menu
shopping cart
Elephantos Reviews with ekomi.co.uk
birol
Monday 04 December, 2006

ben elepantos hakkýnda yazmak istedim.Verdiðim sipariþteki ürünlerim eksik geldi.trip-e de vardý sipaþriþimde ama pakette çýkmadý ,bildirdim ilgili kiþiye hala cevap yok demekki çok amatör yapýyorlar iþlerini bir daha ne ben nede çevremdeki kimseye burdan sipariþ verdirmicem çok kötü olmadý .10 euroluk hap için deðmezdi...