menu
Varukorg
Tillbaka

Bästa Kratom för smärta

5 nov 2019
8 min
George Mouratidis
George Mouratidis

Varför känner vi smärta?

Smärta kan vara ganska jobbigt, men dock en viktig faktor för att vi ska vara uppmärksamma på kroppens signaler. Något som många inte vet är att individer som föds utan smärtkänslighet sällan överlever barndomen. Anledningen till det är att om man inte upplever smärta så kan man heller inte vara medveten om brännskador, olyckor och andra former av tillstånd som kan komma att bli livshotande.

Vare sig du gillar det inte så är smärta kroppens sätt att varna oss för om något råkar vara fel hos vår kropp. För att du ska kunna får en bättre överblick över hur smärta fungerar rent praktiskt, låt oss ta en titt på de vanliga sätten som en läkare differentierar smärtsymtom på. Efter att ha granskat olika typer av förekomsten av smärta så undersöker vi hur ört-kratom kan spela en roll för framtida behandlingar av smärta.

Typer av smärta

vad känner du

Akut smärta vs. kronisk smärta

Smärta delas oftast upp i två delar: akut och kronisk. Akuta smärtsymtom är vanligtvis kortlivade men tenderar att vara extremt intensiva. Vanliga exempel på akut smärta inkluderar att få en stubb i tån eller vid en oavsiktlig beröring av en het stekpanna. Målet med smärtan är att varna din hjärna för potentiella vävnadsskador och få dig att överge den specifika aktiviteten. På toppen av smärtan kan du även märka symtom i form av ett snabbare hjärtslag och mer andning med akuta symptom.

Kronisk smärta kan å andra sidan kvarstå i flera år, men den är ofta inte så intensiv som akuta former av symptom. Vid kronisk smärta så tenderar symtomen att variera beroende på personens tillstånd, men vanliga kroniska smärt-känslor inkluderar oftast brännande, stickande och värkande former. Ibland så kan kronisk smärta bli större men även försvinna helt i relation till olika förhållanden såsom väder, individens känslomässiga välbefinnande samt hunger tillstånd. Vanliga kroniska tillstånd av smärta inkluderar fibromyalgi, migrän, dysfunktion i bäcken men även smärta i nedre delen av ryggen.

Emotionell vs. fysisk smärta: Finns det någon skillnad?

Förutom den akuta vs fysiska skillnaden så föredrar många individer att skilja mellan emotionell och fysisk smärta. Ny forskning visar emellertid att det kanske inte är alltid så tydligt när det kommer till skillnaden mellan mentalt och fysiskt välbefinnande.

En nyligen genomförd studie påvisade att en dos av acetaminophen (Tylenol) lindrade emotionell smärta hos individer i ett större omfång än vad som var fallet hos placebo-gruppen. Detta påvisar klart och tydligt att det finns en direkt koppling mellan våra fysiska och mentala tillstånd.

Tack vare Dr. John Sarno så använder många läkare idag intressanta "mind-body" -tekniker för att hjälpa individer att övervinna kroniska former av smärtsjukdomar vilka ej innebär direkt fara för olika former av vävnadsskador. Dessa terapier inkluderar journalföring, meditation och psykoterapi. För mer information om det växande området för kropp mot medicin, vänligen ta en titt på Dr. Sarnos personliga webbplats.

Vad är Kratom?

Tyvärr så har ört-kratom många negativa förgreningar kopplade till den. Du kanske kommer ihåg att den amerikanska FDA (Food & Drug Administration) försökte lista kratom som ett I-ämne redan under 2016. Även om FDA-förbudet ej trädde i kraft så är det trots allt förbjudet att i många amerikanska stater och EU-länder konsumera alla former av kratom både rekreativa samt till medicinska ändamål.

Trots den dåliga publiciteten så påstår vissa grupper där personer med kroniska symptom verkar att kratom spelat en viktig roll när det kommer till just deras behandling av smärta. Med det sagt, låt oss ta en titt på vad kratom egentligen är för något samt hur det hjälpa till med kronisk smärta…

Låt oss först börja med grunderna. I folkmun så kallade kratom för Mitragyna speciosa, vilket i själva grunden är en grön subtropisk växt som är nära besläktad med kaffebönan. Människor i Sydostasien har odlat och använt kratom-stammar under flera århundraden för olika typer av ändamål. Förutom kronisk smärta så har asiatiska läkare använt kratom för olika former av humörstörningar i form av ångest, depression och kronisk trötthet.

Hur kan Kratom hjälpa till med smärtlindring?

Smärtlindring genom olika stammar

Även om det inte idag ej existera några större studier om kratoms fysiologiska effekter, så är det flesta forskare överens om att växtens smärtstillande egenskaper kan relateras till de dussintals naturligt förekommande alkaloider. Av dessa förgreningar verkar mitragynin och 7-HMG vara de mest omtalade idag.

Uppenbarligen så kan dessa alkaloider hjälpa till att tillfälligt blockera smärtsignaler i hjärnan. Till skillnad från starkare opiater så verkar dock kratom inte bindas direkt med opioidreceptorer. Detta får vissa analytiker att tro att kratom kan användas för att hjälpa missbrukare att befria sig själva från starka droger, som heroin.

Förutom dess potentiella användning vid rehabilitering så kan även kratom vara användbart som ett alternativ till farmaceutiska opioider. Faktum är att flera länder såsom Danmark och Finland nu tillåter sina läkare att skriva ut kratom till patienterna för olika medicinskt relaterade tillstånd. Eftersom denna ört är helt naturlig i dess form, så hävdar många förespråkare av den att kratom saknar har de potentiella biverkningarna som är associerade med kemiskt framställda opioider.

Vilka de bästa Kratom-stammar för smärtlindring?

vilken kratom ska jag använda?

Precis som cannabis så kommer kratom-stammen att ha en stor inverkan på den smärta du upplever för tillfället. Den som är intresserad av att testa kratom för en kronisk form av smärta måste även kunna förstå de grundläggande skillnaderna mellan olika kratom-stammar.

Håll dessa tre klassificeringar i åtanke när du letar efter en kratom-produkt, nämligen vita, gröna och röda stammar. Av dessa tre så är den röda mest förknippad med kronisk smärtlindring. Man tror att den röda varianten har högre koncentrationer av alkaloider, vilka i sin tur kan bidra till att minska smärtan hos patienter. Du bör dock tänka på att den röda varianten tenderar att vara även det mest lugnande.

När det kommer till den vita varianten så tenderar den att bidra med energigivande effekter, vilket är idealt för patienter som råkar lida av kronisk trötthet eller depression. Slutligen så är den gröna variantet från "Goldilocks" -stammen perfekt för de patienter som inte klarar av intensiteten hos de vita eller röda varianterna. Nu när du känner till de grundläggande skillnaderna mellan vit, grön och röd kratom, låt oss titta närmare på de specifika stammarna för kronisk smärta.

Red Bali

Red Bali Kratom är känd för att hedra sitt indonesiska arv och har fått en stor popularitet bland patienter som lider av kroniskt smärta just för sina höga koncentrationer av alkaloider. Nya forskningsrön har visat att Red Bali kan ha mer än 7-HMG än de flesta andra kratom-sorter, vilket innebär en kraftig smärtstillande effekt. Vid låga doser så kan man uppleva ett lätt surr. Dock så bör man komma ihåg att dess röda vener oftast orsakar en extrem sedation. Patienter som lider av kronisk smärta och helt nya vid användningen av kratom rekommenderas vanligtvis att börja med Red Bali eftersom denna variant tenderar att vara relativt mild och sällan framkallar några svåra former av biverkningar.

Maeng Da

Om Red Bali inte ger dig omgående resultat så kanske du bör rova Maeng Da i stället. Precis som Red Bali, så är Maeng Da en rödvins-stam som är rik på alkaloider. De flesta kratom-experter anser dock att Maeng Da tenderar att vara mer potent än Red Bali, vilket innebär att du säkerligen kommer att uppleva en ganska stark effekt vid lägre doser. Även om Maeng Da hamnar i den röda gruppen så hävdar många konsumenter att den har märkbara energigivande och humör-stimulerande egenskaper på lägre nivåer. Så för de som söker ett subtilt alternativt som förutom potent smärtlindrande egenskaper, även erbjuder andra egenskaper, då rekommenderar vi att du experimenterar med mikrodosering Maeng Da.

bästa sättet att göra kratom
Related post
bästa sättet att göra kratom

Röd-ven Thai

En annan populär röd kratom för behandling av kronisk smärta kallas för Red-Vein Thai. Denna populära stam är särskilt välkänd för sina lugnande effekter även vid lägre dosering. Man rekommenderar konsumering av Red-Vein Thai senare på dagen eftersom dess lugnande effekt kan vara ganska stark. Du vill definitivt inte konsumera Red-Vein Thai om du kämpar med problem i form av narkolepsi eller kronisk trötthet. Istället rekommenderas Red-Vein Thai för personer med kronisk smärta som även råkar lida av problem som ångest, PTSD eller sömnlöshet.

Vit-Vein Indo

För dem som inte har tur med röda ven-stammar så rekommenderar vi att prova White-Vein Indo. Liksom med andra stammar i vit-ven-familjen så tenderar denna Indo att skapa en euforisk effekt hos sina konsumenter. Av alla kratom-stammar i denna gruppering så har White-Vein Indo den högsta koncentrationen av smärtlindrande alkaloider. Uppenbarligen så kommer de som lider av trötthet ovanpå sin kroniska smärta sannolikt att få mest utbyte av denna stam. Några tillstånd som kan lindras med låga doser av White-Vein Indo inkluderar fibromyalgi, kronisk trötthetssyndrom och depression.

Hur doserar man Kratom?

hur mycket ska man ta

Eftersom kratom är ett så starkt omtvistat ämne så finns det ingen exakt vetenskap om dosering. Vi vet dock att kratom tenderar att ge stimulerande effekter vid intag av låga doser och lugnande effekter i högre dosering. Så dosering av kratom beror verkligen på vad du försöker behandla och vilken dosmängd du intar.

Om du aldrig konsumerat örten så är det bästa att börja med mindre än 2g kratom och sedan utvärdera hur det påverkar din kropp. Om du inte märker negativa biverkningar så kan du öka doseringen med cirka 1g tills du når 4g. I allmänhet så rekommenderas det aldrig att du går över 10g kratom på en dag.

Det finns för närvarande inga bevis för att kratom kan orsaka en överdos. Människor som konsumerar höga doser av denna ört faller vanligtvis i en djup sömn inom några minuter efter intag. Du kan dock utveckla en tolerans mot kratom om du tar örten varje dag. För att undvika detta, försök att fördela jämnt dina kratom-doser under hela veckan.