprungsbefolkningarna runt om i världen, så har den först på senare år vunnit i popularitet bland den breda västerländska populationen. Den har prisats för både dess fysiologiska och psykologiska förmåga att verka effektivt mot många av de vanligaste åkommorna som många individer kämpar med på en daglig basis.

Med en mängd anmärkningsvärda resultat hos flera vetenskapliga studier, där inga nämnvärda psykoaktiva effekter påvisats så har konsumtionen av CBD fullkomligt exploderat bland alla de som letar efter en naturlig, mer effektivare men framför allt en substans som generellt sett producerar betydligt mindre negativa bieffekter i jämförelse med dess artificiella konkurrenter.

CBD konsumeras traditionellt sett i antingen olje- eller tinktur form. Man sväljer helt enkelt det hela men den återfinns även i ett flertal andra produkter så som krämer, kapslar, godis och dylikt, I denna artikel så kommer vi dock att fokusera helt på att förse dig med det snabbaste och mest effektiva sättet att inta CBD i dess naturliga form, genom att antingen röka eller vaporisera substansen i form av CBD-knoppar.

Vad är CBD-blommor för något egentligen?

CBD-blommor

CBD-knoppar utvinns traditionellt från hampa och innehåller låga mängder av THC (tetrahydrocannabinol). Om du inte är bekanta med THC så är substansen i fråga välkända psykoaktiva cannabinoid som projicerar ett så kallat stenat tillstånd. Substansen i fråga återfinns i höga och koncentrerade mängder hos den frekvent medicinskt applicerade växten i form av marijuana.

Vissa specifika former av hampa, särskilt de arter vilka odlas specifikt för att producera CBD-knoppar har selektivt korsats med det primära målet att innehålla en försumbar och knappt mätbar mängd av THC – normalt under 0,3 eller 0,2%, beroende på de lokala regleringarna.

I många av världens länder, inkluderat staterna runt om i USA så anses CBD-knoppar som utvinns ur hampa, inklusive de produkter som baseras på dessa, vara helt lagliga för både medicinsk men även vid rekreativ bruk.

Det flesta andra arter av hampa odlas också med fokus på att öka förekomsten av CBD, dock utan att aktivt försöka minimera förekomsten av THC. Dock så kommer du inte i närheten av de THC-mängder som produceras vid odling av den åtråvärda och oftast juridiskt reglerade plantan, nämligen cannabis.
Konsumering av CBD som utvinns från cannabisplantor eller deras extrakt kommer ej i vanliga fall att resultera i psykedeliska effekter, såvida cannabisplantorna specifikt indikerar innehåll av THC i tillräckliga kvantifierande band. Cannabidiol har inga påvisade psykoaktiva egenskaper utan verkar i synergi med THC med målet att minska eller balansera ut dess olika psykoaktiva effekter. Denna gemensamma effekt översätts ordagrant till "entourage"-effekten i cannabis.

Eftersom cannabinoid-paret erbjuder ännu mer medicinska fördelar än om det konsumeras individuellt så odlas vissa arter av cannabis specifikt med målet att innehålla exceptionellt höga nivåer av både THC och CBD. De knoppar eller extrakt som utvinns är i de flesta fall endast tillgängliga i form av medicinskt avsedda cannabisprodukter, vilka kan åberopas med hjälp av ett recept som skrivits ut av en behörig läkare.

När det kommer till de vanliga CBD-blommorna, bortsett från CBD och en klick av THC, så innehåller dessa även en mängd andra cannabinoider, dock i låga mängder, så som den "överordnade" cannabinoiden av CBD & THC-CBG (cannabigerol),CBD:s "barn" CBC (cannabichromene), THC:s "barn" CBN (cannabinol), liksom CBV (cannabivarin), cannabicyclol (CBL) och en drös andra. Ingen av dessa cannabinoider har förmågan att producera ett psykoaktiva tillstånd. Faktum är att många av de visat sig ha exceptionella terapeutiska egenskaper, där de verkar i synergi med varandra.

CBD-blommor innehåller dock ej endast cannabinoider utan kommer även med två typer av molekyler, vilka i sammanhanget benämns för terpener och flavonoider och utgör den individuella sammansättningen av varje stam hos Cannabis sativa. De nivåer och typer som återfinns hos dessa föreningar utgör den unika arom- och effekt profiler hos olika stammar. Man anser sig även ha adekvata bevis på att den även kommer med terapeutiska egenskaper, samtidigt som de verkar med varandra på ungefär samma sätt så som hos cannabinoider.

Historien om CBD och användning av hampa

Historien om CBD

Cannabis sativa har använts för en mängd olika ändamål sedan urminnes tider. Växtens mest utilitaristiska användning genom historien återfinns i form av produktionen av rep i diverse former. Den har ofta prisats för sitt naturligt starka filament och extremt snabb tillväxt (konkurrerar med bambu). Man tror sig ha bevis för att Homo sapiens upptäckte dess otaliga användningsområden för mer än 50 000 år sedan.

Det finns också bevis för att Cannabis sativa var bland de första växterna som odlades av människan -hampafiberavtryck som hittades hos Yangshao stammarna runt om i Kina har daterats till runt 5:e årtusendet f.Kr. Hampa spred sig runt om medelhavsområdet tidigt under den kristna eran för att sedan erövra Europa under medeltiden. Puritanerna tog med sig hampafrön under sina upptäcktsfärder i början av 1600-talet. Dock så anser historiker tror att ursprungsbefolkningen ägnade sig åt flitig odling av växten i fråga runt om de nuvarande Förenta staterna (USA) långt innan Columbus satte sin fot där.

Bortsett från den adekvata fibermängden som Cannabis sativa erbjuder så har den även använts som en given del av otaliga former av heliga ritualer hos ursprungsbefolkningen. Arkeologiska fynd som upptäcktes vid utgrävningen av Jirzankal gravplatsen, den östra regionen av Pamirs, i västra Kina, indikerar på att cannabis konsumerades i rökbar form som en naturlig del av de religiösa ritualerna så långt som för 2500 år sedan!

Andra användningsområden som hampa ofta tenderar att användas för inkluderade tillverkning av robusta tyger, mögel beständiga byggmaterial (isolering, gips, betong, trä) inklusive miljöplast, oljor, och lack. Dock så är inte det allt utan det nyttjas flitigt även för olika typer av lack, paper, smycken, sängkläder för djur, biobränsle och mer! Det har även flitigt odlats som ett naturligt bekämpningsmedel mot skadliga insekter, men även som en form av reningsmedel för både vatten och jord. En intressant anekdot när det kommer till användningsområdet för substansen i fråga är att den även används till och med för att rengöra de radioaktiva isotoperna som uppdagades efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl!

Denna mångsidiga växt har verkligen visat sig vara en kraftfull & extremt användbar under mänsklighetens korta historia. I takt med att den västerländska kulturen drog fram under 1900-talet så började man beskylla växten för ett flertal olika typer av sociala problem som uppdagades i takt med att människan utvecklades. Specifikt så fokuserade man på THC och ansåg den primärt vara den huvudsakliga boven en i dramat, något som i sig bidrar enormt till att den 5000-åriga terapeutiska användningsområdet led mot sitt slut!

Enskilda stater runt om i USA började införa restriktioner och förbud mot cannabis under 1911 eftersom man ansåg den främja demoniska effekter. Under 1937 så antogs den nationella Marihuana Tax Act, något som resulterade i att man förbjöd rekreationsanvändning av hampa helt, något som resulterade i att den kommersiella produktionen ganska omgående ansågs ej vara ekonomiskt försvarbar.

Även om förordningen i fråga först trädde i kraft först flera år senare så ersattes den så småningom med den federala lagen som klassificerades växten inom den så kallade ”schema I”. Den implicerade på att hampa återfanns inom samma grupp av extremt beroendeframkallande & tunga narkotiska preparat. Med den kända Schafer Kommissionens rekommendationer så cementerade den dåvarande Richard Nixon dess plats under flera årtionden som en beroendeframkallande & ytterst tung narkotika substans!

Hos grannen uppe i norr, nämligen Kanada, så förbjud man produktion av hampa under 1938 genom att åberopa den så kallad Opium and Narcotic Drug Act. Ska man vara helt adekvat så förbjöd man växten även i de flesta europeiska länder, dock ej i Frankrike, som utgjorde en anmärkningsvärd undantag, där förbud mot hampaodling först trädde i kraft efter andra världskriget!

Detta är således berättelsen om hur en icke-beroendeframkallande men även icke-psykedelisk växt med otaliga användningsområden, som mänskligheten nyttjat under årtusenden, helt plötsligt blev olaglig. Detta främst på grund av kriget mot dess identiska tvilling, den som gjort sig vida känt för att främja okontrollerade skrattattacker hos brukaren i fråga, nämligen marijuana!

Efter att man under flera decennier klassificerade marijuana i samma kategori som extremt beroendeframkallande narkotiska preparat så började det dyka upp tecken på att vissa länder plötsligt började vakna upp från koman! Ganska snart så kommer man fram till att marijuana inte bör finnas i samma kategori som heroin och andra tunga droger, samtidigt som man även kom fram till att hampa faktiskt inte är en drog överhuvudtaget!

Den första landet i Europa som bestämde sig för att välja en mer liberal väg, blev föga förvånande Nederländerna. Man valde att avkriminalisera cannabis helt och hållet och ganska omgående exploderade den rekreationsbaserade användningen (1972 – 1976) runt om de legendariska coffeshops som de kom att kallas!

Luxemburg och Portugal följde efter två decennier senare, närmare 2001, varav Belgien under 2003 (inklusive flera andra länder) bestämde sig för att lätta på sina regler gällande växten i fråga. Man legaliserade till och med användning av medicinsk cannabis under 2010-talet. Kanada valde att legalisera den kommersiella odlingen och produktion av industriell hampa under 1998 för att sedan tre år senare, nämligen 2001 legaliserades marijuana för medicinsk användning.

Runt om i USA så blev Texas och Oregon de första delstaterna att avkriminalisera innehav av marijuana under 1973. Mer än två decennier senare (under 1996) så beslutade Kalifornien att bli den första delstaten att godkänna användningen av marijuana för medicinskt ändamål. Under 2012 så beslutade sig Colorado och Washington att avkriminalisera användningen av cannabis på rekreationsbasis, något som i sig initierade en våg som svepte över nationen, där fler stater, likt dominobrickor, faller inför det som sköljt över de och valt att avkriminalisera det hela, genom att luta sig tillbaka på de vetenskapligt baserade studierna gällande harmlösheten hos cannabis sativa.

Slutligen, under 2018, så legaliserade man en industriell odling av hampa, något som i sin tur bäddade för en explosionsartad användning av CBD som pressades ur den råa hampväxten. Detta bidrog även till att gemene man kunde avnjuta CBD:s positiva egenskaper, utan att för den delen behöva ha ett adekvat recept på marijuana för medicinskt bruk.

De psykologiska effekterna av att röka CBD-knoppar

psykologiska effekterna av CBD-knoppar

Till skillnad från THC-rika stammar (cannabis med flera) vilka vanligtvis inducerar en psykedelisk effekt vid konsumering i tillräckliga mängder vid inandning så kommer de psykedeliska effekterna av rökning eller vaporisering av CBD vara ytterst milda & övervägande behagliga. Vid lägre doser så producera CBD ett mildare och övervägande positivt tillstånd.

Vid lägre doser så inducerar CBD ett typiskt avkopplande, dock exceptionellt alert tillstånd i from av att minskad stress, klarare sinne och en subtil eufori. Vid högre doser så bidrar den till ett mer framträdande & lugnande effekter, inte helt de som producerar från olika Indica stammar av marijuana, dock utan den stenande tillståndet. Potentiella smärtor avtar, motivationen går ner och en trötthet infinner sig om tvingar kroppen till adekvat vila.

Terapeutiska fördelar med CBD

Terapeutiska fördelar med CBD

Förr i tiden så var Cannabidiol något som knappast intresserade de mest inbitna cannabisanvändare. Det hela hade en naturlig förklaring eftersom substansen i fråga inte är psykoaktiva. Dock så har upptäckten av dess förmåga att lindra olika former av psykiska åkommor och ett otaligt antal fysiologiska tillstånd bidrar till att substansen exponerats för rampljuset där framför allt den alternativa helande scenen prisats dess egenskaper.

Epilepsi

Forskningen runt CBD inleddes någon gång under 1940 när Harvard-utbildade kemisten Roger Adams extraherade molekylen för första gången från Cannabis sativa. De följande decennierna så upplevde man en ökning av farmakologiska experiment baserade på CBD-olja, där den effektiviserades under 1980-talet när Dr Raphael Mechoulam, forskaren som anses vara den förste att beskriva den kemiska strukturen av CBD under året 1963 började bedriva banbrytande forskning om CBD som en from av terapi vid behandling av epilepsi. Denna tidiga start resulterade så småningom i det som vi idag känner till som Epidiolex, det enda FDA-godkända CBD-läkemedlet som kliniskt bevisat ha förmågan att avsevärt minska frekvensen av epileptiska anfall hos de drabbade.

Smärta, Inflammation och Migrän

CBD används främst för lindring av smärta och undertryckande av inflammationer. En stor mängd vetenskaplig forskning har otvetydigt visat att cannabinoider i form av THC och CBD är extremt effektiva som en form av adekvat & smärtstillande medel i kombination med antiinflammatoriska medel. Oavsett om smärtan upplevs som akut eller kronisk, härrör från inflammationer, utmattning av muskler eller en neuropatisk fråga, rökning eller vaporisering av CBD-knoppar erbjuder en anständig chans till omedelbar lindring oavsett åkomma.

Detta inkluderar reumatiska tillstånd i form av artrit och artros, båda kända för sina påfrestande men även benägenhet till inflammatoriska tillstånd. En studie utförd på gnagare fann att CBD-gel lämpade sig som en effektiv form av substans vid minskandet av smärta och svullnad hos de djur som deltog i studien. Det förekommer även en del overifierade uppgifter huruvida inhalering av CBD-knoppar, främst från rökning, kan bidra till att hantera smärta hos artrospatienter.

Det förekommer även uppgifter vilka tyder på att både CBD och THC kan vara ytterst effektiva vid behandling av migrän och den fruktade huvudvärken som de drabbade tenderar att drabbas av. Även om den inte verkar idealt för alla så har den visat sig ändå som en adekvat behandlingsform när inget annat fungerar. Dock så är man överens om att det behövs mer forskning runt det hela för att kunna dra en adekvat slutsats.

Ångest, Depression och PTSD

Några av de mest populära användningsområden för CBD återges i form av behandling vid ångest, depression och PTSD. Traditionella farmaceutiska behandlingsform dominerar kraftigt men har visat sig vara beroende bildande vid överdriven intag, något som i sig orsakar ett brett utbud av negativa biverkningar i kombination med diverse abstinenssymptom.

I många studier har CBD visats vara effektivt vid stressreducering och reglering av humöret, vilket hjälper främjat symtom som ofta kopplas ihop med depression och ångest, liksom förmågan att dämpa påträngande minnesfragment samt motverka en upprepning av dessa, något som hjälpt många av de drabbade att minska kraften hos deras olika PTSD-symtom.

Illamående och Kräkningar

Vetenskapliga och adekvata studier gällande CBD:S effekter på illamående hos människor saknar fortfarande empiriska data, men forskning hos gnagare tyder på att låga doser av CBD hjälper till att undertrycka illamående. Det förekommer även en rad anekdotiska rapporter vilka påvisar att cancerpatienter med bestämdhet hävdar att förgreningen hjälpt till att lindra den fruktade illamåendet som en följd av kemoterapi. Cannabidiol acid (CBDA), det vill säga den råa formen av CBD, har visat ännu starkare effekter. Just därför så bör alla de som önskar minska sitt illamående även leta efter CBD-produkter vilka även innehåller CBDA.

Sömn och Sömnlöshet

Flera studier har funnit att CBD-användning kommer med positiva effekter och hjälper till att återställa adekvata sömnmönster men även bidrar till att motverka sömnlöshet. Anekdotiska rapporter påvisar dock att det inte verkar fungera för alla samt pekar ut doseringen som den största faktorn för huruvida det hela får en önskad effekt. Vid låga doser så producerar det mera ett alert och vaket tillstånd medan högre soer tenderar att medföra en högre grad av dåsighet & behov av att vila.

Diabetes och Fetma

Till skillnad från THC, som gjort sig känt för att orsaka "hungerkänslor" hos cannabisrökare, så har intaget av CBD visat sig istället bidra till att undertrycka aptiten hos brukaren i fråga och därmed indirekt bidra till att minska den totala kroppsvikten. Anekdotiska rapporter förekommer även rikligt runt om relevanta online forum. Dessutom så fann en studie att CBD främjar "effekten av vita fettceller", en process som i praktiken omvandlar den energi som lagras i form av fett till att istället användas som förbränningskalorier.

Fetma är känd för att vara den främsta orsaken till typ 2-diabetes, något som på kort tid bidragit till en hälso-epidemi runt om stora delar av världen. CBD har påvisat goda intentioner när det kommer till hantering av tillståndet i fråga. Idag så producerar forskning på löpande band som antyder att just denna cannabinoid kan med effektivt bidrar till att optimera insulinet och glukosnivåer na, samtidigt som den bidrar till att skydda blodkärlen från skador genom att minska de oxidativa stressen, något som i sin tur förhindrar inflammationer, döda celler och vaskulär hyperpermeabilitet hos all de som lider av diabetes typ 2.

Missbruk av ämnen

CBD har visat sig i många studier vara effektivt vid behandling av olika typer av missbruk, inklusive opiater, kokain och psykostimulantia. De kan även bidra effektivt vid avvänjning från både cannabis och tobak. Den adekvata & lugnande effekten av CBD bidrar även till att minska nikotinsuget, något som i sin tur minskar antalet cigaretter som förverkas, enligt en publicerad studie.

Enutism

Autismspektrumet varierar både när det kommer till symptom och intensitet. Medan det finns ett stort antal människor med autism som både fungerar adekvat i arbetslivet men även i det sociala spektrumet så finns det även de som lider av mer allvarligare och påfrestande varianter av autism, vilka i naturen kan vara svåra att behandla med traditionella metoder. Terapi i form av CBD har visat sig vara exceptionellt lyckade vid lindrandet av otaliga symtom på AST. Även om studierna i fråga utgjordes av en mindre grupp så har man ändå påvisat ett lovande resultat som bådar gott inför framtiden. Viktigt att nämna i sammanhanget är att många av de som drabbats av autism även lider av olika ångestformer där även många epileptiska patienter påvisat symtom på autism och komorbiditet där CBD påvisat en terapeutisk effekt hos båda tillstånden.

Cellulär degeneration

Både CBD och THC har visat sig innehålla antioxidanter, vilket innebär att de kan hjälpa till att bromsa den främsta orsaken till cellulär degenerering – nämligen oxidation. Många studier indikerar på att CBD kan hjälpa bevara den neurologiska funktionen och därmed skydda de drabbade mot potentiella hjärnskador efter en stroke, samt erbjuda lindring gällande symtom på en mängd neurologiska sjukdomar så som Alzheimers och demens, Parkinsons, Huntingtons, multipel skleros och ett flertal andra.

Cancer

Det finns ett brett urval av anekdotiska rapporter gällande effektiviteten hos CBD och THC när det kommer till lindrandet av cancer & den fruktade kemoterapin som ofta initieras vid behandling av sjukdomen. Ett flertal studier har dock påpekat att substanserna i fråga kan även bidra till att hämma spridningen av cancerceller och stimulera självförstörelsen dessa. CBD bör definitivt inte betraktas som en form av "botemedel mot cancer", men det erbjuder adekvat lindring från både smärta och illamående i samband med behandling av sjukdomen.

Kardiovaskulära och Matsmältningsstörningar

CBD har påvisats kunna minska risken för infarkt genom att öka blodflödet hos studier utförda på djur. Det har också konstaterat väldefinierade korrelationer till att minska vaskulära skador hos de som lider av en för hög glukoshalt. Vidare så har även cannabinoiden bidragit till att främja vävnader i tarmarna, något som indirekt ledde till mindre uppblåsthet, förstoppning och diarré. Det finns även rapporter vilka indikerar på att det hela kan lindra illamående, smärta och maginflammation, samt förhindra maten från att röra sig för snabbt genom systemet och därmed möjliggöra en adekvat matsmältningsprocess.

Autoimmuna störningar

Det förekommer ett antal begränsade rapporter vilka tyder på att CBD kan vara till hjälp när det kommer till olika former av autoimmuna tillstånd så som lupus erythematosus och skleros. Dock så kräver åkommorna i fråga betydligt mer forskning vilket gör att CBD:s inverkar på dessa kan inte anses vara som tillförlitligt i skrivande stund.

CBD & Farmakologi

CBD & Farmakologi

Cannabidiol anses innehålla en mångsidig & terapeutisk adekvat substans med stora fördelar som vetenskapen precis fått upp ögonen för. Den snabba förändringen av hampa- och cannabis reglerande jurisdiktioner i kombination med den lavinartade expansionen av CBD-produkter bidrar indirekt till att vetenskapen motiveras ännu mer till att utforska potentialen hos denna exceptionella förening. Frågan kvarstår dock hur denna cannabinoid mäktar med att uppnå alla dessa anmärkningsvärda effekter?

Ett stort antal biokemiska förändringar sker när CBD kommer in i blodomloppet. En betydande del av dessa saknar adekvat forskning vilket innebär att man inte är helt överens om hur de påverkar individen. Dock så har man kunnat påvisa ett flertal av dessa genom otaliga vetenskapliga studier, något som vi kommer fokusera liter närmare på härnäst.

Om vi börjar med endocannabinoida systemet (ECS)- ett av de mest omfattande och inflytelserika systemen i människokroppen, vilket hjälper till att upprätthålla sin homeostas eller balans, har visat sig ha betydande positiva effekter på dess funktion. ECS reglerar ett brett spektrum av kroppsfunktioner, inklusive smärta, stress, aptit, energi, missbruk, reproduktion, kroppstemperatur, immunitet, motorik, humör, minne och sömn.

Medan THC direkt aktiverar CB1- och CB2-endocannabinoid receptorerna (ECB), så gör CBD ej det. CBD har dock en spretig indirekt interaktion med ECS, vilket främst underlättar dess smärtstillande och antiinflammatoriska effekter. När den konsumeras i kombination med THC så verkar CBD indirekt på att förhindra den psykoaktiva cannabinoiden från att påverka CB1-receptorn, vilket i sig minskar THC:s negativa effekter så som ångest och paranoia. Detta är det kemiska resonemanget bakom den mest anmärkningsvärda effekten i cannabis.

ECS har också varit inblandat i bearbetningen av känslomässiga minnesfragment där forskarna tror att CBD:s har förmågan att förändra påträngande minnen och förhindra deras effekt där framför allt förbättring av symtomatologin hos PTSD-patienter, härrör från denna process.

CBD:s andra huvudsakliga ansvarsområde utgörs i form av stimulering av det parasympatiska nervsystemet, något som i sig ansvarar reglering av vila, läkning, matsmältning, föryngring och regenerering. Det hämmar också det sympatiska nervsystemet, något som reglerar våra rädslor. Dessa processer tros utgör grunden för CBD:s övergripande lugnande neurala verkan.

Cannabidiol är även en känd av 5-HT1A receptor, den del av hjärnan som ansvarar för humörreglering och katalyserande tillstånd så som ångest och lycka. Det stimulerar även glutamat, en signalsubstans som spelar en viktig roll hos både lärandet  och minne för individer i fråga. Forskning har påvisat att dessa två mekanismer kan utgöra grunden för CBD: s anxiolytiska och antidepressiva effekter.

En annan ganska viktig kemisk process är CBD:s hämmande verkan på Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH), ett enzym som ansvarar för att bryta ner anandamid. Anandamid är en mycket intressant naturlig endocannabinoider som ansvarar för att reglera hungern, samtidigt som den bidrar till motivation och glädje. Som ett resultat av CBD: s interaktion med FAAH, så förblir mer anandamid kvar i omloppet, vilket minskar behovet av föda, inducerade motivation och nöje, Sist men inte minst så bidrar den även till att lindra schizofrena symtom.

Ny forskning visar lovande resultat i form av att CBD påvisats kunna interagera med TRPV2-receptorn, den föräldralösa G-proteinkopplade receptorn (GPR55) och peroxisome proliferator aktiverade receptorer (PPAR); en kombination av dessa tros delvis ta hänsyn till dess antitumöreffekter.

Allt detta kan verka som et komplext & svårförståeligt ämnen, men det skrapar knappast på ytan hos det hela - forskning om det enorma utbudet av CBD:s effekter på människokroppens otroligt invecklade inre systemet befinner sig fortfarande i sin linda. Med cannabidiol i det vetenskapliga och ekonomiska rampljuset så är det ingen tvekan om att vi kommer att upptäcka och reda ut mycket mer inom snar framtid samt att störningsspecifika stammar kommer att konstrueras i framtiden med exakta nivåer och förhållanden för de nödvändiga terapeutiska föreningarna.

Hur man konsumerar CBD-knoppar

Hur man konsumerar CBD-knoppar

Även om många CBD-dyrkare väljer extrakt baserade produkter som oljor, tinkturer eller ätbara ämnen så blir konsumtion av CBD-knoppar ett föredraget alternativ för många eftersom växten innehåller alla cannabinoider, terpener och flavonoider som växten producerar under växtperioden. Det kan sägas att det är den mest naturliga formen CBD kommer i, vilket också packar de många terapeutiska fördelarna som alla dessa mindre föreningar ger. Det finns några olika sätt på vilka du kan njuta av CBD-rika växter

Rökning

Medan rökning i grunden skadar lungorna så medför inhalering av CBD-knoppar betydligt mindre risker än vad som är fallet vid inhalering av den tobaksrök som genereras från vanliga cigarett. CBD innehåller ej i naturen cancerframkallande materia som traditionellt återfinns i cigaretter vilket gör den ytterst lämpligt som en adekvat ersättare för den betydligt mer skadliga former av kommersiella tobaksprodukter.

Ett sätt att konsumera CBD på är att använda sig av sofistikerade produkter i form av vattenpipor och dylikt som utrustats med en vattenkammare. Denna har i uppgift att kyla ner röken som transporterats in till lungorna, något som gör den både lättare och mer lättare att andas in, samtidigt som risken för lungskador förminskas avsevärt.

Att konsumera CBD-knoppar i rökform är ett av de mest effektiva sätten att konsumera substansen på. När molekylerna kommer in i blodomloppet direkt genom lungorna så metaboliseras de per omgående, något som innebär att effekten inte är lika långvarig som när det förtärs i andra former (flytande & tuggbart).

Vaporisering

Vaporisering har blir massivt populära i form av adekvat tillbehör som enligtuppgift minskar riskerna vid inhalering av rök genom att faktiskt ej förbränna innehållet i sina kamarkar, utan istället värma upp dem tillräckligt så att de avdunstar.

Som ett relativt nytt fenomen är långsiktiga konsekvenser av vaping fortfarande okända, men vetenskapen och teorin verkar antyda att det är betydligt mindre skadligt än rökning - det är också känt att individer med befintliga lungsjukdomar eller de med benägenhet för att drabbas av dessa tenderar att hantera vaporisering av CBD-knoppar bättre än traditionell rökning. För att kunna vaporisera CBD-knoppar kräver dock en speciell vaporiserad, tillräckligt kraftfull för att kunna omvandla den torra substansen till ånga – något som levererar en jämnare, starkare och mer adekvat rök än vid traditionell rökning.

Att förånga CBD-knoppar är utan tvekan det bästa sättet att konsumera CBD på - effekten är omedelbar, risken för hälsorelaterade åkommor låg och CBD-absorptionen är högre än vid någon annan metod. Men CBD metaboliseras också snabbt vid inandning, så effekterna är inte lika långvariga som när substansen förtärs i tuggbar eller flytande form. En annan fördel med vaporisering av CBD i jämförelse med traditionell rökning är den diskreta aspekterna – vaporiserare är inte endast extremt portabel och inkonsekventa, men den rör som produceras är i de flesta fall luktfritt, vilket gör de enkelt att konsumera det hela även på offentliga platser om så önskas vill säga.

Förtäring

Att förtära CBD i tuggbar form är ett enkelt, roligt och utsökt sätt att njuta av de terapeutiska fördelarna med substansen. För att få de fulla fördelarna rekommenderas att först dekarboxylering dina CBD-knoppar genom att dela upp dem (i små bitar) i en ugn i ca 30 min vid en temperatur på 240-300 ° F / 115-150 ° C (temperaturer högre än den övre gränsen kommer att försämra effekten hos CBD). Efter denna process så kan du välja att mala ner det hela och använda den som ingrediens till smör, kakor, bakverk, soppor, grytor, juicer, smoothies eller till och med cocktails. Att konsumera CBD oralt kommer dock med en ganska lång induktionsgrad, (30 min upp till en timme) eftersom föreningen går igenom tarmkanalerna och metaboliseras i levern, som vanliga kosttillskott. Fördelen är att den effektiva varaktigheten är betydligt längre än när den inandas, men på grund av den lägre absorptionshastigheten behövs en betydligt högre mängd.

Dosering

CBD Dosering

Med CBD-knoppar så är det svårt att mäta styrkan lika exakt som med CBD-olja, tinkturer eller tuggbaserade produkter, men baserat på de nivåer av CBD som noteras av producenten (distinkt för varje stam) är det möjligt att fastställa hur mycket av cannabinoiden som finns per gram knopp. Vetskapen om att den typiska CBD-dosen för en vuxen ligger på ca 5-10 mg och intas två gånger dagligen, kan göra det enkelt för dig att beräkna hur mycket du bör konsumera.

Detta blir lite mer komplext med tanke på kroppsviktsvariationer och individuella reaktioner på CBD, men det som är bra med att andas in CBD-knoppar är att effekt blir omedelbar, så att du kan observera vad somn är just din perfekta mängd i realtid. Det ska även tilläggas att du realistiskt sätt inte kan överdosera där biverkningarna är i princip obefintliga. Av denna anledning så bör du mäta dosen som fungerar för dig personligen - hur många puffar du än behöver för att känna dig avslappnad, men inte för avslappnad, bör vara punkten att sikta mot.

CBD är inte Farligt eller Beroendeframkallande, Enligt WHO
Related post
CBD är inte Farligt eller Beroendeframkallande, Enligt WHO

Biverkningar och försiktighetsåtgärder

CBD Biverkningar och försiktighetsåtgärder

Negativa effekter från CBD är enligt uppgift mycket sällsynta och milda - särskilt vid inandning av lägre doser, de är praktiskt taget obefintliga. Men för öppenhetens skull kommer vi att lista de vanligaste rapporterade biverkningarna: muntorrhet, minskad aptit, vakenhet eller dåsighet, sänkt blodtryck och trötthet. Beroende på vad CBD används till kan vissa av dessa faktiskt ses som önskvärda effekter. Till exempel, om du använder CBD för att somna, är det målet att bli dåsig; eller, om du tar CBD för att gå ner i vikt, kommer en minskad aptit till hands.

CBD-laglighet

CBD-laglighet

Europa

I många europeiska länder är hampa-härledda CBD-produkter lagliga, förutsatt att de uppfyller vissa kriterier, vilket oftast innebär att de innehåller mindre än 0,2% THC. Men medan CBD-marknaden upplevde sett en stadig expansion under hela 2010-talet, så bestämde den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) nya krav för CBD-produkter och uppgav att de måste godkännas som ett nytt livsmedel av en nationell livsmedelsmyndighet. Detta ledde till en kontinuerlig skärpning av reglerna i många länder. Vänligen kontrollera vår policy gällande frakt för att göra dig uppmärksam om vad som gäller för länder i Europa som vi kan skicka CBD-blommor till.

USA

I USA så är är alla hampa-härledda CBD-blommor (med mindre än 0,3% THC-innehåll) lagliga på federal nivå. Men varje stat har sina egna regler för hampa och CBD, vilket kan komma att åsidosätta de federala reglerna. Totalt tre stater anser för närvarande att både CBD och hampa är olagliga: Idaho, Iowa och South Dakota. Det FDA-godkända läkemedlet Epidiolex är den enda lagliga formen av CBD i dessa stater. När det gäller resten av landet så är CBD-knoppar lagliga om de härrör från hampa. Å andra sidan, om de härrör från marijuana så lyder de under samma regleringar som de som omfattar cannabis vid rekreationsanvändning.

Australien

I Australien så är CBD-produkter som innehåller mer än 98% CBD (vilket innebär att mindre än 2% utförs av andra cannabinoider) lagliga att köpa med adekvata recept.

Kanada

I Kanada så är CBD-knoppar helt lagliga att köpa, men endast från specifika & statligt reglerade försäljare som innehåller minimala mängder THC.