menu
Varukorg
Tillbaka

Lagliga Psykedeliska

5 mrt 2020
10 min
Hunter Burroughs
Hunter Burroughs

Psykedeliska substanser av alla slag anses ofta vara farliga av gemene man och i de flesta fall så kommer dessa ofta med allvarliga biverkningar. Av denna anledning har många länder kommit att förbjuda ett flertal av de mest kända psykedeliska substanserna. Dock så har man inte lyckats förbjuda alla dessa eftersom vissa av dessa ämnen som i naturen, kan utvinnas av den händige och är således ej förbjudna i de flesta länder. De psykedeliska kemikalierna i dessa ämnen är vanligtvis meskalin, DMT, LSA och Psilocybin.

Växter som innehåller dessa substanser är vanligtvis tillgängliga i detaljhandelen och konsumeras nödvingitvis sällan för deras förmåga att kunna producera en psykedelisk tripp av högre graden. Just därför så är de allmänt tillgängliga för de flesta. Nackdelen med dessa är att de tenderar att ha ett antal begränsningar i form av att de kräver enorma mängder och arbetsinsatser för att kunna uppnå de psykedeliska effekter som de olagliga substanserna.

Ayahuasca

det handlar om blandningen

Ayahuasca är en form av tinktur som produceras av Banisteriopsis caapi och Psychotria viridis, växter vilka växer Amazonas djupa skogar. Dessa har under årtusenden odlas och skördas av urbefolkningen, vilka för övrigt även uppfann ayahuasca. Det exakta receptet för Ayahuasca varierar beroende på region och växtarterna som används kan komma att variera en del. Dock så utgör basen för Ayahuasca alltid Psychotria viridis, vilken innehåller DMT. För att aktivera DMT så måste Psychotria viridis bryggas i kombination med en växt som innehåller en MAO-hämmare i form Banisteriopsis caapi. Detta beror på att när Psychotria viridis intas själv s bryter visceral monoamine oxidase, eller MAO ner DMT innan den får en effekt på kroppen. Genom att lägga till Banisteriopsis caapi så tillför man en MAO-hämmare, vilken förhindrar MAO från att försämra effekten av DMT.

De individer som traditionellt bryggde Ayahuasca i Sydamerika ansåg att de spirituellt försågs med information från växterna när dessa konsumerades. Man använde även ayahuasca ofta som en form av läkemedel för olika åkommor och sjukdomar. Även idag så anser urbefolkningen i Amazonas at Ayahuasca medicinska egenskaper är exceptionella. Faktum är att flera stammar använder ayahuasca som en del av sin ritual, vilken ämnar förse de med en högre upplysning. Urbefolkningen hävdar att Ayahuasca ger dem insikt i deras inre, lugn inombords och en högre nivå av visdom. Detta beror troligtvis på att läkemedlet förhöjer en individs serotonin upptag och fungerar som en effektivare transportörer av ämnet. Om du inte är bekant med serotonin så innehåller många av de kemiskt producerade läkemedlen just detta ämne. Höga mängder av serotonin har även kunnat associeras med schizofreni samt de individer vilka intar Ayahuasca.

DMT, den aktiva psykedeliska ingrediensen i Ayahuasca, är olaglig i de flesta länder. Således så är det också utvinningen av DMT. Banisteriopsis caapi och Psychotria viridis är emellertid ej olagliga och kan hittas relativt enkelt både på Hawaii och Sydamerika. Just därför så är det fullt möjligt att konsumera Ayahuasca på många olika platser i världen. Dock så vill vi understryka att det fortfarande är rent tekniskt olagligt att konsumera det i form av ett läkemedel. Även om många individer skulle kunna svära vid att de upplevt en andlig upplevelse av sällan skådat slag så kan känsliga personer uppleva ganska skrämmande effekter. Med andra ord, även om ayahuasca inte verkar något du borde vara rädd för så ska det ändå intas med extrem försiktighet.

Yopo

bara snifta

Yopo är en trädart vilken växer i naturen runtom i Sydamerika och Karibien. Det är också känt som "Anadenanthera peregrina." Den psykedeliska kemikalien i Yopo är just DMT, precis som i Ayahuasca. Växtens bönor kan konsumeras i dess råa form, men effekter av den psykedeliska resan kommer att i de flesta fall upplevas som mild. Traditionellt sett så skalas bönorna och behandlas med kalk eller andra växter för att locka fram DMT substansen. Man tillsätter vatten tills pulvret knådats till en deg liknande massa. Därefter torkas man degen över mycket låg värme och slutligen mal det hela till pulver. Man konsumerar det hela genom att inhalera pulvret genom näsborrarna. Vissa individer använder pulvret i grupp ceremonier och undviker den brännande smärtan i näshålorna genom att blåsas in Yopo i varandras näsor med hjälp av ett rör.

legal psychedelics 2a

Upplevelsen från Yopo kännetecknas vanligtvis av en obekväm, men dock upplysande tillstånd. De som konsumerar Yopo kommer ofta att uppleva ljusa visioner och olika former av hallucinationer. De flesta faller normalt i ett slags vakuum vilket burkar var upp till cirka 45 minuter. Precis som vid intaget av Ayahuasca så tenderar människor att uppleva vackra visioner, insikter men även obehag under trippens högpunkt. Yopo orsakar även ofta olika former av illamående och kräkningar, speciellt i början av trippen. Precis som Ayahuasca så är det inte olagligt att producera Yopo i de flesta regioner. Men DMT är ett förbjudet ämne vilket innebär att extraktionen av den är olaglig.

Hawaiian Baby Woodrose

en långvarig hög

Hawaiian Baby Woodrose (Argyreia nervosa) är faktiskt från början odlad i Indien, men resande individer har fått den att spridas till andra kontinenter och regioner i form av Hawaii, Karibien och vissa delar av Afrika. Dess huvudsakliga och psykedeliska ingrediens är LSA. Just LSA är den naturligt förekommande föregångaren till LSD. Medan LSA och LSD liknar en del i deras kemiska struktur så producerar LSA normalt en mildare men mer fokuserad tripp än LSD.

Hawaiian Baby Woodrose konsumeras genom att antingen tugga fröna eller genom att brygga dessa i te form. Den efterföljande trippen varar normalt i upp till åtta timmar, men efterskalven kan pågå ända upp till tolv timmar. Under trippen så tenderar man att få uppleva färgglada bilder, visuella föreställningar, hörselhallucinationer, en förvrängd känsla av tid och rum, eufori men även trötthet. Illamående och kräkningar är vanliga biverkningar och det är just därför som du bör inta substansen på en fastande mage.

Liksom DMT så är LSA en olaglig substans vilket innebär att extraktionen och konsumering av den är olagligt på de flesta platser i världen. Hawaiian Baby Woodrose är emellertid kommersiellt tillgänglig i många länder för sin dekorativa förmåga vilket innebär att det är tämligen enkelt att få tag på. Du bör dock komma ihåg att frönas kemiska innehåll inte är enhetligt vilket innebär att det är omöjligt att säga hur starka fröna egentligen är utan ett toxikologiskt verktyg. Vissa frön kan ha en högre toxicitet än andra och kan således orsaka olika typer av komplikationer.

Mimosa Hostilis

precis som en drink

Mimosa hostilis, eller Jurema, är ett träd som växer Sydamerika, ända från Brasilien upp till Mexiko. Liksom Ayahuasca och Yopo så innehåller Jurema DMT, som återfinns i dess blad, bark och rötter. Det måste också kombineras med en växt som har en MAO-hämmare i sig för att kunna aktivera den åtråvärda substansen DMT. Mimosa hostilis bereds vanligtvis i form av en drink vilken ofta förväxlas med Ayahuasca.

Traditionellt skalas roten eller barken, och dessa kokas i vatten under flera timmar tills det hela uppnår en tjock och mörkfärgad konsistens. Mimosa hostilis har använts sen begynnelsen i nuvarande Brasilien för att behandla olika typer av inflammationer men även andra åkommor. Den är även populär när det kommer till främjanden av den andliga utforskande av sig själ.

Jurema-resor liknar resor på andra växter som innehåller DMT. Användare upplever ofta ljusa bilder, komplexa hörsel- och visuella hallucinationer och andliga uppenbarelser. De som tar Jurema medan de tar andra ämnen eller känslomässigt instabila kan uppleva obekväma och skrämmande resor, ibland att de tror att de förföljs men inte kan röra sig. Liksom de växter som nämnts tidigare är Mimosa hostilis inte olagligt i de flesta länder, men det är fortfarande att utvinna DMT från det. Av detta skäl och eftersom Jurema har potential att orsaka en dålig resa, bör läkemedlet användas med försiktighet.

Vad kan du förvänta dig på din första psykedeliska resa?
Related post
Vad kan du förvänta dig på din första psykedeliska resa?

Morning Glory

den längsta höga

Morning Glory (Ipomoea violacea) är namnet som används för flera närbesläktade blomarter vilka idag odlas frekvent över hela världen. Den psykoaktiva komponenten i Morning Glory är LSA. Det har använts flitigt av forntida civilisationer såsom egyptierna för både fysiskt men även andligt helande. Morning Glory konsumeras genom att tugga fröna. En rekommenderad startdos är 25, men de flesta föredrar att konsumera 100 till 400 för att få en tillfredsställande tripp. Själva trippen kan träda i kraft under en timme, om fröna konsumeras på fastande mage. Dock så kan det ta flera timmar innan full effekt har uppnåtts. När trippen startar så kommer den vanligtvis att pågå i sex till tio timmar.

Morning Glory odlas vanligtvis för prydnadsändamål och är därför kommersiellt tillgänglig nästan överallt. Dock så är det så att LSA fortfarande är ett begränsat ämne. Liksom med andra LSA-substanser så bör Morning Glory-frön aldrig intas i samband med intag av antidepressiva medel på grund av den förhöjda faran när substanser LSA med MAOI kommer i kontakt med varandra vilka i många fall återfinns i just antidepressiva läkemedel.

Muskot

i ditt kök

Muskotnöten (Myristica fragrans) kan (tro det eller ej) faktiskt producera intensiva psykedeliska toppar. Den psykedeliska föreningen i muskot är Myristicin, föregångaren till MMDA. Man är även rätt så säker på att det förmodligen också förekommer andra psykedeliska förgreningar i kryddan.

I små doser så muskot ingen effekt alls. Den psykedeliska effekten slår till när man intagit en till tre teskedar av den i dessa rå form. Efter cirka 30 minuter så kommer du att i de flesta fall uppleva illamående, kräkningar och/eller diarré. Efter några timmar så kan du även komma att uppleva olika former av hjärt- och nervåkommor. De psykedeliska effekterna träder först i kraft efter sju till åtta timmar, vilket får vissa individer att konsumera mer än den ursprungliga dosen. Just detta kan leda till en överdos där man får uppleva visuella hallucinationer inklusive olika former av hörsel föreställningar vilka kan vara så länge som 30 timmar.

Muskotnöt finns tillgängligt för de flesta eftersom, enligt FDA (U.S. Food and Drug Administration), så är biverkningarna av kryddan så låga att det inte finns någon stor fara för att det missbrukas. Kryddan kan dock orsaka gastronomisk nöd och dåliga trippar, för att inte tala om det faktum att försöka svälja tre matskedar av det potenta pulvret förknippas med väldigt mycket obehag av de flesta. Vissa konsumenter hävdar att om en tesked muskot bryggs till ett te med kryddnejlikor och kanel, så minskar de negativa biverkningarna. Dock så finns det inga bevis för att så är fallet utan det är vanliga hörsägen som folk relatera till. Sist men inte minst så bör man aldrig inta substansen i kombination med antidepressiva medel.

Salvia

desto kortare hög

Salvia är en växt som har sitt ursprung i Mexikos djupa skogar. Det är en av de starkaste naturliga psykedeliska substanser som allmänheten kan få tag på. Den psykoaktiva ingrediensen i Salvia är salvinorin och återfinns i en koncentrerad form i växtens blad. Salvia kan även malas ner till pulverform för att bryggas i form av te, eller rullas ihop och rökas.

Det tripp som Salvia producerar är mycket kortare än de flesta substanser som vi täckt tidigare i denna artikel. Trippen infinner sig ungefär en minut efter intaget och varar endast i cirka 30 minuter. Under trippen så upplever många livliga hallucinationer, synestesi, humörsvängningar, svettningar och desorientering.

Just på grund av dess psykedeliska effekt så är Salvia olagligt i vissa regioner, inklusive hela USA. Det dock lagligt i Frankrike, Storbritannien, Portugal och Nederländerna.

Colorado River Toad

giftig hög

Även om de substanser som nämns ovan är alla växter med naturligt förekommande psykoaktiva substanser så hamnar Colorado River Toad också på denna lista eftersom det producerar ett psykedeliskt naturligt läkemedel som tekniskt sett är helt lagligt. Toad, även känd som Sonoran Desert Toad, återfinns i Arizona, Kalifornien, New Mexico och delar av Mexiko. Det har förmågan att utsöndra gift som en form av försvarsmekanism för att förhindra rovdjur och andra att smaska på den. Denna gift innehåller bufotenin, som i sin tur bidrar till att skapa de psykoaktiva effekter som denna växt förknippas med.

Colorado River Toad (Incilius alvarius) utsöndrar gift från dess körtlar, vilka kan sedan mjölkas för att producera de olika psykedeliska effekterna. Eftersom ämnet är ett gift så kan det inte ätas i dess råa form. Istället så konsumeras det genom att rulla det i en cigarett liknande form och slutligen röka det. Den resulterande trippen infinner sig på bara några sekunder och håller i sig i tjugo till trettio minuter. Individer har rapporterat in att vid inhalering så kan har de börjat känna av en konstig medvetenhet, en känsla av att förenas med resten av världen, men de flesta av dessa individer problem med att beskriva upplevelsen i ord. Tid och rum verkar förvrängs medan visuella hallucinationer är tämligen mer regler än undantag.

Bufotenin är ett juridisk kontrollerat ämne och extraktionen är således olaglig. Innehav av Toad har emellertid inte gjorts olaglig av flera skäl. Först och främst så måste man för att kunna överhuvudtaget möjliga substansen hitta växten, vilket ofta är väldigt svårt för de flesta. När man väl lokaliserat giften så måste det omvandlas till ett pulver för att man ska kunna undvika dess olika toxiska effekter. Sist men inte minst så föredrar de flesta att vända sig till andra substanser som är mycket enklare att få tag på än att slösa en massa tid och resurser på att jag något som generellt är väldigt svårt att få tag i.

Magiska tryfflar

underjordisk hög

Magiska tryfflar liknar väldigt mycket magiska svampar men skillnaden ligger i att medan magiska svampar växer ovan jord så växer tryfflar under jord. De ser även annorlunda ut och har en annan konsistens inklusive smak än just svampar. Tryfflar är även enklare att dosera på grund av dess jämn fördelning av Psilocybin. Den aktiva förgreningen i tryffel är just Psilocybin. Magiska tryfflar odlas nästan uteslutande av botaniker och andra hobbyodlare.

Psilocybin trippar varar från fyra till sex timmar och inkluderar visioner, hallucinationer, konstiga tankar inklusive olika former av andliga upplevelser. FDA drog nyligen slutsatsen att Psilocybin faktiskt kan vara en fungerande behandling mot depression, särskilt när andra behandlingar misslyckas. Men den vetenskapliga forskningen är fortfarande i sitt tidiga stadium och det återstår således en del arbete innan man kan påvisa dess egenskaper.

Tryfflar (sclerotia) är juridiskt sett olagliga överallt i världen. De är faktiskt olagligt i de flesta länder utom Nederländerna. Vissa regioner har dock jobbat för att avkriminalisera tryffel, och legaliseringen verkligen inte ligga långt fram i tiden.

I slutändan så är inga av de substanser som listas ovan helt säkra att konsumera ur en lagligt och juridiskt punkt när det kommer till att bli hög. Vidare så tenderar även extraktionen av dessa psykoaktiva förgreningar förbjudna. Du måste alltid vara försiktig med att testa en eller flera av dessa substanser som diskuteras i denna artikel. Genomför alltid din efterforskning innan du tar risker och bryter mot lagar. Kom ihåg också att du alltid befinner dig i ett tillstånd där du både är fysiskt och känslomässigt i balans innan du bestämmer dig för att prova några av dessa substanser.

Peyote

peyote

Peyote (Lophophora williamsii) är en liten och ryggradslös kaktus som innehåller meskalin, liksom mindre mängder av andra psykoaktiva alkaloider. Dessa växer naturligt runt om Mexiko och de sydvästra delarna av Texas, dock så används dessa över hela världen och kan även odlas i andra miljöer med en viss ansträngning. Västen i fråga har använts som en form av medicin och enteogener av diverse indianstammar i tusentals år… och används än idag! Vissa stammar använder peyote (i små doser) för att behandla tandvärk, feber, reumatism, hudsjukdom, förkylningar och dylikt.

Den delen av peyote kaktusen som psykonauter tenderar att vara intresserade av är själva kronan -  den lilla, skivformade delen av kaktus, som ibland även benämns för "knappar." Dessa innehåller meskalin och om de skördas på rätt sätt så kan dess rötter komma att bilda en kallus och växa en ny topp. Om knappen skördas felaktigt så kommer den hela aktuella växten att i sinom tid vissna helt och hållet.

Peyote knappar kan tuggas eller kokas i vatten där den bereds som en form av psykedeliskt te. Västen är extremt bitter och de flesta människor upplever illamående strax efter att ha konsumerat te bryggt på Peyote där vissa kan komma att uppleva kräkningar av varierande slag. Peyote-trippen kan pågå i upp till 10 där effekterna kan uppfattas ända upp till 12 timmar. De effekter som genereras från en Peyote-tripp kan komma att inkludera ljusare färger, eufori, religiösa uppenbarelser baserat på individen, dosen och inställningen till det hela.

De juridiska regleringarna gällande Peyote varierar beroende på land och kan ibland bero på sammanhanget inom vilken Peyote anammas. Till exempel i USA, så får indianer använda Peyote i sina ceremonier men icke-indianer får dock närvara vid dessa ceremonier. Dock så är annan form av bruk ofta förbjudet helt och hållet för utomstående.

Host Sirap

host sirap

Många medicinskt prövade hostmediciner innehåller dextrometorfan, även känd som DXM. Vid medicinskt rekommenderade doser, så kommer mängden av DXM i hostmedicinen sällan orsaka några psykoaktiva effekter. Högre doser kan dock ibland komma att medföra hallucinationer av varierande karaktär. Vid tunga doseringar så har vissa användare rapporterat in även olika typer av utomkroppsliga upplevelser. En tripp på DXM kallas ibland för "robo-tripping," vilket härrör från den välkända Robitussin hostmedicinen.

Tripping på hostmedicin må låta super bekvämt och trevligt men du måste iaktta en stor försiktighet eftersom många hostmediciner inkluderar även ämnet paracetamol. Överdosering av Acetaminophen kan orsaka akut eller kronisk leversvikt och DXM-paracetamol förhållandet är ofta sådan att användarna måste konsumera osäkra nivåer av paracetamol för att få DXM effekter som de vill.

Hostmedicin är en form av psykedelia som inte är olaglig; dock så är det trots allt en drog i högre doser och man måste således vara medveten om dess ingredienser och framförallt vara medveten om de olika riskerna innan man fattar ett rättmätigt beslut. Det är trots allt en drog i högre doser vilket innebär att om man bestämt sig för att bruka det så har man med största sannolikhet mycket större problem som man behöver ta itu med.

Observera att DXM har olika effekter vid olika doser:

En 100-200 mg dos (den första platån) har effekter som liknar MDMA/ecstasy - en upplyftande, energigivande känsla som ofta gör användarna mer sociala.

  1. Vid 200-400mg, så upplever användare effekter som liknas de vid att vara full, men med mer allvarliga försämringar av kognitiva och motoriska funktioner. Vid denna dos, så kan de sannolikt även uppleva eufori och hallucinationer.
  2. Vid 400-600mg, så linkar DXMs effekter ketamins. Dessa effekter inkluderar en förlust av motorisk samordning, intensiva hallucinationer och dissociation.
  3. En extremt hög dos av 500 mg eller mer av DXM orsakar effekter som liknar PCP, och dessa effekter kan pågå under lång tid.

Peruanska Torch Kaktus

Peruanska Torch Kaktus

Den peruanska fackel kaktus (Echinopsis peruviana) är en blå grön kaktus  som kan bli upp till tjugo meter hög. Liksom andra kaktusarter så är den peruanska fackel kaktusen en källa till meskalin. Det är dock tur att denna kaktus är så massiv, eftersom det är också en av de mindre potenta meskalinkaktusar, med endast 0,24% av anläggningens vikt som består av meskalin.

Det enklaste sättet att använda denna kaktus är att ta bort taggarna och dess hölje och sedan äta det köttiga lagret av kaktusen. Smaken är dock mycket bitter vilket gör att vissa användare väljer att producera te istället. Detta görs genom att kaktus köttet skärs i små bitar och kokas i två eller tre timmar. En vanlig biverkning av den peruanska Torch kaktus är illamående, vilket ibland leder till kräkningar.

Meskalin trippen från denna kaktus brukar sparka in redan efter cirka en timme (45-90 minuter), toppar på cirka fyra timmar och kan pågå upp till åtta. Trippen kan radikalt förändra användarens uppfattning, med många individer rapporterar intensivt slutna ögon, visuella mönster såsom mosaik och spiraler vilka kan förvandlas till mer konkreta objekt vilka inkluderar byggnader eller människor. Världen kan kännas som en vaken dröm och användare kan uppfatta att deras kroppar ändrar form och storlek, eller egenskaper - till exempel, en sten kan kännas mjuk, eller en användares händer kan kännas som om de kan passera genom varandra. I många fall så upplever sig användarna som euforiska och kan även skratta okontrollerat; dock så kan vissa användare uppleva känslor av intensiv ångest.

Chaliponga

chaliponga

Officiellt känd som Diplopterys cabrerana, chaliponga är en vinstock som växer i Amazonas, sträcker sig genom Brasilien, Colombia, Ecuador och Peru. Det är en källa till DMT som länge har använts för att göra ayahuasca, men är värdelös på egen hand. Som med alla ayahuasca recept, så krävs en monoaminoxidashämmare  (MAOI). Dessa är ämnen som kommer att hindra en användares kropp från att smälta DMT innan den kan absorbera det hela och uppleva effekterna.

Om du har chaliponga och en MAOI, så är ayahuasca lätt att producera: Bara krossa upp vinstockarna och din MAOI komponent, lägg dem i en gryta och koka dem i fyra timmar. Dränera potten i en burk, upprepa processen och tillsätt allt vatten tillbaka till en annan kruka. Lägg den på låg värme tills den har kokat ner till en drickbar mängd - överdriv inte dock, eller du kommer att sluta med överkokt goop full av inaktiva DMT. Och kom ihåg att medan chaliponga är lagligt, är ayahuasca ej laglig i de flesta länder.

Det är viktigt att notera det faktum att MAO-hämmare påverkar hur din kropp bearbetar vissa kemikalier och det inkluderar mer än bara DMT. MAO-hämmare interagerar med tryptaminer och kan orsaka farliga ökningar av blodtrycket. Så, en dag innan du tar MAO-hämmare och tre veckor efter, undvika att äta något på denna lista. Några av dessa interaktioner kan vara dödliga, så se till att du utbilda dig själv först!

Syriska Rue

Syriska Rue

Syriska rue (Peganum harmala) liknar säden rue,  där den får sitt namn, men likheterna stannar där. Syriska rue växer i salt jord i Medelhavet och tempererade ökenområden, även om dessa har spridit sig till Sydafrika, Mexiko, Frankrike, och många stater i USA. Eftersom syriska rue innehåller MAOI föreningar, så kan anläggningen kan användas som en potentiator tillsammans med en DMT-innehållande anläggning för att skapa ayahuasca.

Till skillnad från många av de andra vanligt förekommande MAO-hämmare så innehåller syriska rue också flera hallucinogena alkaloider. Om det konsumeras i rätt dos så kan syriska rue på egen hand ta dess användare på några potenta resor vilka kan pågå 5 till 8 timmar. Fröna kan tuggas, men på grund av deras extremt bittra smak så föredrar många användare att producera infusioner vilka baseras på kallvatten eller att mala ner fröna. Syriska rue fungerar också som en potentiator för andra droger - till exempel kan det öka längden på en magisk svamp tripp till nästan det dubbla. Intressant anekdot; i flera amerikanska delstater så anses syriska rue vara en intensiv art och får inte säljas av den anledningen.

Caapi

caapi

Formellt känd som Banisteriopsis Caapi  och ibland felaktigt benämnd för ayahuasca så är caapi en vinstock som växer i Amazonas regnskog. Det är en av de vanligaste ingredienserna i ayahuasca brygger, men det är inte den DMT-innehållande komponenten. I stället innehåller den MAO-hämmare som gör att användarens kropp kan bearbeta DMT. Medan dessa föreningar inte är kända för att vara kraftfulla hallucinogena så rapporterar vissa användare att dessa kan orsaka intensiva resor om dosen är till  att de kan orsaka intensiva trippar om dosen är tillräckligt hög.

De trippar som kan bli följden av att ta Caapi på egen hand är inte i stor utsträckning dokumenterade. Emellertid, anekdotiska bevis påstår att biverkningar användarna kanske vill förbereda sig för kan inkludera visuella snedvridningar, hallucinationer av människor eller varelser som uppfattas som verkliga och förnimmelser av världen som rör sig runt användaren, och utomkroppsliga upplevelser. Liksom många av de andra växter som ayahuasca kan härledas från, caapi är lagligt på de flesta ställen.

Ibogaine

ibogaine

Ibogaine är en naturligt förekommande psykedelisk förening som produceras av växter i Apocynaceae familjen,  såsom Tabernathe iboga, Voacanga africana och Tabernaemontana undulata. Pygméstammar i Centralafrika var de första att upptäcka de psykoaktiva egenskaperna hos iboga trädets rotbark, och de förde den vidare till andra stammar. Så småningom fick franska upptäckts trippande reda på det och förde iboga tillbaka till Europa i början av 1900-talet.

I traditionell afrikansk medicin och ritualer, skulle folk tugga på roten bark för att framkalla hallucinationer. Idag är ibogain fortfarande används som ett läkemedel - det visar löfte som ett verktyg för att hjälpa missbrukare återhämta sig från sina missbruk, och används i kliniker genom hela Mexiko, Kanada, Nederländerna, Sydafrika, Costa Rica och Nya Zeeland.
En ibogain tripp har två steg: den visionära fasen och introspektion fasen. Den första är en drömlik, psykedelisk upplevelse som varar 4 till 6 timmar. Introspektionsfasen följer, och kan tillåta människor att övervinna rädslor och negativa känslor. Vissa användare säger att ibogain känns som att drömma medan vaken.

San Pedro Kaktus

san pedro cactus

San Pedro kaktus (Echinopsis pachanoi) växer i Anderna i hela Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador och Peru, och kan växa till en otrolig storlek - rekord-innehav exemplaret var 40 meter hög! Kaktusen har använts för religiösa och helande ändamål av lokalbefolkningen i tusentals år. Efter den spanska erövringen försökte den romersk-katolska kyrkan undertrycka användningen av San Pedro kaktus, men uppenbarligen misslyckades. I själva verket kan deras religion har varit inspiration för kaktus namn: de säger att precis som Saint Peter står vid himlens portar för att tillåta de värdiga i, kaktus kan tillåta användare att nå himlen utan att lämna jorden.

San Pedro kaktus producerar en stor mängd meskalin (upp till 4,7% av anläggningens torr kroppsvikt) samt ett antal andra alkaloider. På många områden är det lagligt att odla San Pedro kaktusar, men inte lagligt att förbereda meskalin inuti för konsumtion.

Liksom de flesta psykedeliska kaktusar, är San Pedro kaktus extremt bitter. Det börjar träda i kraft inom 15-40 minuter, men kanske inte når toppen i upp till tre timmar. Den comedown varar också vanligtvis cirka tre timmar, lämnar en glöd som kan göra det svårt att sova ett tag efteråt. Användare säger  att trippen är en ovanligt klarsynt en där användarna kan känna sig i kontroll och avslappnad även mitt i en intensiv tripp. Själva trippen börjar ofta med dåsighet eller yrsel och en känsla av stickningar i användarens ådror. Illamående och kräkningar är vanliga potentiella biverkningar tidigt i trippen. Just trippen i sig kan innehålla färgglada visioner, synestesi, förvrängd social medvetenhet och out-of-body upplevelser.

Fly Agaric

Fly Agaric

Amanita muscaria (eller fly agaric) är kanske den mest ikoniska av alla svampar och paddor: denna rödklädda, vitfläckiga svamp är ofta fläckig i popkulturen, från  Super Mario Bros till Alice i Underlandet och därefter. Dessa svampar psykoaktiva ingrediens är en förening som kallas muscimol, en förening som kan framkalla eufori, drömlika stater, out-of-body upplevelser, hallucinationer, och synestesi. Stora doser kan resultera i delirium eller dissociation. Svamp av denna typ har historiskt använts som entheogens av ursprungsbefolkningarna i Sibirien.

Fly agaric klassificeras som giftig, men dödsfall från att inta svampen är extremt sällsynta. Genom att förkoka  svampen två gånger, är det möjligt att avsevärt minska toxiciteten och bryta ner muscimol så det är inte längre psykoaktiva. Fritidsanvändare vill dock att muscimol att stanna psykoaktiva, vilket innebär att de också måste stå ut med biverkningar av att inta mild gift.

Lyckligtvis är den dos som krävs för en tripp liten - bara en liten svampmössa bör göra det för en nybörjare. 1-3 kapsyler, eller 5-10 gram, kommer att orsaka en medelstark tripp, och 3-6 medelstora kapsyler kommer att leda till en intensiv tripp. Användare torkar vanligtvis svampen. Detta gör att mer av ibotensyra närvarande i mushrooms att konvertera till muscimol, vilket ökar styrkan. Svampen kan ätas eller göras till en te. Biverkningar inkluderar illamående, svettning, en förlust av samordning, dåsighet, och salivation. När det gäller trippen, användare rapporterar känslor av lugn och eufori samt ändringar i sina sinnen och uppfattning. Effekter börjar i allmänhet vid 30-90 minuter och varar mellan fyra och tio timmar.

Galen Honung

Galen Honung

I Turkiet producerar Himalayas klippan psykoaktiv honung, känd som "galen honung"i området. Det är en mörk, rödbrun honung som kan framkalla hallucinationer. Lokalbefolkningen använder det som en folkmedicin i små mängder för att behandla högt blodtryck, diabetes, munsår, och mycket mer. Besökare har varit kända för att ta för mycket och förgifta sig söka en psykedelisk upplevelse. Av denna anledning, butiker som säljer galen honung sällan annonsera det.

Himalayas klipp bin är de största i världen, och de bygger sina bikupor högt upp på klippans ansikten. Sätta dessa två fakta tillsammans, och denna honung är extremt  svårt att få. Men lokalbefolkningen säger att det är värt det. Bina själva producerar inte de psykoaktiva föreningar som vi hittar i deras honung; istället kommer dessa föreningar från rhododendron blommorna som bina äter av. Två eller tre av de 700 + rhododendron arter producerar grayanotoxin, den neurotoxiska förening som hamnar i honung och får människor stenad.

Den galna honung "tripp" är mer av en kropp hög än ett huvud högt, och det bör inte vara betydande grafik. I själva verket är grayanotoxin tekniskt en deliriant snarare än en sann psykedelisk. Användare känner sig extremt avslappnad, euforisk, och känner en behaglig värme i hela kroppen. Om användarna tar för mycket, de kan uppleva dimsyn, förvirring, desorientering, kräkningar och diarré - ovanpå obehaget av att bara vara alldeles för hög. Lokalbefolkningen rekommenderar att du aldrig äter mer än en tesked på en gång.

Virola Elongata

virola elongata

Virola elongata är ett träd som växer inbyggt genom stora delar av Sydamerika. Den Yanomami folket har länge vetat hur man använder Virola  som en entheogen genom att vrida hartset till ett pulver och "snusa" den i näsan. De kallar detta pulveriserad harts "nyakwána." Virola's psykoaktiva ingrediens är DMT.

Tyvärr, det finns inte mycket anekdotiska bevis lätt tillgängliga för att låta oss veta vad som väntar när vi konsumerar Virola elongata. Flera rapporter  om erowid tillstånd som användaren upplevt lite till ingen psykedelisk effekt när snusning olika växter i Virola familjen, men  upplevde  hemsk, brännande smärta i sina bihålor.

En annan rapport säger att efter rökning två skålar av Virola, användaren hade intensiva out-of-body erfarenheter och flera hallucinationer för att möta olika utlänningar och andra världsliga varelser, samt intensiva förändringar av hans sinnen. Du kan läsa den på egen hand för mer i detalj, men varnas - det är något NSFW  (och eftersom dessa är självrapporterade, det finns inget sätt att veta hur sant det är). En fjärde rapport säger att användaren upplever känslor av avstånd från sin kropp, mild grafik, en "stenad" känsla, och känslan av att välbekanta saker såg obekanta och spännande.

Vilca

vilca-anadenanthera colubrina

Anadenanthera colubrina, även känd som vilca, är ett träd som växer i Sydamerika och är nära släkt med yopo. De infödda folken i områden där trädet växer använder trädets bönekapslar för att göra en hallucinogen snus som de kallar vilca eller cebil. Först är bön kapslarna rostade tills skalen kan tas bort. Sedan mals bönorna med en mortel och mortelstöt och blandas med de naturliga formerna av antingen kalciumhydroxid eller kalciumoxid.

Medan vilca innehåller vissa DMT, det innehåller inte mycket av det. Den primära psykoaktiva föreningen är bufotenin, en psykoaktiv alkaloid som också finns i Colorado floden paddor. Vilca trädet kan innehålla upp till 12,4% bufotenin. Den snus som kan göras från Virola elongata  är lika effektivt när det tas sublingualt istället för intranasalt. En studie uppgav att bufotenins effekter liknande LSD och meskalin, men dyker upp och försvinner snabbare.

De flesta av oss har hört mycket om de "klassiska" psykedelia, LSD och psilocybin (och DMT, meskalin, och ayahuasca, beroende på hur du räknar). Dessa är dock långt ifrån de enda ämnen som kan framkalla en hallucinogen tripp. Naturen är full av psykedelia, och psykoaktiva växter finns över hela världen, på varje kontinent. Och många av dem är lagliga - åtminstone i någon form, eller för vissa användningsområden.

Medan alla psykedelia som nämns i denna artikel är lagliga någonstans, lagarna ändras uppenbarligen från plats till plats. Lagar angående hur mycket av dessa ämnen du kan besitta, hur mycket du kan ha, var du kan ha det, och vad du kan använda det för alla varierar. Om du planerar att experimentera, se till att forska dina lokala lagar utöver själva läkemedlet. Se till att följa lagen och håll dig säker. Lycklig tripping!