menu
Varukorg
Tillbaka

Lagliga Psykedeliska

5 mrt 2020
10 min
Hunter Burroughs
Hunter Burroughs

Psykedeliska substanser av alla slag anses ofta vara farliga av gemene man och i de flesta fall så kommer dessa ofta med allvarliga biverkningar. Av denna anledning har många länder kommit att förbjuda ett flertal av de mest kända psykedeliska substanserna. Dock så har man inte lyckats förbjuda alla dessa eftersom vissa av dessa ämnen som i naturen, kan utvinnas av den händige och är således ej förbjudna i de flesta länder. De psykedeliska kemikalierna i dessa ämnen är vanligtvis meskalin, DMT, LSA och Psilocybin.

Växter som innehåller dessa substanser är vanligtvis tillgängliga i detaljhandelen och konsumeras nödvingitvis sällan för deras förmåga att kunna producera en psykedelisk tripp av högre graden. Just därför så är de allmänt tillgängliga för de flesta. Nackdelen med dessa är att de tenderar att ha ett antal begränsningar i form av att de kräver enorma mängder och arbetsinsatser för att kunna uppnå de psykedeliska effekter som de olagliga substanserna.

Ayahuasca

det handlar om blandningen

Ayahuasca är en form av tinktur som produceras av Banisteriopsis caapi och Psychotria Viridis, växter vilka växer Amazonas djupa skogar. Dessa har under årtusenden odlas och skördas av urbefolkningen, vilka för övrigt även uppfann ayahuasca. Det exakta receptet för Ayahuasca varierar beroende på region och växtarterna som används kan komma att variera en del. Dock så utgör basen för Ayahuasca alltid Psychotria Viridis, vilken innehåller DMT. För att aktivera DMT så måste Psychotria Viridis bryggas i kombination med en växt som innehåller en MAO-hämmare i form Banisteriopsis caapi. Detta beror på att när Psychotria Viridis intas själv s bryter visceral monoamine oxidase, eller MAO ner DMT innan den får en effekt på kroppen. Genom att lägga till Banisteriopsis caapi så tillför man en MAO-hämmare, vilken förhindrar MAO från att försämra effekten av DMT.

De individer som traditionellt bryggde Ayahuasca i Sydamerika ansåg att de spirituellt försågs med information från växterna när dessa konsumerades. Man använde även ayahuasca ofta som en form av läkemedel för olika åkommor och sjukdomar. Även idag så anser urbefolkningen i Amazonas at Ayahuasca medicinska egenskaper är exceptionella. Faktum är att flera stammar använder ayahuasca som en del av sin ritual, vilken ämnar förse de med en högre upplysning. Urbefolkningen hävdar att Ayahuasca ger dem insikt i deras inre, lugn inombords och en högre nivå av visdom. Detta beror troligtvis på att läkemedlet förhöjer en individs serotonin upptag och fungerar som en effektivare transportörer av ämnet. Om du inte är bekant med serotonin så innehåller många av de kemiskt producerade läkemedlen just detta ämne. Höga mängder av serotonin har även kunnat associeras med schizofreni samt de individer vilka intar Ayahuasca.

DMT, den aktiva psykedeliska ingrediensen i Ayahuasca, är olaglig i de flesta länder. Således så är det också utvinningen av DMT. Banisteriopsis caapi och Psychotria Viridis är emellertid ej olagliga och kan hittas relativt enkelt både på Hawaii och Sydamerika. Just därför så är det fullt möjligt att konsumera Ayahuasca på många olika platser i världen. Dock så vill vi understryka att det fortfarande är rent tekniskt olagligt att konsumera det i form av ett läkemedel. Även om många individer skulle kunna svära vid att de upplevt en andlig upplevelse av sällan skådat slag så kan känsliga personer uppleva ganska skrämmande effekter. Med andra ord, även om ayahuasca inte verkar något du borde vara rädd för så ska det ändå intas med extrem försiktighet.

Yopo

bara snifta

Yopo är en trädart vilken växer i naturen runtom i Sydamerika och Karibien. Det är också känt som "Anadenanthera peregrina." Den psykedeliska kemikalien i Yopo är just DMT, precis som i Ayahuasca. Växtens bönor kan konsumeras i dess råa form, men effekter av den psykedeliska resan kommer att i de flesta fall upplevas som mild. Traditionellt sett så skalas bönorna och behandlas med kalk eller andra växter för att locka fram DMT substansen. Man tillsätter vatten tills pulvret knådats till en deg liknande massa. Därefter torkas man degen över mycket låg värme och slutligen mal det hela till pulver. Man konsumerar det hela genom att inhalera pulvret genom näsborrarna. Vissa individer använder pulvret i grupp ceremonier och undviker den brännande smärtan i näshålorna genom att blåsas in Yopo i varandras näsor med hjälp av ett rör.

Upplevelsen från Yopo kännetecknas vanligtvis av en obekväm, men dock upplysande tillstånd. De som konsumerar Yopo kommer ofta att uppleva ljusa visioner och olika former av hallucinationer. De flesta faller normalt i ett slags vakuum vilket burkar var upp till cirka 45 minuter. Precis som vid intaget av Ayahuasca så tenderar människor att uppleva vackra visioner, insikter men även obehag under trippens högpunkt. Yopo orsakar även ofta olika former av illamående och kräkningar, speciellt i början av trippen. Precis som Ayahuasca så är det inte olagligt att producera Yopo i de flesta regioner. Men DMT är ett förbjudet ämne vilket innebär att extraktionen av den är olaglig.

Hawaiian Baby Woodrose

en långvarig hög

Hawaiian Baby Woodrose är faktiskt från början odlad i Indien, men resande individer har fått den att spridas till andra kontinenter och regioner i form av Hawaii, Karibien och vissa delar av Afrika. Dess huvudsakliga och psykedeliska ingrediens är LSA. Just LSA är den naturligt förekommande föregångaren till LSD. Medan LSA och LSD liknar en del i deras kemiska struktur så producerar LSA normalt en mildare men mer fokuserad tripp än LSD.

Hawaiian Baby Woodrose konsumeras genom att antingen tugga fröna eller genom att brygga dessa i te form. Den efterföljande trippen varar normalt i upp till åtta timmar, men efterskalven kan pågå ända upp till tolv timmar. Under trippen så tenderar man att få uppleva färgglada bilder, visuella föreställningar, hörselhallucinationer, en förvrängd känsla av tid och rum, eufori men även trötthet. Illamående och kräkningar är vanliga biverkningar och det är just därför som du bör inta substansen på en fastande mage.

Liksom DMT så är LSA en olaglig substans vilket innebär att extraktionen och konsumering av den är olagligt på de flesta platser i världen. Hawaiian Baby Woodrose är emellertid kommersiellt tillgänglig i många länder för sin dekorativa förmåga vilket innebär att det är tämligen enkelt att få tag på. Du bör dock komma ihåg att frönas kemiska innehåll inte är enhetligt vilket innebär att det är omöjligt att säga hur starka fröna egentligen är utan ett toxikologiskt verktyg. Vissa frön kan ha en högre toxicitet än andra och kan således orsaka olika typer av komplikationer.

Mimosa Hostilis

precis som en drink

Mimosa Hostilis, eller Jurema, är ett träd som växer Sydamerika, ända från Brasilien upp till Mexiko. Liksom Ayahuasca och Yopo så innehåller Jurema DMT, som återfinns i dess blad, bark och rötter. Det måste också kombineras med en växt som har en MAO-hämmare i sig för att kunna aktivera den åtråvärda substansen DMT. Mimosa Hostilis bereds vanligtvis i form av en drink vilken ofta förväxlas med Ayahuasca.

Traditionellt skalas roten eller barken, och dessa kokas i vatten under flera timmar tills det hela uppnår en tjock och mörkfärgad konsistens. Mimosa Hostilis har använts sen begynnelsen i nuvarande Brasilien för att behandla olika typer av inflammationer men även andra åkommor. Den är även populär när det kommer till främjanden av den andliga utforskande av sig själ.

Jurema-resor liknar resor på andra växter som innehåller DMT. Användare upplever ofta ljusa bilder, komplexa hörsel- och visuella hallucinationer och andliga uppenbarelser. De som tar Jurema medan de tar andra ämnen eller känslomässigt instabila kan uppleva obekväma och skrämmande resor, ibland att de tror att de förföljs men inte kan röra sig. Liksom de växter som nämnts tidigare är Mimosa Hostilis inte olagligt i de flesta länder, men det är fortfarande att utvinna DMT från det. Av detta skäl och eftersom Jurema har potential att orsaka en dålig resa, bör läkemedlet användas med försiktighet.

Mescaline cactus

dricka med försiktighet

Den mest kända växten av mescaline cactus växten är just Peyote. Dock så finns det idag flera andra kaktusar arter vilka kan använda för att uppnå olika former psykedeliska effekter. Mescaline är den aktiva psykedeliska ingrediensen i dessa kaktusar där många av dessa växter har en helig status för urbefolkningar i Nordamerika. För att komma åt meskalinet i kaktusen så klipper man upp den i små bitar från roten. Man torkar sedan antingen dessa för att slutligen tugga eller tillsätta de i vatten där man sedan intar dessa i flytande form. Vissa föredrar även att mala ner det hela till ett pulver och kombinera ihop det mest traditionell tobak, för att sedan röka upp det.

Meskalin tenderar att orsaka höjdpunkter i form av livliga hallucinationer, synestesi, en förändrad uppfattning av rymd och tid, förhöjda sinnen och även upphetsning. Meskalin kan även orsaka ångest, förvirring, panik, depression och olika former av hallucinationer.

Fysiskt så orsakar det muskelryckningar, ökad hjärtfrekvens, förhöjd kroppstemperatur, illamående, frossa samt ofrivilliga reflexer. Trippen vara en till två timmar efter intag och avtar helt tio till tolv timmar senare.

Kemiskt sett så liknar Mescaline substanser som exempelvis den populära ecstasyn. Det kommer knappas som en överraskning att den är olaglig i de flesta länder. Dock så är kaktusarna (precis om andra växter som vi diskuterat tidigare) vilka kommer med ett rikt innehåll av Mescaline lagliga att inneha. Konsumtionen av kaktusen är olaglig om inte användaren råkar vara medlem i en stam för vilka kaktusarna är heliga och används frekvent under olika former av ritualer.

Morning Glory

den längsta höga

Morning Glory är namnet som används för flera närbesläktade blomarter vilka idag odlas frekvent över hela världen. Den psykoaktiva komponenten i Morning Glory är LSA. Det har använts flitigt av forntida civilisationer såsom egyptierna för både fysiskt men även andligt helande. Morning Glory konsumeras genom att tugga fröna. En rekommenderad startdos är 25, men de flesta föredrar att konsumera 100 till 400 för att få en tillfredsställande tripp. Själva trippen kan träda i kraft under en timme, om fröna konsumeras på fastande mage. Dock så kan det ta flera timmar innan full effekt har uppnåtts. När trippen startar så kommer den vanligtvis att pågå i sex till tio timmar.

Morning Glory odlas vanligtvis för prydnadsändamål och är därför kommersiellt tillgänglig nästan överallt. Dock så är det så att LSA fortfarande är ett begränsat ämne. Liksom med andra LSA-substanser så bör Morning Glory-frön aldrig intas i samband med intag av antidepressiva medel på grund av den förhöjda faran när substanser LSA med MAOI kommer i kontakt med varandra vilka i många fall återfinns i just antidepressiva läkemedel.

Muskot

i ditt kök

Muskotnöten kan (tro det eller ej) faktiskt producera intensiva psykedeliska toppar. Den psykedeliska föreningen i muskot är Myristicin, föregångaren till MMDA. Man är även rätt så säker på att det förmodligen också förekommer andra psykedeliska förgreningar i kryddan.

I små doser så muskot ingen effekt alls. Den psykedeliska effekten slår till när man intagit en till tre teskedar av den i dessa rå form. Efter cirka 30 minuter så kommer du att i de flesta fall uppleva illamående, kräkningar och/eller diarré. Efter några timmar så kan du även komma att uppleva olika former av hjärt- och nervåkommor. De psykedeliska effekterna träder först i kraft efter sju till åtta timmar, vilket får vissa individer att konsumera mer än den ursprungliga dosen. Just detta kan leda till en överdos där man får uppleva visuella hallucinationer inklusive olika former av hörsel föreställningar vilka kan vara så länge som 30 timmar.

Muskotnöt finns tillgängligt för de flesta eftersom, enligt FDA (U.S. Food and Drug Administration), så är biverkningarna av kryddan så låga att det inte finns någon stor fara för att det missbrukas. Kryddan kan dock orsaka gastronomisk nöd och dåliga trippar, för att inte tala om det faktum att försöka svälja tre matskedar av det potenta pulvret förknippas med väldigt mycket obehag av de flesta. Vissa konsumenter hävdar att om en tesked muskot bryggs till ett te med kryddnejlikor och kanel, så minskar de negativa biverkningarna. Dock så finns det inga bevis för att så är fallet utan det är vanliga hörsägen som folk relatera till. Sist men inte minst så bör man aldrig inta substansen i kombination med antidepressiva medel.

Salvia

desto kortare hög

Salvia är en växt som har sitt ursprung i Mexikos djupa skogar. Det är en av de starkaste naturliga psykedeliska substanser som allmänheten kan få tag på. Den psykoaktiva ingrediensen i Salvia är salvinorin och återfinns i en koncentrerad form i växtens blad. Salvia kan även malas ner till pulverform för att bryggas i form av te, eller rullas ihop och rökas.

Det tripp som Salvia producerar är mycket kortare än de flesta substanser som vi täckt tidigare i denna artikel. Trippen infinner sig ungefär en minut efter intaget och varar endast i cirka 30 minuter. Under trippen så upplever många livliga hallucinationer, synestesi, humörsvängningar, svettningar och desorientering.

Just på grund av dess psykedeliska effekt så är Salvia olagligt i vissa regioner, inklusive hela USA. Det dock lagligt i Frankrike, Storbritannien, Portugal och Nederländerna.

Colorado River Toad

giftig hög

Även om de substanser som nämns ovan är alla växter med naturligt förekommande psykoaktiva substanser så hamnar Colorado River Toad också på denna lista eftersom det producerar ett psykedeliskt naturligt läkemedel som tekniskt sett är helt lagligt. Toad, även känd som Sonoran Desert Toad, återfinns i Arizona, Kalifornien, New Mexico och delar av Mexiko. Det har förmågan att utsöndra gift som en form av försvarsmekanism för att förhindra rovdjur och andra att smaska på den. Denna gift innehåller bufotenin, som i sin tur bidrar till att skapa de psykoaktiva effekter som denna växt förknippas med.

Colorado River Toad utsöndrar gift från dess körtlar, vilka kan sedan mjölkas för att producera de olika psykedeliska effekterna. Eftersom ämnet är ett gift så kan det inte ätas i dess råa form. Istället så konsumeras det genom att rulla det i en cigarett liknande form och slutligen röka det. Den resulterande trippen infinner sig på bara några sekunder och håller i sig i tjugo till trettio minuter. Individer har rapporterat in att vid inhalering så kan har de börjat känna av en konstig medvetenhet, en känsla av att förenas med resten av världen, men de flesta av dessa individer problem med att beskriva upplevelsen i ord. Tid och rum verkar förvrängs medan visuella hallucinationer är tämligen mer regler än undantag.

Bufotenin är ett juridisk kontrollerat ämne och extraktionen är således olaglig. Innehav av Toad har emellertid inte gjorts olaglig av flera skäl. Först och främst så måste man för att kunna överhuvudtaget möjliga substansen hitta växten, vilket ofta är väldigt svårt för de flesta. När man väl lokaliserat giften så måste det omvandlas till ett pulver för att man ska kunna undvika dess olika toxiska effekter. Sist men inte minst så föredrar de flesta att vända sig till andra substanser som är mycket enklare att få tag på än att slösa en massa tid och resurser på att jag något som generellt är väldigt svårt att få tag i.

Magiska tryfflar

underjordisk hög

Magiska tryfflar liknar väldigt mycket magiska svampar men skillnaden ligger i att medan magiska svampar växer ovan jord så växer tryfflar under jord. De ser även annorlunda ut och har en annan konsistens inklusive smak än just svampar. Tryfflar är även enklare att dosera på grund av dess jämn fördelning av Psilocybin. Den aktiva förgreningen i tryffel är just Psilocybin. Magiska tryfflar odlas nästan uteslutande av botaniker och andra hobbyodlare.

Psilocybin trippar varar från fyra till sex timmar och inkluderar visioner, hallucinationer, konstiga tankar inklusive olika former av andliga upplevelser. FDA drog nyligen slutsatsen att Psilocybin faktiskt kan vara en fungerande behandling mot depression, särskilt när andra behandlingar misslyckas. Men den vetenskapliga forskningen är fortfarande i sitt tidiga stadium och det återstår således en del arbete innan man kan påvisa dess egenskaper.

Tryfflar är juridiskt sett olagliga överallt i världen. De är faktiskt olagligt i de flesta länder utom Nederländerna. Vissa regioner har dock jobbat för att avkriminalisera tryffel, och legaliseringen verkligen inte ligga långt fram i tiden.

I slutändan så är inga av de substanser som listas ovan helt säkra att konsumera ur en lagligt och juridiskt punkt när det kommer till att bli hög. Vidare så tenderar även extraktionen av dessa psykoaktiva förgreningar förbjudna. Du måste alltid vara försiktig med att testa en eller flera av dessa substanser som diskuteras i denna artikel. Genomför alltid din efterforskning innan du tar risker och bryter mot lagar. Kom ihåg också att du alltid befinner dig i ett tillstånd där du både är fysiskt och känslomässigt i balans innan du bestämmer dig för att prova några av dessa substanser.

 

Vänligen observera följande:
Denna artikel har översatts från Engelska till Svenska.
Vi kan således inte hållas ansvariga för att informationen gällande de Psykadeliska substanserna är lagliga i Sverige.

Trustpilot